Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   1.3 МБ
СКАЧАТЬ

                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                       Директор Харківської дирекції

                                                                       ВАТ “Укртелеком”

                                                                       С.І. Татарчук

                                                                       “ 18 ”    лютого    2003р.

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАНОВА  З ЯКОСТІ

ПРОЦЕСУ

 

"Управління обладнанням"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2003


 Аркуш

ідентифікації статусу документа

НЯП 6.3б –  02 “Управління обладнанням”

 

 

 

 

Цей примірник документа зареєстрований у Реєстрі типів документів апарату Харківської дирекції ВАТ “Укртелеком” під номером 1.5 і належить до документів другого рівня у  Харківській дирекції ВАТ “Укртелеком”.

 

 

 

 

Документ розроблено:

 

 

Провідний інженер з  впровадження

та функціонування системи якості  ЦТЕ МТЗ                                           А.В. Михайлов

 

 

 

Документ погоджено:

 

Заступник директора

з технічних питань    В.В. Коломоєць

 

 

Начальник відділу

експлуатації мереж   В.Є. Матвієнкова

 

 

Головний експерт з питань впровадження

та функціонування системи якості            В.А. Турчин

 

 

 

Начальник ЦТЕ МТЗ С.І. Зуєв

 

 

Начальник відділу

            правового забезпечення                                                                           Г.С. Бойко                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

                                                             сторінка

1. Відомості про настанову з якості процесу                   5

 

2. Структура процесів системи якості                  5

 

3. Критерії оцінки процесу             16

 

4. Плани та цілі в області якості                                                                                                   16

 

5.   Ресурси                                                                                                                        16

 

6.   Визначення                                                        17       

 

Аркуш реєстрації змін                                                                                                                   18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1. Відомості про Настанову з якості процесу

1.1 Загальні відомості

Ця версія Настанови з якості процесу (НЯП –  6.3.б – 02) є другою.

Дата введення НЯП – 6.3б – 02 у дію – 24.02.03р.

Ця настанова з якості процесу (далі по тексту – НЯП) поширюється на область діяльності щодо підтримки обладнання для надання послуги телефонного зв’язку в робочому стані  та визначає структуру, порядок управління і взаємодію відповідних процесів.

Ця НЯП застосовується для виробничих підрозділів і рівнів їхнього управління, для яких ця НЯП є обов’язковою.

НЯП є обов'язковою для персоналу наступних підрозділів апарату дирекції:

- групі місцевого телефонного зв’язку відділу експлуатації мереж (ВЕМ);

- групі якості роботи засобів і мереж зв’язку диспетчерської служби (ДС);

- відділу інформаційних технологій (ВІТ);

НЯП є обов'язковою для персоналу наступних підрозділів ЦТЕ МТЗ:

- цеху технічної експлуатації лінійних споруд №1-3 (ЦТЕ ЛС№ 1-3);

- цеху технічної експлуатації станційних споруд №1-3 (ЦТЕ СС № 1-3);

- цех з експлуатації систем передач (ЦЕСП);

- цех енергозабезпечення (ЦЕЗ);

- цеху технічної підтримки та ремонту засобів зв’язку(ЦТП та РЗЗ);

- дільниця лінійно-технічного обліку та паспортизації (ДЛТО та П);

- дільниця централізованого технічного обслуговування абонентів (ДЦТОА);

- експлуатаційно-технічна група (ЕТГ);

- диспетчерська група (ДГ);

НЯП є обов'язковою для персоналу наступних підрозділів ЦОСПП:

- дільниця з експлуатації програмно-апаратних засобів;

- диспетчерська група (ДГ).

1.2. Розробка змін до цієї НЯП відбувається відповідно до вимог розділу 6.3б настанови із системи управління якістю (далі по тексту – НСУЯ), перегляд і внесення змін – відповідно до вимог НЯП 4.2.3 – 02  „Управління документацією”.

1.3 Відповідальність за функціонування та актуалізацію цієї НЯП несе заступник директора з технічних питань Харківської дирекції ВАТ „Укртелеком”.

1.4 Установлення статусу і регулювання розподілу

Перелік осіб, у яких знаходяться враховані копії НЯП і зміни в цьому переліку визначаються відповідальним за функціонування та актуалізацію цієї НЯП. Відповідальність за поширення змін, внесених у контрольний та враховані примірники несе провідний інженер з впровадження та функціонування системи якості ЦТЕ МТЗ. Доступ до врахованих примірників цієї НЯП має весь персонал Харківської дирекції ВАТ „Укртелеком”, для якого ця НЯП є обов’язковою. Рішення про можливість видачі НЯП зовнішнім організаціям приймає директор з визначенням статусу документа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура процесу системи якості

2.1 Блок-схеми організації процесів, пов’язаних з управлінням обладнанням  приведені на малюнках 1-14.

 

 

Малюнок 1. Дії в позаштатних ситуаціях.  Пр – 6.3б – 02 – 01

Малюнок 2. Робота диспетчерскої служби. Пр – 6.3б – 02 – 02

Малюнок 3. Проведення профілактичних робіт.   Пр – 6.3б – 02 – 03

Малюнок 4. Заміна пари магістрального кабелю.  Пр – 6.3б – 02 – 04

Малюнок 5. Перевірка з/л ліній з ВАТС.   Пр – 6.3б – 02 – 05

Малюнок 6. Виконання монтажних робіт.  Пр – 6.3б – 02 – 06

Малюнок 7. Організація обходів з/л. Пр – 6.3б – 02 – 07

Малюнок 8. Усунення пошкоджень по  з/л на ЦТЕ МТЗ.  Пр – 6.3б – 02 – 08

Малюнок 9. Вимірювання  кабелів зв'язку.  Пр – 6.3б – 02 – 09

Малюнок10.  Проведення ремонту кабелів зв'язку згідно плана проф. робіт. Пр – 6.3б – 02 – 10

Малюнок 11. Зняття безвідбійних номерів.    Пр – 6.3б – 02 – 11

Малюнок 12. Виконання кросирувальних  робіт.  Пр – 6.3б – 02 – 12

Малюнок 13. Виконання ремонту електроного обладнання.   Пр – 6.3б – 02 – 13

Малюнок 14. Проведення метрологічного забезпечення.  Пр – 6.3б – 02 – 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УпрОбор


УпрОбор

 

 

 

УпрОбор

 

 

 

 

 

 

УпрОбор

 

 

УпрОбор

 

 

 

 

УпрОбор

 

 

 

 

 

УпрОбор

 

 

 

УпрОбор

 

 

 

 

УпрОбор

 

 

 

 

 

УпрОбор

 

 

УпрОбор

УпрОборУпрОборУпрОбор

 

                        2.2 Комп’ютерна техніка

 

                        Потреба та закупівлі комп’ютерної техніки, програмних засобів, підключення цієї техніки до корпоративної мережі здійснюється в залежності від планів Харківської дирекції ВАТ „Укртелеком” відділом інформаційних технологій.

            Підтримка технічних та програмних засобів, корпоративної мережі здійснюється службами інформаційних технологій відповідних структурних підрозділів згідно планів робіт цих підрозділів.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Критерії оцінки процесу

Інформація по критеріях, необхідних для реалізації процесу СУЯ Харківської дирекції    ВАТ „Укртелеком” приведена в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

№ n/n

Критерій

Відповідальний

за вимір

Період.

вимірюв.

Форма реєстрації

Рівень аналізу

1.

Відсоток втрати викликів ВСЗ

АТС ДК

АТСК

Електронні станції

Пров. інженер ГВКтаЯ

ЦТЕ МТЗ

Щомісяця

Зведення про виконання нормативного рівня якості

Начальник ЦТЕ МТЗ

2

Відсоток втрати викликів МСЗ

 

Пров. інженер ГВКтаЯ

ЦТЕ МТЗ

Щомісяця

Зведення про виконання нормативного рівня якості

Начальник ЦТЕ МТЗ

3.

Відсоток технічних непроходжень

Пров. інженер ГВКтаЯ

ЦТЕ МТЗ

Щомісяця

Зведення про виконання нормативного рівня якості

Начальник ЦТЕ МТЗ

4.

Відсоток пошкоджень, які усунуто у     контрольні терміни

Пров. інженер ГВКтаЯ

ЦТЕ МТЗ

Щомісяця

Зведення про виконання нормативного рівня якості

Начальник ЦТЕ МТЗ

5.

Кількість пошкоджень на 100 основних т/ап.

Пров. інженер ГВКтаЯ

ЦТЕ МТЗ

Щомісяця

Зведення про виконання нормативного рівня якості

Начальник ЦТЕ МТЗ

6.

Кількість випадків аварійної роботи станційного обладнання

Пров. інженер ГВКтаЯ

ЦТЕ МТЗ

Щомісяця

Зведення про виконання нормативного рівня якості

Начальник ЦТЕ МТЗ

 

Форми реєстрації параметрів процесів заповнюються відповідальними за вимір критерієв процесу по закінченні звітного періоду.

            4. Плани та цілі в області якості

Інформація по планах та цілях Харківської дирекції ВАТ „Укртелеком” в області якості, що відносяться до процесу „Управління обладнанням”, приведена в планах структурних підрозділів, для яких ця НЯП є обов’язковою.

           

 

 

 

 

             5. Ресурси

            Інформація про основні категорії ресурсів, необхідних для реалізації процесу системи якості Харківської дирекції приведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.

Ресурси

Основні вимоги

Відповідальний за забезпечення

Документ, у якому описана схема забезпечення

Персонал

Відповідна кваліфікація

Начальник ВОАПРК

НЯП – 6.2

Матеріали та сировина

 

Відповідність техничним вимогам

Начальник ВП

НЯП – 7.4

Інструмент

Відповідність техничним вимогам

Начальник ВП

НЯП – 7.4

Контрольно-вимірювальні прилади

Відповідність техничним вимогам

Начальник ЦТПтаРЗЗ

НЯП – 6.3б

Будівлі та споруди

Відповідність техничним вимогам

Начальник ВБ

НЯП – 6.3а

6. Визначення

У цій НЯП використані терміни і визначення, приведені в стандарті ISO 9000:2000.

Крім цього в НЯП використовуються наступні терміни:

·  АТС – автоматична телефонна станція;

·  РТД – реєстр типів документів;

·  СС – станційні споруди;

·   ТУ – технічні умови;

·  МТМ – міська телефонна мережа;

·  ЛКС – лінійно-кабельні споруди;

·  ВАТС – відомча автоматична телефонна станція;

·  ВСЗ – внутрістанційний зв’язок;

·  АТС ДК – АТС декаднокрокова;

·  АТСК – АТС координатна;

·  МСЗ – міжстанційний зв’язок;

·  АМТС – міжміська АТС;

·  з/л – з’єднувальна лінія;

·  т/а – телефонний апарат;

·  ДГ – дізельгенератор;

·  ЗМІ – засоби масової інформації;

·  ДС – диспетчерська служба;

·  РШ – розподільча шафа;

·  АБ – акумуляторна батарея.

УпрОбор

 

Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Номера аркушів сторінок

Номер документа

Підпис

Дата

Термін введення

Змінених

Замінених

Нових

1

18

4, 8, 16, 17

-

Наказ дирекції

№126 від 07.04.03

Турчин

11.04.03

14.04.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика