prepod

Путь к Файлу: /2 курс / Забезпечення єдності вимірювань / Перелік позначень і скорочень1.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   35.5 КБ
СКАЧАТЬ

Перелік умовних позначень та скорочень

 

АМ – амплітудна модуляція

АЧХ – амплітудно-частотна характеристика

ВАХ – вольт-амперна характеристика

ВЕ – вторинний еталон

ВНИИМ – Всеросійський науково-дослідний інститут метрології

ВНИИФТРИ − Всеросійський науково-дослідний інститут фізико-технічних та радіовимірювань

ВП – вимірювальний прилад

ВЧ – висока частота

ГКМВ (CGPM) – Генеральна конференція з мір та ваг

ГШ – генератор шуму

ДЕ – державний еталон

ДН – дільник напруги

ДССДД – державна служба довідкових даних;

ДСТУ – державний стандарт України

ДФП – джерело фіктивної напруги

ЕЛЧ – електронно-лічильний частотомір

ЕРВ − електрорадіовимірювання

ЕРС – електрорушійна сила

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина

ЗВТ – засоби вимірювальної техніки

ЗЄВ – забезпечення єдності вимірювань

КВ – коефіцієнт відбиття

КГ – коефіцієнт гармонік

КОДАТА – комітет стандартних даних

КСХН – коефіцієнт стоячої хвилі за напругою

ЛЗ – лінія затримки

MБMВ (BIPM) – Міжнародне бюро з мір та ваг

МДН – метал-діелектрик-напівпровідник

МКМВ (CIPM) – Міжнародний комітет з мір та ваг

НВЧ – надвисока частота

НЕ – нелінійний елемент

НІ – нуль-індикатор

НКВІД − надпровідний квантовий інтерференційний детектор

НМІ – Національний метрологічний інститут

НМХ – нормована метрологічна характеристика

ННЕ – насичений нормальний елемент

НСП – невилучена систематична похибка

НЧ – низька частота

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина

РЕ – робочий еталон

РОЧМ – радіооптичний частотний міст

СВПП − система відтворення потужності поглинання

СДД – стандартні довідкові дані;

СЗ – стандартний зразок речовин та матеріалів

СКВ – середньоквадратичне відхилення

СКВИД − надпровідний квантовий інтерференційний прилад

СКЗ – середньоквадратичне значення

СГПШ – спектральна густина потужності шуму

ТП − термоперетворювач

ТТМ – твердотільна міра

ФАПЧ – фазова автопідстроювання частоти

ФВ – фізична величина

ФМ – фазова модуляція

ФСС – фундаментальні фізичні сталі

ЦОВМ − центральний орган виконавчої влади

ЧМ – частотна модуляція

ЯМР – ядерний магнітний резонанс

BNM −  Національне бюро з метрології Франції

COOMET – Євро-Азіатська організація державних метрологічних установ

EURAMET – Європейська організація національних метрологічних інститутів

IEC – Міжнародна електротехнічна комісія

ISO – Міжнародна організація зі стандартизації

NIST – Національний інститут стандартів та технологій (США)

NPL – Національна фізична лабораторія (Англія)

OIML – Міжнародна організація законодавчої метрології

PTB – Фізико-технічний федеральний заклад (Німеччина)

SI – міжнародна система одиниць

SIS – надпровідник-ізолятор-надпровідник

SINIS – надпровідник-ізолятор-нормальний метал-ізолятор-надпровідник

SNS – надпровідник-нормальний метал-надпровідник

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика