Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   499.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

ДОДАТКИ

DODATKI
 

 


ДОДАТОК 1

Похідні одиниці вимірювань SI

Фізична величина

Одиниця вимірювань (ОФВ)

Найменування

Розмірність

Найменування

Позначення

міжнародне

українське

Площа

L2

квадратний метр

m2

м2

Об‘єм, місткість

L3

кубічний метр

m3

м3

Швидкість

LT-1

метр на секунду

m/s

м/с

Кутова швидкість

T-1

радіан на секунду

rad/s

рад/с

Прискорення

LT-2

метр на

секунду в квадраті

m/s2

м/с2

Кутове прискорення

T-2

радіан на

секунду в квадраті

rad/s2

рад/с2

Хвильове число

L-1

метр у мінус

першому степені

m-1

м-1

Густина

L-3M

кілограм на

кубічний метр

kg/m3

кг/м3

Питомий об‘єм

L3M-1

кубічний метр на кілограм

m3/kg

м3/кг

Густина

електричного струму

L-2I

ампер на

квадратний метр

A/m2

А/м2

Напруженість

магнітного поля

L-1A

ампер на метр

A/m

А/м

Молярна

концентрація

L-3N

моль на кубічний метр

mol/m3

моль/м3

Потік іонізуючих

частинок

T-1

секунда у мінус першому степені

s-1

с-1

Густина потоку

частинок

L-2T-1

секунда у мінус першому степені - метр у мінус

другому степені

s-1m-2

с-1м-2

Яскравість

L-2J

кандела на квадратний метр

cd/m2

кд/м2

Частота

T-1

герц

Hz

Гц

Сила, вага

LMT-2

ньютон

N

Н

Тиск,

механічна напруга, модуль пружності

L-1MT-2

паскаль

Pa

Па

Енергія, робота,

кількість теплоти

L2MT-2

джоуль

J

Дж

Потужність,

потік енергії

L2MT-3

ват

W

Вт

 

Продовження ДОДАТКА 1

Фізична величина

Одиниця вимірювань (ОФВ)

Найменування

Розмірність

Найменування

Позначення

міжнародне

українське

Електричний заряд (кількість електрики)

ТІ

кулон

С

Кл

Електрична напруга, електричний потенціал, різниця електричних потенціалів,

електрорушійна сила

L2MT-3I-1

вольт

V

В

Електрична ємність

L-2M-1T4I2

фарад

F

Ф

Електричний опір

L2MT-3I-2

ом

W

Ом

Електрична провідність

L-2M-1T3I2

сіменс

S

См

Потік магнітної індукції, магнітний потік

L2MT-2I-1

вебер

Wb

Вб

Густина магнітного потоку, магнітна індукція

MT-2I-1

тесла

T

Тл

Індуктивність,

взаємна індуктивність

L2MT-2I-2

генрі

H

Гн

Температура Цельсія

q

градус Цельсія

°C

°С

Світловий потік

J

люмен

lm

лм

Освітленість

L-2J

люкс

lx

лк

Активність радіонукліда у радіоактивному джерелі (активність радіонукліда)

T-1

беккерель

Bq

Бк

Поглинута доза випромінювання керма, показник поглинутої дози (поглинута доза іонізуючого випромінювання)

L2T-2

грей

Gy

Гр

Еквівалентна доза

випромінювання

L2T-2

зіверт

Sv

Зв

Момент сили

L2MT-2

ньютон-метр

NЧm

НЧм

Поверхневий натяг

MT-2

ньютон на метр

N/m

Н/м

Динамічна в‘язкість

L-1MT-1

паскаль-секунда

PaЧs

ПаЧс

Просторова густина електричного заряду

L-3TI

кулон на

кубічний метр

С/m3

Кл/м3

Електричне зміщення

L-2TI

кулон на

квадратний метр

С/m2

Кл/м2

Напруженість

електричного поля

LMT-3I-1

вольт на метр

V/m

В/м

Абсолютна діелектрична проникність

L-3M-1T4I2

фарад на метр

F/m

Ф/м

 

Закінчення ДОДАТКА 1

Фізична величина

Одиниця вимірювань (ОФВ)

Найменування

Розмірність

Найменування

Позначення

міжнародне

українське

Абсолютна магнітна проникність

LMT-2I-2

генрі на метр

H/m

Гн/м

Питома енергія

L2T-2

джоуль на

кілограм

J/kg

Дж/кг

Теплоємність системи, ентропія системи

L2MT-2q-1

джоуль на

кельвін

J/K

Дж/К

Питома теплоємність, питома ентропія

L2T-2q-1

джоуль на

кілограм-кельвін

J/(kgЧK)

Дж/(кгЧК)

Поверхнева густина

потоку енергії

MT-3

ват на

квадратний метр

W/m2

Вт/м2

Теплопровідність

LMT-3q-1

ват на

метр-кельвін

W/(mЧK)

Вт/(мЧК)

Молярна внутрішня енергія

L2MT-2N-1

джоуль на моль

J/mol

Дж/моль

Молярна ентропія,

молярна теплоємність

L2MT-2q-1N-1

джоуль на

моль-кельвін

J/(molЧK)

Дж/(мольЧК)

Енергетична сила світла

(сила випромінювання)

L2MT-3

ватт на стерадіан

W/sr

Вт/ср

Експозиційна доза

(рентгенівського і

гамма випромінюваня)

M-1TI

кулон на кілограм

C/kg

Кл/кг

Потужність поглинутої дози

L2T-3

грей на секунду

Gy/s

Гр/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

 

Позасистемні одиниці вимірювань, що допускаються

до використання поряд з одиницями SI

 

 

Одиниця вимірювань

Найменування

величини

Найменування

Позначення

Співвідношення

з одиницями SI

міжна-

родне

україн-

ське

Маса

тонна

t

т

103 kg

атомна

одиниця маси

u

а.о.м

»1,66057Ч10-27kg

Час

хвилина

min

хв

60 s

година

h

год

360 s

доба

d

доба

86400 s

Плоский

кут

градус

...°

...°

(p/180) rad » 1,745329Ч10-2 rad

мінута

...ў

...ў

(p/10800) rad » 2,908882Ч10-4 rad

секунда

...І

...І

(p/64800) rad » 4,848137Ч10-6 rad

Об’єм,

місткість

літр

l

л

1×10-3 m3

Довжина

астрономічна одиниця

ua

а.о.

»1,49598Ч1011 m

світловий рік

ly

св.рік

»9,4605Ч1015 m

парсек

pc

пк

»3,0857Ч1016 m

Оптична

сила

діоптрія

-

дптр

m-1

Площа

гектар

ha

га

1×104 m2

Механічна

напруга

ньютон на квадратний міліметр

N/mm2

Н/мм2

»10 MРa

Електронна енергія, робота

електрон-вольт

eV

еВ

»1,60210Ч10-19 J

Повна

потужність

вольт-ампер

VЧA

ВЧА

 

Реактивна

потужність

вар

var

вар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

Правила утворення десяткових кратних і частинних одиниць вимірювань

 

1. Десяткові кратні й частинні одиниці вимірювань, а також їх найменування та позначення слід утворювати за допомогою множників і префіксів, наведених у табл. Д 3.1.

Таблиця Д 3.1

 

Множник

Префікс

Найменування

Переклад

Позначення

(мова*)

міжнародне

українське

1024

йота (гр.)

вісім разів по 103

Y

Й

1021

зета (гр.)

сім разів по 103

Z

ЗТ

1018

екса (гр.)

шість разів по 103

E

Е

1015

пета (гр.)

п‘ять разів по 103

P

П

1012

тера (гр.)

величезний

T

Т

109

гіга (гр.)

гігант

G

Г

106

мега (гр.)

великий

M

М

103

кіло (гр.)

тисяча

k

к

102

гекто (гр.)

сто

h

г

10

дека (гр.)

десять

da

да

10-1

деци (лат.)

десять

d

д

10-2

санти (лат.)

сто

c

с

10-3

мілі (лат.)

тисяча

m

м

10-6

мікро (гр.)

малий

m

мк

10-9

нано (лат.)

карлик

n

н

10-12

піко (італ.)

маленький (пікколо)

p

п

10-15

фемто (дат.)

п‘ятнадцять

f

ф

10-18

атто (дат.)

вісімнадцять

a

а

10-21

зепто (дат.)

двадцять один

z

зп

10-24

йокто (дат.)

двадцять чотири

y

й

        * Скорочення: гр. - грецька;  лат. - латинська;  італ. - італійська;  дат. - датська.

 

2. Приєднання до найменування одиниці двох або більше префіксів підряд не допускається. Наприклад, замість мікромілісекунда (мкмс; μms) потрібно писати наносекунда (нс, ns).

 

Примітка. В зв’язку з тим, що найменування основної одиниці вимірювань – кілограм вміщує префікс «кіло», для утворення кратних і частинних одиниць маси використовується частинна одиниця грам, і префікс треба приєднувати до слова «грам». Наприклад, замість мікрокілограм (мккг;  μkg) потрібно писати міліграм (мг; mg).

Продовження ДОДАТКА 3

 

3. Префікс або його позначення необхідно писати разом з найменуванням одиниці вимірювань, до якої він приєднується або відповідно з його позначенням.

4. Якщо одиниця вимірювань утворена як добуток або відношення одиниць, то префікс потрібно приєднувати до найменування першої одиниці (на початку слова). Наприклад: кілопаскаль – секунда на метр (кПа∙с/м; kPa∙s/m). 

Допускається застосовувати префікс у другому множнику або в знаменнику тільки в тих випадках, коли такі одиниці вимірювань широко розповсюджені, а перехід до одиниць, утворених згідно з першою частиною цього пункту, зв’язаний з великими труднощами. Наприклад: тонна – кілометр (т∙км; t∙km); ват на квадратний сантиметр (Вт/см2; W/cm2); ампер на квадратний міліметр (А/мм2; A/mm2); вольт на сантиметр (В/см; V/cm).

5. Найменування кратних і частинних одиниць вимірювань від одиниці, що піднесена до якогось степеня, потрібно утворювати приєднанням префікса до найменування вихідної одиниці. Наприклад: квадратний кілометр; кубічний дециметр і т.п.

6. Позначення кратних і частинних одиниць вимірювань від одиниці, що піднесена до якогось степеня, потрібно утворювати додаванням відповідного показника степеня до позначення кратної або частинної від цієї одиниці, причому показник означає піднесення до степеня кратної або частинної одиниці (тобто разом з префіксом).  Наприклад:

2 км2 = 2∙(10м)2 = 2∙106 м2;

0,05 мс-1 = 0,05∙(10‑3 с)-1 = 0,05∙1000 с-1 = 50 с-1=50 Гц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  4

          Правила написання позначень і найменувань одиниць вимірювань

Правила написання позначень одиниці

1. Для написання значень величин потрібно застосовувати позначення одиниць вимірювань буквами або спеціальними знаками (...o, ...′, ...″). Буквені позначення можуть бути міжнародні (з використанням букв латинського або грецького алфавітів) і російські (українські).

Відносні та логарифмічні одиниці вимірювань мають наступні міжнародні та українські позначення: процент (%), проміле (‰), мільйонна частка (ppm, млн-1), бел (B, Б), децибел (dB, дБ), октава ( -, окт), декада ( -, дек), фон (phon, фон).

 

Примітки.

1.1. При договірно-правових відносинах по співробітництву з іноземними країнами, при участі в діяльності міжнародних організацій, а також у технічній і іншій документації, що поставляється за кордон разом з експертною продукцією (включаючи тару), необхідно застосовувати міжнародні позначення одиниць вимірювань.

1.2 У документації на експортну продукцію якщо ця документація не відправляється за кордон, допускається застосовувати українські позначення одиниць вимірювань.

1.3. В нормативно-технічній, конструкторській, технологічній та іншій технічній документації на різні види продукції, яка використовується тільки в Україні, перевагу слід віддавати українським позначенням одиниць вимірювань..

1.4. При указуванні одиниць вимірювань на табличках, шкалах і щитках ЗВТ, незалежно від того, які позначення використані в документації на ці ЗВТ, необхідно застосовувати міжнародні позначення.

1.5. У друкованих виданнях допускається застосовувати або між народні, або українські позначення одиниць вимірювань. Але одночасне використання обох видів позначень одиниць не допускається, за винятком публікацій щодо одиниць вимірювань.

 

2. Буквені позначення одиниць вимірювань необхідно друкувати прямим шрифтом. У позначеннях одиниць крапку як знак скорочення не ставлять.

3. Позначення одиниць вимірювань потрібно застосовувати після числових значень величин і розміщувати в рядок з ними (без переносу на наступний рядок). Між останньою цифрою числа і позначенням одиниці необхідно залишати пропуск, наприклад: 15 кг чи 15 kg; 100 м чи 100 m; 25 оС; 65 %.

Виняток складають позначення у вигляді знаку, піднятого над рядком (підп. 1 цього додатку), перед яким пропуску не залишають. Наприклад: 30о; 45″.

4. При наявності десяткового дробу в числовому значенні величини позначення одиниці вимірювань необхідно розміщувати після всіх цифр. Наприклад: 1,5 кг чи 1,5 kg; 49,37 Гц чи 49,37 Hz; 12,35о; 12о 35,40′; 12о 35′40,2″.

5. При указуванні значень величин з граничними (допустимими) відхиленнями необхідно замикати числове значення з граничними відхиленнями в дужки і позначення одиниці вимірювань розміщувати після дужок або проставляти позначення одиниці і після числового значення величини і після її граничного відхилення.

Наприклад: (218 ± 22) В або 218 В ± 22 В;  (50,0 ± 0,5) Hz або 50,0 Hz ± 0,5 Hz.

Продовження ДОДАТКА 4

6. Коли в тексті приводять ряд або групу числових значень, а також при указуванні інтервалу числових значень фізичної величини, виражених однаковою одиницею, то цю одиницю указують після останнього числа. Наприклад: 1,0; 10; 100; 1000 В; 100×40×20 см; від 20 до 200 кГц.

7. Позначення одиниць вимірювань допускається показувати в заголовках граф і найменуваннях рядків числових таблиць.

8. Допускається застосовувати позначення в поясненнях позначень фізичних величин до формул. Наприклад:

v = s/t,

де      v ‑ швидкість,  км/г;  s ‑ шлях, м;  t – час, г.

Не допускається розміщення позначень одиниць вимірювань в одному рядку з формулами, які виражають залежності між величинами або між їхніми числовими значеннями, представленими у буквеній формі. Наприклад:

 v = s/t, км/г,

де      s ‑ шлях, м;  t ‑ час, г.

9. Буквені позначення одиниць вимірювань, що входять в добуток, необхідно відокремлювати крапкою на середній лінії або знаком множення. Наприклад: Н×м  чи  N×m;  А×м2  чи  A×m2;  Па´с  чи  Pa´s.

 

Примітки.

9.1. Допускається при комп’ютерному наборі тексту крапку на середню лінію не піднімати.

9.2. Допускається буквені позначення одиниць вимірювань, що входять у добуток, відокремлювати пропусками, якщо це не призводить до непорозуміння.

 

10. У буквених позначеннях відношень одиниць вимірювань як знак ділення необхідно використовувати тільки одну рису: косу або горизонтальну. При застосуванні косої риси позначення одиниць у чисельнику і знаменнику необхідно розміщувати в рядок, а добуток позначень одиниць у знаменнику необхідно замикати в дужки. Наприклад: DODATKI чи DODATKI; DODATKI чи DODATKI; DODATKI.

Допускається застосовувати позначення одиниць вимірювань у вигляді добутку позначень одиниць піднесених до степенів (додатних і від’ємних). Наприклад:  м×с-1  або  m×s-1;  Вт×м-2×К-1  чи  W×m-2×K-1.

 

Примітка. Якщо для хоча б однієї з одиниць вимірювань, що входить до відношення, встановлене позначення у вигляді від’ємного степеня (наприклад, с-2, м-1, К-1, Вт-1 і т. п.), то застосовувати відокремлювальну рису (косу або горизонтальну) не допускається.

 

11.При указуванні похідних одиниць вимірювань, які складаються із двох і більше одиниць, не допускається комбіноване використання буквених позначень і найменувань одиниць, тобто для одних одиниць приводити позначення, а для інших одиниць – найменування. Наприклад: правильно 120 км/г або 120 кілометрів на годину; неправильно 120 км/година або 120 км на годину.

Продовження ДОДАТКА 4

Примітка. Допускається застосовувати сполучення спеціальних знаків (...o, ...′, ...″, %. ‰) с буквеними позначеннями одиниць. Наприклад:  ...DODATKI  або  … DODATKI.

 

12. Позначення одиниць, розміщених після числових значень у заголовках таблиць і поясненнях до формул, не повинні змінюватися по відмінках і числах. Наприклад: 1 Ом, 2 Ом, 10 Ом; 1 моль, 2 моль, 10 моль.

 

Правила написання найменувань похідних одиниць

 

При використанні деяких похідних одиниць вимірювань слід керуватися наступними правилами відміни та утворення одиниць.

1. У найменуванні одиниць площини і об’єму використовують прикметники «квадратний» і «кубічний». Наприклад: квадратний метр, кубічний сантиметр.

Такі самі прикметники застосовують і в тих випадках, коли одиниця площини чи об’єму входить у похідну одиницю іншої величини, Наприклад: кубічний метр за секунду (одиниця об’ємних витрат), кулон на квадратний метр (одиниця електричного зміщення).

Якщо друга або третя степені довжини не є безпосередньо площиною або об’ємом а, наприклад, входять в іншу похідну одиницю, в найменуванні цієї одиниці замість термінів «квадратний» або «кубічний» необхідно застосовувати вирази «у квадраті» чи «у другому степені» «у кубі» чи «у третьому степені». Наприклад: кілограм – метр у квадраті на секунду (одиниця моменту кількості руху), кілограм – метр у квадраті (одиниця динамічного моменту інерції).

2. Найменування одиниць, що утворюють добуток, при написанні поєднують дефісом. Наприклад: ньютон-метр (одиниця моменту сили), секунда у мінус першому степені – метр у мінус другому степені (одиниця густини потоку частинок), ват на метр-кельвін (одиниця теплопровідності).

3. Найменування одиниць, розміщених у знаменнику слід писати з прийменником «на». Наприклад: метр на секунду в квадраті (одиниця прискорення), квадратний метр на секунду (одиниця кінематичної в’язкості); вольт на метр (одиниця напруженості електричного поля).

Виняток складають одиниці величин, які залежать від часу в першому степені та характеризують швидкість перебігу процесу. В таких випадках найменування одиниці часу, розміщене в знаменнику, необхідно писати з прийменником «за». Наприклад: метр за секунду, радіан за секунду.

4. При відміні найменувань похідних одиниць, утворених як добуток одиниць, змінюється тільки найменування останньої одиниці та прикметники «квадратний» або «кубічний», що до нього належать. Наприклад: момент сили дорівнює двом ньютон-метрам (2 Н×м), динамічна в’язкість дорівнює одній паскаль-секунді (1 Па×с), магнітний момент дорівнює трьом ампер-квадратним метрам (3 А×м2).

Закінчення ДОДАТКА 4

5. При відміні найменувань одиниць, що вміщують знаменник, змінюється тільки чисельник за правилом, установленим для добутків одиниць (п. 4). Наприклад: прискорення дорівнює двом метрам на секунду в квадраті (2 м/с2), напруженість електричного поля дорівнює трьом вольтам на метр (3 В/м); питома теплоємність дорівнює п’яти десятим джоуля на кілограм-кельвін (0,5 Дж/(кг×К)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  5

Фундаментальні фізичні стали

Назва

величини

Позна

чення

Визначальне

рівняння

Значення величини

Відносна

похибка, 10-6

Швидкість

світла у

вакуумі

С

-

299792458 м∙с-1

точно

Магнітна

стала

μ0

-

4π10-7Гн∙м-1=12,566370614. 10-7 Гн∙м-1

точно

Електрична

стала

ε0

0С2)-1

8,854187817.. 10-12  ф∙м-1

точно

Гравітаційна

стала

G

-

(6,67259±0,00085) 10-11   м3 ∙кг-1 ∙с-2

128

Стала

Планка

h

-

(6,6260755±0,0000040) 10-34  Дж∙с

0,60

Стала

Дірака

ħ

h/2π

(1,05457266±0,00000063) 10-34  Дж∙с

0,60

Елементарний

заряд

e

-

(1,60217733±0,00000049) 10-19  Кл

0,30

Квант магнітного потоку

Ф0

h/2е

(2,06783461±0,00000061) 10-15  Вб

0,30

Відношення Джозефсона

rD

2e/h

(4,8359767±0,0000014) 1014  Гц∙В-1

0,30

Стала

Авогадро

NA

-

(6,0221367±0,0000036) 1023 моль-1

0,59

Молярна

стала Планка

-

NAh

(3,99031323±0,00000036) 10-10 Дж∙с∙моль-1

0,089

Атомна

одиниця маси (уніфікована)

а.о.м

m12C/12

(1,6605402±0,0000010) 10-27 кг

0,59

Стала

Фарадея

F

NAe

(96485,309±0,029) 10-19  Кл∙моль-1

0,30

Універсальна (молярна)

газова стала

R

-

(8,314510±0,000070) Дж∙моль-1∙К-1

8,4

Стала

Больцмана

k

R/NA

(1,380658±0,000012) 10-23   Дж∙К-1

8,5

Стала

Стефана-

Больцмана

σ

(p2/60)k4/(ћ3c2)

p=101325Па

(5,67051±0,00019) 10-18  Вт∙м-2 ∙K-2

34

 

 

 

ДОДАТОК 6

 

Інтегральна функція нормованого нормального

розподілу (або таблиця інтегралу ймовірностей)

DODATKI

z

Ф(z)

z

Ф(z)

z

Ф(z)

0,00

0,0000

0,32

0,2510

0,64

0,4778

0,01

0,0080

0,33

0,2586

0,65

0,4843

0,02

0,0160

0,34

0,2661

0,66

0,4907

0,03

0,0239

0,35

0,2737

0,67

0,4971

0,04

0,0319

0,36

0,2812

0,68

0,5035

0,05

0,0399

0,37

0,2886

0,69

0,5098

0,06

0,0478

0,38

0,2962

0,70

0,5161

0,07

0,0558

0,39

0,3035

0,71

0,5223

0,08

0,0638

0,40

0,3108

0,72

0,5285

0,09

0,0717

0,41

0,3182

0,73

0,5346

0,10

0,0797

0,42

0,3255

0,74

0,5407

0,11

0,0876

0,43

0,3328

0,75

0,5467

0,12

0,0955

0,44

0,3401

0,76

0,5527

0,13

0,1034

0,45

0,3473

0,77

0,5587

0,14

0,1113

0,46

0,3545

0,78

0,5646

0,15

0,1192

0,47

0,3616

0,79

0,5705

0,16

0,1271

0,48

0,3688

0,80

0,5763

0,17

0,1350

0,49

0,3759

0,81

0,5821

0,18

0,1428

0,50

0,3829

0,82

0,5878

0,19

0,1507

0,51

0,3899

0,83

0,5935

0,20

0,1585

0,52

0,3969

0,84

0,5991

0,21

0,1663

0,53

0,4039

0,85

0,6047

0,22

0,1741

0,54

0,4108

0,86

0,6102

0,23

0,1819

0,55

0,4177

0,87

0,6157

0,24

0,1897

0,56

0,4248

0,88

0,6211

0,25

0,1974

0,57

0,4313

0,89

0,6265

0,26

0,2051

0,58

0,4381

0,90

0,6319

0,27

0,2128

0,59

0,4448

0,91

0,6372

0,28

0,2205

0,60

0,4515

0,92

0,6424

0,29

0,2282

0,61

0,4591

0,93

0,6476

0,30

0,2358

0,62

0,4647

0,94

0,6528

0,31

0,2434

0,63

0,4713

0,95

0,6579

 

 

 

 

 

 

 

Продовження ДОДАТКА 6

z

Ф(z)

z

Ф(z)

z

Ф(z)

0,96

0,6629

1,35

0,8230

1,74

0,9181

0,97

0,6680

1,36

0,8262

1,75

0,9199

0,98

0,6729

1,37

0,8293

1,76

0,9216

0,99

0,6778

1,38

0,8324

1,77

0,9233

1,00

0,6827

1,39

0,8355

1,78

0,9249

1,01

0,6875

1,40

0,8385

1,79

0,9265

1,02

0,6923

1,41

0,8415

1,80

0,9281

1,03

0,6970

1,42

0,8444

1,81

0,9297

1,04

0,7017

1,43

0,8473

1,82

0,9312

1,05

0,7063

1,44

0,8501

1,83

0,9328

1,06

0,7109

1,45

0,8529

1,84

0,9342

1,07

0,7154

1,46

0,8557

1,85

0,9357

1,08

0,7199

1,47

0,8584

1,86

0,9371

1,09

0,7243

1,48

0,8611

1,87

0,9385

1,10

0,7287

1,49

0,8638

1,88

0,9399

1,11

0,7330

1,50

0,8664

1,89

0,9412

1,12

0,7373

1,51

0,8690

1,90

0,9426

1,13

0,7415

1,52

0,8715

1,91

0,9439

1,14

0,7457

1,53

0,8740

1,92

0,9451

1,15

0,7499

1,54

0,8764

1,93

0,9464

1,16

0,7540

1,55

0,8789

1,94

0,9476

1,17

0,7580

1,56

0,8812

1,95

0,9488

1,18

0,7620

1,57

0,8836

1,96

0,9500

1,19

0,7660

1,58

0,8859

1,97

0,9512

1,20

0,7699

1,59

0,8882

1,98

0,9523

1,21

0,7737

1,60

0,8904

1,99

0,9534

1,22

0,7775

1,61

0,8926

2,00

0,9545

1,23

0,7813

1,62

0,8948

2,01

0,9560

1,24

0,7850

1,63

0,8969

2,02

0,9566

1,25

0,7887

1,64

0,8990

2,03

0,9580

1,26

0,7923

1,65

0,9011

2,04

0,9587

1,27

0,7959

1,66

0,9031

2,05

0,9600

1,28

0,7995

1,67

0,9051

2,06

0,9606

1,29

0,8030

1,68

0,9070

2,07

0,9620

1,30

0,8064

1,69

0,9090

2,08

0,9625

1,31

0,8098

1,70

0,9109

2,09

0,9630

1,32

0,8132

1,71

0,9127

2,10

0,9643

1,33

0,8165

1,72

0,9146

2,11

0,9650

1,34

0,8197

1,73

0,9164

2,12

0,9660

 

 

 

 

Закінчення ДОДАТКА 6

z

Ф(z)

z

Ф(z)

z

Ф(z)

2,13

0,9670

2,46

0,9861

2,79

0,9946

2,14

0,9676

2,47

0,9861

2,80

0,9949

2,15

0,9680

2,48

0,9869

2,81

0,9949

2,16

0,9692

2,49

0,9870

2,82

0,9952

2,17

0,9700

2,50

0,9876

2,83

0,9952

2,18

0,9707

2,51

0,9880

2,84

0,9955

2,19

0,9710

2,52

0,9883

2,85

0,9955

2,20

0,9722

2,53

0,9889

2,86

0,9958

2,21

0,9730

2,54

0,9889

2,87

0,9958

2,22

0,9736

2,55

0,9889

2,88

0,9960

2,23

0,9740

2,56

0,9895

2,89

0,9960

2,24

0,9749

2,57

0,9895

2,90

0,9962

2,25

0,9760

2,58

0,9901

2,91

0,9962

2,26

0,9762

2,59

0,9901

2,92

0,9965

2,27

0,9770

2,60

0,9907

2,93

0,9965

2,28

0,9774

2,61

0,9907

2,94

0,9967

2,29

0,9780

2,62

0,9912

2,95

0,9967

2,30

0,9786

2,63

0,9912

2,96

0,9969

2,31

0,9790

2,64

0,9917

2,97

0,9969

2,32

0,9797

2,65

0,9917

2,98

0,9971

2,33

0,9800

2,66

0,9922

2,99

0,9971

2,34

0,9807

2,67

0,9922

3,00

0,9973

2,35

0,9810

2,68

0,9926

3,10

0,9980

2,36

0,9817

2,69

0,9926

3,20

0,9983

2,37

0,9820

2,70

0,9931

3,30

0,9986

2,38

0,9827

2,71

0,9931

3,40

0,9990

2,39

0,9830

2,72

0,9935

3,50

0,9990

2,40

0,9836

2,73

0,9935

3,60

0,9990

2,41

0,9840

2,74

0,9939

3,70

0,9990

2,42

0,9845

2,75

0,9939

3,80

0,9990

2,43

0,9850

2,76

0,9942

3,90

0,9990

2,44

0,9853

2,77

0,9942

4,00

0,9990

2,45

0,9860

2,78

0,9946

5,00

    0,999999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 7

 

Диференціальна функція (або функція щільності

ймовірностей) нормованого нормального розподілу

DODATKI

 

y

f(y)

y

f(y)

y

f(y)

y

f(y)

0,00

0,3989

1,00

0,2420

2,00

0,0540

3,00

0,0044

0,05

0,3984

1,05

0,2299

2,05

0,0488

3,05

0,0038

0,10

0,3970

1,10

0,2179

2,10

0,0440

3,10

0,0033

0,15

0,3945

1,15

0,2059

2,15

0,0396

3,15

0,0028

0,20

0,3910

1,20

0,1942

2,20

0,0355

3,20

0,0024

0,25

0,3867

1,25

0,1826

2,25

0,0317

3,25

0,0020

0,30

0,3814

1,30

0,1714

2,30

0,0283

3,30

0,0017

0,35

0,3752

1,35

0,1604

2,35

0,0252

3,35

0,0015

0,40

0,3683

1,40

0,1497

2,40

0,0224

3,40

0,0012

0,45

0,3605

1,45

0,1394

2,45

0,0198

3,45

0,0010

0,50

0,3521

1,50

0,1295

2,50

0,0175

3,50

0,0009

0,55

0,3429

1,55

0,1200

2,55

0,0154

3,55

0,0007

0,60

0,3332

1,60

0,1109

2,60

0,0136

3,60

0,0006

0,65

0,3230

1,65

0,1023

2,65

0,0119

3,65

0,0005

0,70

0,3123

1,70

0,0940

2,70

0,0104

3,70

0,0004

0,75

0,3011

1,75

0,0863

2,75

0,0091

3,75

0,0004

0,80

0,2897

1,80

0,0790

2,80

0,0079

3,80

0,0003

0,85

0,2780

1,85

0,0721

2,85

0,0069

3,85

0,0002

0,90

0,2661

1,90

0,0656

2,90

0,0060

3,90

0,0002

0,95

0,2541

1,95

0,0596

1,95

0,0051

3,95

0,0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 8

Розподіл Стьюдента

 для визначення параметра (коефіцієнта) tp

 

Число

степенів свободи ks

P

 

0,90

0,95

0,98

0,99

0,999

 

 

1

6,314

12,706

31,821

63,657

636,62

 

2

2,920

4,303

6,965

9,925

31,598

 

3

2,353

3,182

4,541

5,841

12,941

 

4

2,132

2,776

3,747

4,604

8,610

 

5

2,015

2,571

3,365

4,032

6,859

 

6

1,943

2,447

3,143

3,707

5,959

 

7

1,895

2,365

2,998

3,499

5,405

 

8

1,860

2,306

2,896

3,355

5,041

 

9

1,833

2,262

2,821

3,250

4,781

 

10

1,812

2,228

2,764

3,169

4,597

 

11

1,796

2,201

2,718

3,106

4,437

 

12

1,782

2,179

2,681

3,055

4,318

 

13

1,771

2,160

2,650

3,012

4,221

 

14

1,761

2,145

2,624

2,977

4,140

 

15

1,753

2,131

2,602

2,947

4,073

 

16

1,746

2,120

2,583

2,921

4,015

 

17

1,740

2,110

2,567

2,898

3,965

 

18

1,734

2,101

2,552

2,878

3,922

 

19

1,729

2,093

2,539

2,861

3,883

 

20

1,725

2,086

2,528

2,845

3,850

 

21

1,721

2,080

2,518

2,831

3,819

 

22

1,717

2,074

2,508

2,819

3,792

 

23

1,714

2,069

2,500

2,807

3,767

 

24

1,711

2,064

2,492

2,797

3,745

 

25

1,708

2,060

2,485

2,787

3,725

 

26

1,706

2,056

2,479

2,779

3,707

 

27

1,703

2,052

2,473

2,771

3,690

 

28

1,701

2,048

2,467

2,763

3,674

 

29

1,699

2,045

2,462

2,756

3,659

 

30

1,697

2,042

2,457

2,750

3,646

 

¥

1,6449

1,960

2,3266

2,5758

 

 

 

ДОДАТОК 9

 

Інтегральна функція c2 - розподілу Пірсона

(значення c2 для різних значень ks і P)

 

Число степенів свободи  

 ks = r-3

P(a)

0,90 (0,10)

0,95 (0,05)

0,98 (0,02)

0,99 (0,001)

1

2,706

3,841

5,412

6,635

2

4,605

5,991

7,824

9,210

3

6,251

7,815

9,837

11,345

4

7,779

9,488

11,668

13,277

5

9,236

11,070

13,388

15,086

6

10,645

12,592

15,033

16,812

7

12,017

14,067

16,622

18,475

8

13,362

15,507

18,168

20,090

9

14,684

16,919

19,679

21,666

10

15,987

18,307

21,161

23,209

11

17,275

19,675

22,618

24,725

12

18,549

21,026

24,054

26,217

13

19,812

22,362

25,472

27,688

14

21,064

23,685

26,873

29,141

15

22,307

24,996

28,259

30,578

16

23,542

26,296

29,633

32,000

17

24,769

27,587

30,995

33,409

18

25,989

28,869

32,346

34,805

19

27,204

30,144

33,687

36,191

20

28,412

31,410

35,020

37,566

21

29,615

32,671

36,343

38,932

22

30,813

33,924

37,659

40,289

23

32,007

35,172

38,968

41,638

24

33,196

36,415

40,27

42,980

25

34,382

37,652

41,566

44,314

26

35,563

38,885

42,856

45,462

27

36,741

40,113

44,140

46,963

28

37,916

41,337

45,419

48,278

29

39,087

42,557

46,693

49,588

30

40,256

43,773

47,962

50,892

 

 

ДОДАТОК 10

 

Значення a-процентних точок розподілу

показника (статистики) d

 

n

d0,01

d0,05

d0,10

d0,90

d0,95

d0,99

11

0,9359

0,9073

0,8899

0,7409

0,7153

0,6675

16

0,9137

0,8884

0,8733

0,7452

0,7236

0,6829

21

0,9001

0,8768

0,8631

0,7495

0,7304

0,6950

26

0,8901

0,8686

0,8570

0,7530

0,7360

0,7040

31

0,8827

0,8625

0,8511

0,7559

0,7404

0,7110

36

0,8769

0,8578

0,8468

0,7583

0,7440

0,7167

41

0,8722

0,8540

0,8436

0,7604

0,7470

0,7216

46

0,8682

0,8508

0,8409

0,7621

0,7496

0,7256

51

0,8648

0,8481

0,8385

0,7636

0,7518

0,7291

 

 

 

ДОДАТОК 11

 

Значення m і P, що відповідають різним значенням

n і a (або значення P для обчислення ZP/2)

 

n

m

P при рівні значущості a

0,01

0,02

0,05

10

1

0,98

0,98

0,96

11-14

1

0,99

0,98

0,97

15-20

1

0,99

0,99

0,98

21-22

2

0,98

0,97

0,96

23

2

0,98

0,98

0,96

24-27

2

0,98

0,98

0,97

28-32

2

0,99

0,98

0,97

33-35

2

0,99

0,98

0,98

36-49

2

0,99

0,99

0,98

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 12

 

Значення параметра tт для різних значень

величин n і a (або P)

 

n

          a=1-P

0,1

0,05

0,025

0,01

3

1,406

1,412

1,414

1,414

4

1,645

1,689

1,71

1,723

5

1,731

1,869

1,917

1,955

6

1,894

1,996

2,067

2,130

7

1,974

2,093

2,182

2,265

8

2,041

2,172

2,273

2,374

9

2,097

2,237

2,349

2,464

10

2,146

2,294

2,414

2,54

11

2,190

2,343

2,470

2,606

12

2,229

2,378

2,519

2,663

13

2,264

2,426

2,562

2,714

14

2,297

2,461

2,602

2,759

15

2,326

2,493

2,638

2,809

16

2,354

2,523

2,670

2,837

17

2,380

2,551

2,701

2,871

18

2,404

2,577

2,728

2,903

19

2,426

2,601

2,754

2,932

20

2,447

2,623

2,778

2,959

21

2,467

2,644

2,801

2,984

22

2,486

2,664

2,823

3,008

23

2,504

2,683

2,843

3,030

24

2,520

2,701

2,862

3,051

25

2,537

2,717

2,88

3,071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 13

Засоби вимірювань електронні

(найменування і позначення згідно з ГОСТ 15094-86)

 

Позначення

підгрупи

і видуо

Найменування підгрупи і виду

А

Прилади для вимірювання сили струму

А2

Амперметри постійного струму

А3

Амперметри змінного струму

А9

Перетворювачі струму

 

 

В

Прилади для вимірювання напруги

  В1*

Установки або прилади для повірки вольтметрів

В2

Вольтметри постійної напруги

В3

Вольтметри змінної напруги

В4

Вольтметри імпульсної напруги

В6

Вольтметри селективні

В7

Вольтметри універсальні

В8

Вимірювачі відношення і (або) різниці напруг,

вимірювачі нестабільності напруги

В9

Перетворювачі напруги

 

 

Ч

Прилади для вимірювання частоти і часу

Ч1

Міри (стандарти) частоти і часу

Ч2

Частотоміри резонансні

Ч3

Частотоміри електронно-лічильні

Ч4

Переносники частоти

  Ч5*

Перетворювачі частоти сигналу

 

Синхронізатори частоти

Ч6*

Синтезатори частоти, подільники і помножувачі частоти

Ч7

Приймачі еталонних сигналів частоти і часу

 

Компаратори частотні, фазові

 

Синхромеири

Ч9

Перетворювачі частоти

 

 

Ф

Прилади для вимірювання різниці фаз і групового часу запізнення

    Ф1*

Установки або прилади для повірки вимірювачів різниці фаз

і групового часу запізнення

Ф2

Вимірювачі різниці фаз

Ф4

Вимірювачі групового часу запізнення

Ф5

Вимірювачі різниці фаз імпульсні

           о   Всі літери російські

           *  Підгрупи і (або) види з 1.01.1987 не використовувати      

Продовження ДОДАТКА 13

Позначення

підгрупи

і видуо

Найменування підгрупи і виду

И

Прилади для імпульсних вимірювань

  И1*

Установки або прилади для повірки приладів для імпульсних вимірювань

  И2*

Вимірювачі часових інтервалів

И4

Вимірювачі параметрів імпульсів

И9

Перетворювачі імпульсних сигналів

 

 

С

Прилади для спостереження, вимірювання і дослідження форми

і спектра сигналу

С1

Осцилографи

  С2*

Вимірювачі коефіцієнта амплітудної модуляції

С3

Вимірювачі модуляції

С4

Аналізатори спектра

С6

Вимірювачі коефіцієнта гармонік

С7

Осцилографи стробоскопічні, швидкісні

С8

Осцилографи запам‘ятовуючі

  С9*

Осцилографи спеціальні

 

 

Ц

Аналізатори потоку цифрових даних

Ц2

Аналізатори логічних станів і часових діаграм

Ц3

Аналізатори сигнатур

Ц4

Аналізатори кодових послідовностей

 

 

У

Підсилювачі вимірювальні

У2

Підсилювачі селективні

У3

Підсилювачі змінної напруги

  У4*

Підсилювачі низькочастотні

У5

Підсилювачі постійної напруги

У6

Підсилювачі потужності

  У7*

Підсилювачі універсальні

 

 

М

Прилади для вимірювання потужності

  М1*

Установки або прилади для повірки ватметрів

М2

Ватметри прохідної потужності

М3

Ватметри поглинюваної потужності

  М5*

Перетворювачі приймальні (головки)

 

 

П

Прилади для вимірювання напруженості поля, густини потоку

енергії, радіозавад і параметрів антен

  П1*

Установки або прилади для повірки приладів для вимірювання напруженості поля, густини потоку енергії і радіозавад

П3

Вимірювачі напруженості електромагнітного поля

 

Продовження ДОДАТКА 13

Позначення

підгрупи

і видуо

Найменування підгрупи і виду

П4

Вимірювачі радіозавад

П5

Приймачі вимірювальні

П6

Антени вимірювальні

П7

Вимірювачі параметрів антен

 

 

Е

Прилади для вимірювання параметрів компонентів і ланцюгів

з зосередженими сталими

  Е1*

Установки або прилади для повірки вимірювачів параметрів

компонентів і ланцюгів

Е3

Вимірювачі індуктивності

Е4

Вимірювачі добротності

Е6

Вимірювачі опору

Е7

Вимірювачі імпедансу

Е8

Вимірювачі ємності

Е9

Перетворювачі параметрів компонентів і ланцюгів

 

 

Р

Прилади для вимірювання параметрів елементів і трактів

з розподіленими сталими

Р1

Лінії вимірювальні

Р2

Вимірювачі модуля коефіцієнта передачі і відбиття

  Р3*

Вимірювачі повних опорів

Р4

Вимірювачі комплексних коефіцієнтів передачі і відбиття

Р5

Вимірювачі параметрів ліній передачі

 

 

Л

Прилади для вимірювання параметрів електровакуумних,

напівпровідникових приладів і інтегральних схем

Л2

Вимірювачі параметрів напівпровідникових приладів і інтегральних схем

  Л3*

Вимірювачі параметрів електровакуумних приладів

  Л4*

Вимірювачі шумових параметрів напівпровідникових приладів

 

 

Х

Прилади для спостереження характеристик радіопристроїв

Х1

Прилади для спостереження амплітудно-частотних характеристик

  Х2*

Прилади для дослідження перехідних характеристик

Х3

Прилади для дослідження фазочастотних характеристик

Х5

Вимірювачі характеристик шуму

Х6

Прилади для дослідження ймовірнісних характеристик випадкових процесів

 

 

Д

Атенюатори і прилади для вимірювання ослаблень

Д1

Установки або прилади для повірки атенюаторів і приладів для вимірювання ослаблень

 

 

Продовження ДОДАТКА 13

Позначення

підгрупи

і видуо

Найменування підгрупи і виду

  Д2*

Атенюатори резисторні і ємнісні

  Д3*

Атенюатори поляризаційні

  Д4*

Атенюатори межеві

  Д5*

Атенюатори поглинювані

  Д6*

Атенюатори електрично керовані

  Д8*

Вимірювачі ослаблень

 

 

 Э*

Вимірювальні пристрої коаксільних і хвилевідних трактів

  Э1*

Трансформатори

  Э2*

Перехідники, з‘єднувачі

  Э3*

Перемикачі

  Э4*

Модулятори

  Э5*

Спрямовані відгалужувачі

  Э6*

Вентилі, циркулятори

  Э7*

Головки детекторні, головки змішувальні

  Э8*

Фільтри 

  Э9*

Навантаження

 

 

Н

Міри електричних величин

Н2

Міри (набір мір) пасивних електричних величин

Н3

Міри (набір мір) пасивних електричних величин

для ланцюгів з розподіленими параметрами

Н4

Калібратори постійної напруги (струму)

Н5

Калібратори змінної напруги (струму)

Н6

Калібратори фази

Н7

Калібратори потужності

 

 

Г

Генератори вимірювальні

  Г2*

Генератори шумових сигналів

Г3

Генератори сигналів низькочастотні

Г4

Генератори сигналів

Г5

Генератори імпульсів

Г6

Генератори сигналів складної форми

Г7

Синтезатори частоти

  Г8*

Генератори хитної частоти

Г9

Генератори випробувальних імпульсів

 

 

Т

Генератори цифрових сигналів

Т2

Генератори псевдовипадкових послідовностей

Т3

Генератори кодових комбінацій

 

Продовження ДОДАТКА 13

Позначення

підгрупи

і видуо

Найменування підгрупи і виду

В

Джерела живлення для вимірювань

В2

Джерела змінної напруги (струму)

В5

Джерела постійної напруги (струму)

  В6*

Джерела з регульованими параметрами

  В7*

Джерела постійного і змінного струму універсальні

 

 

Я

Блоки вимірювальних приладів

Я1

Блоки приладів для вимірювання струму, напруги,

параметрів компонентів і ланцюгів з зосередженими сталими

Я2

Блоки приладів для вимірювання параметрів елементів і трактів з розподіленими параметрами. Блоки приладів для вимірювання потужності

Я3

Блоки приладів для вимірювання частоти і часу

 

Блоки вимірювачів різниці фаз і групового часу запізнення

Я4

Блоки приладів для спостереження, вимірювання і дослідження

форми аналогових сигналів і спектрів

Я5

Блоки джерел живлення

Я6

Блоки приладів для вимірювання напруженості поля,

густини потоку енергії, радіозавад і параметрів антен

 

Блоки підсилювачів вимірювальних

Я7

Блоки вимірювальних генераторів

 

Блоки мір електричних величин

 

Блоки приладів для вимірювання ослаблень

 

Блоки генераторів цифрових сигналів

Я8

Блоки вимірювачів характеристик радіопристроїв

 

Блоки приладів для вимірювання параметрів електровакуумних,

напівпровідникових приладів і інтегральних схем

 

Блоки приладів для імпульсних вимірювань

Я9

Блоки аналізаторів потоку цифрових даних

 

Блоки перетворювачів вимірювальних

 

Блоки для індикації результатів вимірювань

 

Блоки комутації

 

 

К

Установки вимірювальні, системи вимірювальні автоматизовані

К2

Установки вимірювальні

  К3*

Установки вимірювальні автоматизовані комплексні

  К4*

Прилади (блоки) вимірювальних установок

  К5*

Прилади (блоки) комплексних автоматизованих вимірювальних установок

 

 

 

 

Закінчення ДОДАТКА 14

Примітки.

1. Найменування типу приладу повинно відповідати найменуванню виду, встановленому в таблиці. Допускається скорочення найменування або його уточнення додатковими словами, якщо вони не суперечать найменуванню виду і відбивають основну функцію приладу.

Найменування зразкових типів приладів повинно містити в собі слово ЗРАЗКОВИЙ.

Найменування типів приладів, що належать до підгрупи Я, повинно починатися зі слова БЛОК.

2. Позначення типу приладу складається з позначення виду, до якого прилад належить, і порядкового номера, розділених дефісом.

3. Типи приладів, що вимірюють кілька фізичних величин, позначають згідно з п. 2 за основною виконуваною функцією з доданням літери "К" після позначення підгрупи.

4. Типи приладів, які розробляються на основі базового приладу, але відрізняються від нього окремими метрологічними характеристиками і (або) зовнішнім конструктивним виконанням і (або) умовами експлуатації та збереження, позначають як базовий, але після позначення приладу через дріб вказують цифру, що позначає номер модифікації базового приладу.

5. Типи приладів, які підлягають модернізації, позначають як і тип модернізованого приладу з доданням російських прописних літер в алфавітному порядку.

6. Прилади, яким присвоєні найменування і позначення до 1.01.1987 р., перепозначенню згідно з даним стандартом не підлягають.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика