Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   50.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

сокращения
 

 

 

 


АВП

-

аналоговий вимірювальний прилад

АМ

-

амплітудна модуляція

АРП

-

автоматичне регулювання підсилення

Ат

-

атенюатор

АЦП

-

аналого - цифровий перетворювач

АЧХ

-

амплітудно - частотна характеристика

ВВ

-

вимірювана величина

ВП

-

вимірювальний перетворювач

ВЧ

-

висока частота

ГКМВ

-

Генеральна конференція мір та ваг

ГЛЗН

-

генератор лінійно змінної напруги

ДЖ

-

джерело живлення

ДМКН

-

державний метрологічний контроль і нагляд

ДМС

-

Державна метрологічна служба

ДНДІ

-

державний науково - дослідний інститут

ДО

-

досліджуваний об'єкт

ДСДД

-

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

ДССЗ

-

Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

ДСТУ

-

державний стандарт України

ДСУ

-

Держстандарт України

ДСЧЧ

-

Державна служба єдиного часу і еталонних частот

ЕЛЧ

-

електронно - лічильний частотомір

ЕОМ

-

електронно - обчислювальна машина

ЕПО

-

електронно - променевий осцилограф

ЕПТ

-

електронно - променева трубка

ЕРС

-

електрорушійна сила

ЗВ

-

засіб вимірювань

ЗВТ

-

засіб вимірювальної техніки

ЗДВ

-

засіб динамічних вимірювань

ЗЕПТ

-

запам'ятовуюча електронно - променева трубка

КАМ

-

коефіцієнт амплітудної модуляції

КВП

-

комп’ютерний вимірювальний пристрій (прилад)

КЗК

-

канал загального користування

КООМЕТ

-

Організація державних метрологічних установ країн Центральної та Східної Європи

МБМВ

-

Міжнародне бюро мір та ваг

МВВ

-

методика виконання вимірювань

МЕК

-

Міжнародна електротехнічна комісія

МКМВ

-

Міжнародний комітет мір та ваг

МОЗМ

-

Міжнародна організація законодавчої метрології

МС

-

метрологічна служба

 

 

 

 

 

 

МС ЦОВПО

-

метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій

МЦ

-

метрологічний центр

НВЧ

-

надвисокі частоти

НД

-

нормативний документ

НМХ

-

нормовані метрологічні характеристики

НСП

-

невилучена систематична похибка

НЧ

-

низькі частоти

ОВ

-

об'єкт вимірювання

ОВТ

-

озброєння та військова техніка

ОЗП

-

оперативний запам'ятовуючий пристрій

ОМР

-

одиниця молодшого розряду

ОФВ

-

одиниця фізичної величини

ПЗ

-

програмне забезпечення

ПЗП

-

постійний запам'ятовуючий пристрій

ПК

-

персональний комп’ютер

ПН

-

подільник напруги

ПНЧ

-

перетворювач напруга - частота

ППС

-

підсилювач постійного струму

ППЧ

-

підсилювач проміжної частоти

ПХ

-

перехідна характеристика

ПЧ

-

проміжна частота

СКВ

-

середнє квадратичне відхилення

СКЗ

-

середнє квадратичне значення

ТЗ

-

технічне завдання

ТО

-

технічний об'єкт

ФВ

-

фізична величина

ФМ

-

фізична модель

ФНЧ

-

фільтр нижніх частот

ЦАП

-

цифроаналоговий перетворювач

ЦАС

-

цифровий аналізатор спектра

ЦВ

-

цифровий вольтметр

ЦВІЧ

-

цифровий вимірювач інтервалів часу

ЦВП

-

цифровий вимірювальний прилад

ЦВТ

-

цифрова вимірювальна техніка

ЦО

-

цифровий осцилограф

ЦСМ

-

центр стандартизації і метрології

ЧМ

-

частотна модуляція

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика