Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   36.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

ПЕРЕДМОВА

передмова
 

 


Навчальний посібник написаний відповідно до типових програм навчальної дисципліни «Основи метрології та вимірювальної техніки» і близьких за змістом дисциплін для різних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Предметом дисципліни є основні поняття метрології та вимірювальної техніки, основи теорії похибок вимірювань і засобів вимірювальної техніки, методи нормування їх метрологічних характеристик, методи обробки результатів вимірювань, організація Метрологічної служби України, основи теорії та побудови типових штатних аналогових і цифрових вимірювальних приладів, що найбільш широко використовуються при електро- і радіотехнічних вимірюваннях. По суті цей посібник є єдиним комплексним викладенням метрології і вимірювальної техніки в такому обсязі.

Зміст, структура та методика викладення матеріалу посібника відповідають предмету, меті та завданням дисципліни, поєднанню фундаментальної та практичної направленості навчання, можливостям самостійної і творчої роботи тих, хто навчається, над дисципліною.

У навчальному посібнику, на відміну від відомої навчально-методичної літератури того самого призначення, вперше викладені основні поняття та визначення метрології, введені державними стандартами України, значно розширені розділи, які присвячені оцінкам похибок і методам обробки результатів вимірювань, основам теорії та побудови низки аналогових і цифрових засобів вимірювальної техніки, ураховані перспективи розвитку вітчизняної вимірювальної техніки в цілому та військової зокрема, викладена організація метрологічної служби та законодавчі основи метрології в Україні. Значно розширено спектр розглянутих цифрових методів і вимірювальних приладів, які набули за останні роки якісно нового розвитку в зв’язку з широким упровадженням мікропроцесорної і комп’ютерної техніки. Це надало таким приладам нові можливості для вирішення вимірювальних задач, які раніше зовсім не ставилися.

При викладенні принципів побудови аналогових і цифрових вимірювальних приладів акцент зроблено на найбільш принципових і важливих питаннях, які мають узагальнюючий характер і дозволяють самостійно освоювати нові види і моделі подібних приладів. Це по-перше. По-друге, велика увага приділяється прищеплюванню у тих, хто навчається, практичних навичок обґрунтованого підбору методів і засобів вимірювань для проведення вимірювального експерименту. Тим самим поєднуються вимоги до фундаментальної і практичної направленості викладеного матеріалу, що допоможе майбутньому спеціалісту оперативно і кваліфіковано вирішувати різноманітні вимірювальні задачі.

Матеріал посібника може бути використаний при курсовому і дипломному проектуванні.

Комп’ютерна версія посібника з методичними вказівками до нього дозволяє перейти до дистанційного вивчення навчальної дисципліни або окремих її питань.

У навчальному посібнику відображений багаторічний досвід викладення метрологічних дисципліни його автором у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та військових вищих навчальних закладах .

Велику роль вимірювань визначає те, що серед навчально-методичних проблем підготовки технічних спеціалістів високої кваліфікації систематизоване і докладне викладення основних питань теорії похибок, методів вимірювань і вимірювальної техніки, а також надбання практичних навичок використання їх основних положень посідає одне з важливих місць. А враховуючи обмаль часу на дисципліну, істотного значення набуває самостійне її вивчення, ефективність якого залежить від наявності сучасної навчальної літератури. Даний навчальний посібник, на думку автора, дозволяє вирішити цю проблему. До того ж він поки що єдиний у галузі вимірювань і метрології за таким змістом, написаний українською мовою. Цим пояснюється те, що у посібнику значне місце відведено поняттям і визначенням метрології та вимірювальної техніки, установлених законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і державними стандартами України.

Крім того, зважаючи на призначення посібника, автор більше уваги звернув на питання метрології, освоєння яких викликає найбільші труднощі і які є найбільш важливими для практичної діяльності, а також для розуміння інших питань дисципліни, в тому числі при самостійній роботі над нею.

Більш того, оскільки на молодших курсах, де за навчальними планами бакалаврів викладають метрологічні дисципліни, є суттєві обмеження в підготовці студентів до вивчення теорії похибок і обробки результатів вимірювань, то навчальний посібник передбачає самостійне поточне поглиблення цього важливого матеріалу на подальших курсах, особливо за програмами спеціаліста і магістра.

З огляду на вище викладене, заслуговують на особливу увагу більш повне й чітке викладення теорії похибок вимірювань, фізичних процесів у засобах вимірювальної техніки та оцінок їх метрологічних характеристик.

В Україні, після набуття нею незалежності, відбулися помітні зміни в підходах до деяких термінологічних, наукових організаційних питань метрології та вимірювальної техніки. Все це здійснило вплив на зміст даного посібника. Так, наприклад, автор дотримується термінів і їх визначень, уведених ДСТУ 2681-94, хоча далеко не завжди з ними згоден. Тому в окремих випадках той чи інший термін піддається обговоренню, а іноді, там, де це не суперечить ДСТУ 2681, наводяться терміни згідно Рекомендації по міждержавній стандартизації РМГ 29-99, визнаних і узгоджених Держстандартом України.

Йде подальше узгодження «метрологічної взаємодії» між країнами, тобто «глобалізація метрології». Наприклад, продовжується впровадження нового показника якості вимірювань – невизначеності, що також ураховано в даному посібнику.

Автор висловлює глибоку подяку рецензентам - доктору технічних наук, професору Павленку Ю.Ф., доктору технічних наук, професору Руженцеву І.В., позитивні зауваження та поради яких сприяли поліпшенню якості рукопису посібника.

Автор буде вдячний всім, хто висловить зауваження та пропозиції щодо покращання змісту й методики викладення посібника. Їх можна направляти за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ».

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика