Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   26.10.2015
Размер:   51.0 КБ
СКАЧАТЬ

9 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

У розроблювальній дипломній роботі розглянутий один із способів захисту населення у воєнний час [  ].

Розосередження - це організований вивіз із міст й інших населених пунктів і розміщення в заміській зоні, вільної від зміни працюючих і службових об'єктів, що продовжують роботу у воєнний час.

Евакуація - відселення в мирний час (далі - евакуація) населення - комплекс заходів щодо організованого вивозу (виводу) населення із зон ЧС або ймовірної надзвичайної ситуації природного й техногенного характеру і його короткочасному розміщенню в завчасно підготовлені за умовами першочергового життєзабезпечення безпечних районах.

Райони евакуації й розосередження призначаються для кожного підприємства, навчального закладу на видаленні від міста на безпечну відстань по виробничій ознаці й за місцем проживання. Безпечний район (місце) - територія, що перебуває поза межами зони ймовірної надзвичайної ситуації, установленої для населених пунктів, що мають потенційно небезпечні об'єкти економіки й об'єкти іншого призначення, підготовлена для розміщення населення, евакуюємого із зони нещастя або зони ЧС.

Життєзабезпечення населення - комплекс економічних, організаційних, інженерно - технічних і соціальних заходів. Основні елементи життєзабезпечення евакуюємого населення:

- забезпечення житлом;

- забезпечення продуктами живлення, водою, товарами першої необхідності, комунально-побутовими послугами;

- охорона громадського порядку;

- протипожежне життєзабезпечення;

- медичне забезпечення;

- інженерне забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення.

Евакуація населення організується, планується й здійснюється по виробничо - територіальному принципі.

Евакуація проводиться у два етапи:

- 1-й етап: евакуація населення із зон ЧС на суспільні площі (пункти тимчасового розміщення - ПТР), розташовані поза цими зонами. Під ПТР використаються кінотеатри, навчальні заклади, клуби й інші відповідні приміщення;

2-й етап: при затяжному характері ЧС або неможливості повернення в місця постійної дислокації проводиться переміщення населення із ПТР на площі, де можливо тривале проживання й всебічне забезпечення, що перебувають на території свого муніципального утворення або за рішенням губернатора області - начальника цивільної оборони даної області на територію сусіднього муніципального утворення.

При одержанні достовірних даних про ймовірності виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах або стихійному лиху проводиться евакуація, що попереджає, населення із зон можливої дії вражаючих факторів. У випадку виникнення ЧС проводиться екстрена евакуація населення. Вивіз (вивід) населення із зон ЧС може здійснюватися при малому часі попередження й в умовах впливу на людей вражаючих факторів джерела ЧС.

Рішення на проведення евакуації населення залежно від масштабу ЧС приймається Губернатором області, главами муніципальних утворень області, на території яких виникла або прогнозується ЧС.

Основи планування евакуаційних заходів

Проведення евакуації покладає на органи виконавчої державної влади постраждалої області, органи місцевого самоврядування й відповідні евакуаційні комісії керування (відділи) ЦО й ЧС, що перебувають на території даної області, у компетенцію яких входить рішення питань захисту населення й територій від ЧС. Завданнями евакуаційних комісій муніципальних утворень, об'єктових евакуаційних комісій є:

- облік евакуюємого населення;

- контроль за розгортанням ПТР, ПДП;

- керування евакуацією населення;

- забезпечення транспортом. 

У плані евакуації відображаються:

- можливі небезпечні зони;

- маршрути евакуації з них;

- ПТР, ПДП;

- об'єкти економіки;

- дошкільні установи;

- лікарні;

- житловий сектор у небезпечній зоні;

- місця посадки на автомобільний транспорт;

- медичні установи. 

Залежно від обстановки розрізняють два режими функціонування евакоорганів: режим повсякденної діяльності - функціонування при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній і гідрометеорологічній обстановці, при відсутності епідемії, веденні довгострокових робіт з ліквідації наслідків стихійних лих; надзвичайний режим - функціонування при виникненні й ліквідації ЧС у мирний час.

Рішення про введення надзвичайного режиму на території області приймається губернатором даної області з урахуванням конкретної обстановки, главами муніципальних утворень, на території яких виникла або прогнозується ЧС.

Основними заходами в різних режимах, є:

У режимі повсякденної діяльності:

- розробка документів, плану проведення евакуаційних заходів;

- облік населення, що попадає в небезпечні зони при виникненні ЧС;

- визначення маршрутів евакуації;

- планування й рішення питань всебічного життєзабезпечення населення при виникненні ЧС;

- облік, планування й уточнення питань транспортного забезпечення для евакуації населення при виникненні ЧС у мирний час;

- підготовка евакуаційних комісій всіх ступенів.

У надзвичайному режимі:

- організація контролю за роботою адміністрації ПТР, ПДП, служб ЦО, що забезпечують евакуацію населення;

- організація інформації населення про обстановку в місцях розміщення евакуюємого населення;

- організація взаємодії з керуваннями (відділами) ЦО й ЧС і транспортними організаціями;

- контроль за ходом і проведенням відселення населення у випадку виникнення ЧС;

- підтримка стійкого зв'язку із ПТР, ПДП, транспортними службами;

- організація робіт з життєзабезпечення населення.

Організація проведення евакуаційних заходів

При одержанні достовірного прогнозу виникнення ЧС організуються й проводяться заходи, ціль яким полягає в створенні сприятливих умов для організованого вивозу або виводу із зони ЧС населення. Підготовчі заходи:

- приведення в готовність евакуаційних комісій, адміністрації ПТР;

- уточнення чисельності населення, що підлягає евакуації пішим порядком і транспортом;

- розподіл транспортних засобів;

- підготовка маршрутів евакуації;

- підготовка до розгортання ПТР, ПДП і пунктів посадки (висадження);

- перевірка готовності систем оповіщення й зв'язки;

- приведення в готовність наявних захисних споруджень.

З одержанням сигналу на проведення евакуації населення здійснюються наступні заходи:

- оповіщення голів евакокомісій підприємств й організацій, а також населення про початок і порядок проведення евакуації;

- розгортання й приведення в готовність евакокомісій, ПТР, ПДП;

- збір і підготовка до відправлення в безпечні райони населення;

- подача транспортних засобів до пунктів посадки населення на транспорт;

- прийом і розміщення евакуюємого населення в безпечних районах.

У випадку аварії на хімічно небезпечному об'єкті (ХНО) проводиться екстрений вивіз (вивід) населення, що попадає в зону поразки, за межі поширення хмари аварійно-хімічної небезпечної речовини (АХНВ). Населення, що проживає в безпосередній близькості від ХНО, через швидке поширення хмари АХНВ, як правило, не виводиться з небезпечної зони, а вкривається в житлові (виробничих і службових) будинках і спорудженнях із проведенням герметизації приміщень із використанням засобів індивідуального захисту органів подиху (СИЗИЙ ОД) на верхніх або нижніх поверхах (залежно від характеру поширення АХНВ). Евакуація населення із зон катастрофічного затоплення (повені) проводиться при погрозі або у випадку руйнування гідротехнічних споруджень і підвищення рівня паводкових вод у ріках й інших водоймах, а також при руйнуванні об'єктів життєзабезпечення внаслідок виникнення даного стихійного явища.

 

Забезпечення евакуаційних заходів.

З метою створення умов для організованого проведення евакуації плануються й здійснюються заходи щодо наступних видів забезпечення: транспортній, медичному, охороні громадського порядку й забезпеченню безпеки дорожнього руху, інженерні, матеріально-технічному, зв'язки й оповіщення розвідки.

1. Транспортне забезпечення евакуації населення із зон техногенних аварій і стихійних лих - це комплекс заходів, що охоплюють підготовку, розподіл й експлуатацію транспортних засобів, призначених для виконання евакоперевозок. Для організованого здійснення автотранспортних перевезень на всіх етапах евакуації створюються спеціальні автомобільні формування. Транспортні засоби особистого користування завчасно реєструються й ураховуються.

2. Медичне забезпечення евакуації включає проведення органами охорони здоров'я організаційних, лікувальних, санітарно-гігієнічних і противоепідеміологічних заходів, спрямованих на охорону здоров'я евакуюємого населення, своєчасне надання медичної допомоги захворілим й отримавшим травми в ході евакуації, а також попередження виникнення й поширення масових інфекційних захворювань.

При проведенні евакуації здійснюються наступні заходи:

- розгортання медичних;

- контроль за санітарним станом місць тимчасового розміщення й тривалого проживання евакуюємого населення;

- безперервне спостереження за епідеміологічною обстановкою;

- постачання медичних пунктів, лікувально - профілактичних, санітарно-епідеміологічних установ і формувань охорони здоров'я, приваблюваних до забезпечення евакуюємого населення, медичним майном.

3. Охорона громадського порядку й забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюються органами Головного управління внутрішніх справ постраждалої області й включають наступні заходи:

- здійснення вбраннями міліції пропускного режиму (блокування автомагістралей і пішохідних шляхів;

-  проведення вибіркового контролю технічного стану транспортних засобів, призначених для евакоперевозок;

- охорона об'єктів у встановленому порядку на цей період;

- регулювання дорожнього руху;

- супровід автоколон з евакуйованим населенням;

- організація реєстрації в органах Головного управління внутрішніх справ постраждалої області евакуйованого населення й ведення адресно-довідкової роботи (створення банку даних про знаходження громадян, евакуйованих із зон ЧС).

4. Інженерне забезпечення створює необхідні умови для евакуації населення із зон ЧС шляхом облаштованості об'єктів інженерною інфраструктурою в місцях збору еваконаселення й у районах розміщення. Інженерне забезпечення здійснюється інженерними службами ЦО муніципальних утворень постраждалої області. Інженерне встаткування районів і розміщення евакуюємого населення включає:

- устаткування суспільних будинків, споруджень і пристроїв тимчасових споруджень для розміщення евакуиюємих;

- устаткування споруджень для тимчасових торговельних крапок, медичних пунктів, польових хлібопекарень, лазень й інших об'єктів побуту;

- устаткування пунктів водопостачання.

5. Матеріально-технічне забезпечення евакуації полягає в організації технічного обслуговування й ремонту транспортних засобів у процесі евакуації, постачанні пально-мастильними матеріалами й запасними частинами, водою, продуктами живлення й предметами першої необхідності, забезпечення необхідним майном. Організація й координування матеріально-технічного забезпечення здійснюються керуваннями (відділами) ЦО й ЧС муніципальних утворень постраждалої області.

6. Забезпечення зв'язку в період евакуації полягає в оснащенні ПТР, ПДП, органів керування евакозаходи стаціонарними або пересувними засобами зв'язку, в організації й здійсненні безперебійного зв'язку на всіх етапах евакуації. Для цих цілей можуть використатися електронні засоби масової інформації, вуличні гучномовці, установлені на транспортних засобах, наочна інформація.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика