Скачиваний:   1
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   146.0 КБ
СКАЧАТЬ

Практичні завдання

Задача №2

                                                           Рішення

Ср  = 2,5 млн. грн. – витрати на розробку

Сб = 230 грн  - вартість виготовлення боєприпасів

Сс = 80 тис. грн.  – вартість виготовлення бойового засобу

R = 1500 пострілів – технічний ресурс

N = 400 один – обсяг програми випуску

Се  = 58 тис грн. – витрати на експлуатацію

Р= 0,1 = ймовірність поразки цілі

0,4; 0,6; 0,8; 0,9; 0,95; 0,99; 0,995 – необхідні рівні поразки цілі

 

Св  = моя - вартість пострілу

 

Св = 4,176+53,333+230+38,667=326,167 грн

 

nв=моя - наряд боєприпасів для окремої цілі

nв=моя

nв=моя

nв=моя

nв=моя

nв=моя

nв=моя

nв=моя

С03= Св х nв – вартість виконання вогневої задачі

С03 = 326х5 = 1630 грн

С03 = 326х9 = 2934 грн

С03 = 326х15 = 4890 грн

С03 = 326х22 = 7172 грн

С03 = 326х28 = 9128 грн

С03 = 326х44 = 14344 грн

С03 = 326х50 = 16300 грн

 

Необхідний рівень поразки цілі, Ртр

Наряд боєприпасів, nв

Вартість виконання задачі, С03

0,4

5

1630

0,6

9

2934

0,8

15

4890

0,9

22

7172

0,95

28

9128

0,99

44

14344

0,995

50

16300

0,9

 

1,0

 

0,1

 

0,2

 

0,3

 

0,4

 

0,5

 

0,6

 

0,7

 

0,8

 
моямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоя

1600

 

3200

 

4800

 

6400

 

8000

 

9600

 

11200

 

12800

 

14400

 

16000

 

Pтр

 
моямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоямоя

C03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Задача №6

Розв’язання задачі

Для каждого варианта проведения учения и различных способов выполнения отдельных задач расчет затрат производится в такой последовательности.

1. Расчет расхода ресурса для каждого вида техники rk по всем задачам

(1)

моя

где    rki — расход ресурса k-ro средства на выполнение i-и задачи; Nki — количество единиц k-й техники, привлекаемой для выполнения i-й задачи.

Величина расхода  ресурса k-го средства на выполнение i-и задачи

 

определяется условиями проведения учений и поставленной задачей.

 

 Количество привлекаемых на учение средств Nki определяется замыслом

 

учения. Результаты промежуточных и итоговых расчетов расхода ресурса

 

сводятся в табл. 1. 

                                                                                                              Таблица 1

 

Вид техники, k

 

 

 

 

наименование техники

 

 

 

Расход ресурса по задачам

 

Всего,

rk

 

 

 

 

1

2

i

Nk1

мояk1

rk1

Nk2

мояk2

rk2

Nki

мояki

rki

1

Танк

N11

моя11

R11

N12

моя12

r21

N1i

моя1i

r1i

r1

Пе

К

Тягач

 

Nk1

мояk1

rk1

Nk2

мояk2

rk2

Nki

мояki

rki

rk

моя

2. Расчет стоимости расхода единицы ресурса. При этом учитывается оптовая цена военной техники ССk, стоимость среднего ремонта техники Сремk и межремонтный ресурс (нормативный расход ресурса между двумя капитальными ремонтами RK. Стоимость расхода единицы ресурса техники определяется по формуле                                                                                       (2)

 

3. Расчет затрат  по всей технике на выполнение всех задач                                                (3)

 

моя

4. Расчет стоимости горючего                                                                                                (4)

моя

              где   моя — расход горючего  k-м видом техники на 1 км пути; ak — цена горючего.

5.         Стоимость боеприпасов                                                                                                    (5)

Сбпр=моя

где     rk — расход k-то вида боеприпасов; ак — стоимость одного  боеприпаса.

6.         Расчет стоимости мишеней и имитационных средств. При этом используется формула, аналогичная (5).

Если необходимо оценить затраты не только на учение в целом, а по отдельным задачам, то расчеты проводятся по п.п. 1—6 для каждой задачи.

По задаче №2

Стоимость расхода ресурса боевых средств:

36 х 2.57 + 40 х 1.54 = 154.1 грн.;

стоимость боеприпасов:

36 х 42 + 40 х 38 = 3031 грн.

расходы средств по подготовке учений и оборудованию районов учений (на изготовление мишеней): 3202 грн.

   Висновки. Всего расходов средств по задаче №2  154.1 + 3031 +  3202 = 6387.1 грн.

 

Задача №10

 

Рішення

Побудуємо матрицю гри

Типовий проект (А)

П1(80місць)

Q2 = 0,5

П1(80місць)

Q2 = 0,5

П1(100місць)

Q3 = 0,2

А1

5

7

7

А2

4

6

8

А3

3

5

9

 

А – типовий проект гостиниці

П – варіанти заповнюваємості гостиниці

Q – вірогідність цих станів

 

Q1 = Р (П1), Q2 = Р (П2)…… Qn = Р (Пn)

 

Оскільки Q1+Q2+….Qn = 1 =>

 

моя - середні суми прибутку

 

а1 = 5 х 0,3 + 7 х 0,5 + 7х 0,2 = 6.4

а2 = 4 х 0,3 + 6 х 0,5 + 8 х 0,2 = 5.8

а3 = 4 х 0,3 +5 х 0,5 + 9 х 0,2 = 5,2

 

А

П1

П2

П3

аi

А1

5

7

7

6,4

А2

4

6

8

5,8

А3

3

5

9

5,2

 

Враховуючи середні суми прибутку проект А1  - є кращим типовим проектом готелю.

 

Використовуючи максимальний критерій Вальда

W = max x min x ay

Отримуємо матрицю, з якої видно, що максимальний виграш з мінімальних відповідає стратегії А1, тобто підтверджує те що проект А1 є найбільш оптимальним як с точки зору платежів (прибутку) так і с точки зору виграшів (ризиків).

 

А

П1

П2

П3

аi

А1

5

7

7

5

А2

4

6

8

4

А3

3

5

9

3

 

Задача № 16

 

Рішення задачі:

 

α1 = (1+Енп)Δt ;   Δt = tр -  t

Сtпр = С1α1 ;       С∑пр = ∑ С1α1;

 

С∑1 = 10(1+0,15)3-1 + 10(1+0,15)3-2 + 2(1+0,15)3-3 + 2(1+0,15)3-4 +

2(1+0,15)3-5 = 29,97 тис. грн.

С∑2 = 7(1+0,15)3-1 + 8(1+0,15)3-2 + 3(1+0,15)3-3 + 3(1+0,15)3-4 +

3(1+0,15)3-5 = 26,32 тис. грн.

Висновок:

Таким чином, по абсолютній величині сумарних затрат перевагу має другий         варіант, так як 24 < 26, та й з обліком характеру розподілення затрат по рокам планового періоду перевагу слід віддати другому варіантові, так як 26 < 29 .

Дійсно, другий варіант дозволяє в першому році вивільнити по зрівнянню з першим варіантом 10-7 = 3 тис. грн.. До початку другого року вони дадуть певний економічний ефект, якщо їх використовувати для рішення інших господарчих задач. При нормі ефективності 15% вивільнена сума буде складати 3 + 0,15*3 = 3,45 тис. грн.. В другому році вивільняється ще 10 – 8 = 2 тис. грн., крім того використовується раніше вивільнена сума 3,45 тис. грн..

В послідуючі роки другий варіант потребує більших затрат, але в підсумку він виявляється переважніший першого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Задача №17

     Розв’язання задачі:

 

моя

моя

 

ΔЭ = 3(18(моя-1) + моя) – 5(моя + моя);

де N -   обсяг програми випуску поліпшених зразків;

 

При проведенні розрахунків ми бачимо, що спочатку сумарний річний економічний ефект буде негативний. Знаходимо значення N, при якому ΔЭ=0

N = 833,3 / 53,77 ≈ 15 .

 

Проводимо розрахунки зміни сумарного річного економічного ефекту в залежності від обсягу програми випуску поліпшених зразків: та будуємо криву залежності.

 

при N = 10; ΔЭ = -18,67    

N = 100; ΔЭ = 2,78    

N = 1000; ΔЭ = 13,28    

N = 10000; ΔЭ = 14,33 моямоя

0

 

10

 
моямоя

100

 

1000

 
моямоя

10000

 

N

 

∆Э

 
моямоямоямоямоямоямоя

-18

 

-15

 

-10

 

0

 

  5

 

 10

 

 15

 
моямоямоямоямоямоямоя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:

Аналізуючи отримані результати, робимо висновок, що виробництво 10 удосконалених зразків економічно не вигідно. Воєнна – економічний ефект досягається при виробництві від 100 одиниць удосконалених зразків і вище. При цьому при збільшенні обсягу виробництва у 10 разів (від 100 до 1000 одиниць) воєнно-економічний ефект зріс майже в 6 разів, але при черговому збільшенні обсягу виробництва в 10 разів (с 1000 до 10000 тис. одиниць) воєнно-економічний ефект майже не змінився.

З проведених розрахунків та побудованого графіку робимо висновок, що при збільшенні кількості випуску модернізованих зразків, зміна сумарного  економічного ефекту буде прагнути до постійної величини.

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика