Скачиваний:   2
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   151.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

2. ЗАДАЧІ:

Задача №2

  Корпоративне підприємство, що має борг у 14 млн. грн.,  відшукало два джерела його погашення , по яких  пропонується     нижченаведений порядок виплат (див. табл.). Яке джерело дешевше і наскільки, якщо виплати виробляються наприкінці року?   Коефіцієнт дисконтування - 12%.

                                                                                                                              Тис. грн.

Рік

0

1

2

3

4

5

Вибір  A

 

3000

2000

2000

2000

4000

Вибір  B

 

2000

2000

3000

3000

3000

Розв’язання задачі:

За розрахунковий рік приймемо нульовий (tр=0). Коефіцієнт дисконтування Ен.п. = 12%.                                                                                                                 З урахуванням цього сумарна приведена вартість  варіантів можна  знайти з формул:

Корпорат.управ.

     де 

              Корпорат.управ. ,    Корпорат.управ.t = tp- t..

      Сумарна приведена вартість  першого варіанту буде рівна:

 СКорпорат.управ.1=3000(1+0,1)0-1+2000(1+0,1)0-2+2000(1+0,1)0-3+2000(1+0,1)0-4+4000(1+0,1)0-5

= 3000х0,8929+2000х0,7972+2000х0,7118+2000х0,6355+4000х0,5674 = 9237,3 тис.грн.

Для другого  варианту:

СКорпорат.управ.2=2000(1+0,1)0-1+2000(1+0,1)0-2+3000(1+0,1)0-3+3000(1+0,1)0-4+3000(1+0,1)0-5

= 2000х0,8929+2000х0,7972+3000х0,7118+3000х0,6355+3000х0,5674 = 9124,3 тис.грн.

 

  Висновок: По абсолютній величини сумарних витрат затрат переваги  у варіантів не має (14000 = 14000). Однак з урахуванням характеру розподілення витрат  по рокам сплатного періоду перевагу слід  віддати другому варіанту (9237,3 > 9124,3  ). Друге джерело погашення боргу дешевше на

9237,3 – 9124,3  =  113 тис. грн.

 

Задача №7

    Визначити потік коштів за пропозицією одного з заводських інженерів про покупку нового токарського верстата замість старого. Сутність пропозиції полягає в тім, що новий верстат споживає менше енергії і працює з більш низьким рівнем відходів. Інженер підрахував, що витрати на експлуатацію токарського верстата, включаючи відходи виробництва, знизяться при використанні нового верстата з 9000 грн. до 3000 грн. у рік.

 

 

Капіталовкладення: зміна верстата

Старі активи: 5 років експлуатації

Покупна ціна: 65000 грн.

Покупна ціна: 30000 грн.

Термін корисної служби: 15 років                    

Термін корисної служби: 20 років                     

Амортизація: 40000 грн. рівномірно за 8 років; залишкова вартість: через 8 років – 25000грн., через 15 років – 10000 грн.           

Амортизація: 24000 грн. рівномірно за 8 років

Експлуатаційні витрати: 3000 грн. у рік 

Доход від продажу: 15000грн.

 

Експлуатаційні витрати: 9000 грн. у рік 

Розв’язання задачі:

 

Додаткові витрати / доходи при порівнянні нового верстата зі старим 

Роки

0 тис.грн.          

1-3 тис.грн.

4-8 тис.грн.

9-15 тис.грн.

Сплачені кошти

- 65

 

 

 

Продаж старих активів

+15

 

 

 

Капіталовкладення

- 50

 

 

 

Економія експлуатаційних витрат

 

+6

+6

+6

Нова амортизація

 

- 5

- 5

0

Стара амортизація

 

+3

0

0

Чиста амортизація

 

- 2

- 5

0

Економія до сплати податків

 

4

1

6

Податки (40 %)

 

1,6

0,4

2,4

Чистий прибуток

 

2,4

0,6

3,6

Чистий потік коштів

 

4,4

5,6

3,6

 

Задача №10

    Визначити вартість акціонерного  капіталу кожного з трьох підприємств використовуючи модель обліку дивідендів за інформацією, приведеної в таблиці. (Відповідь округлите до десятої частки відсотка.)

 

 

Ціна акції, грн.

EPS,

грн.

 Дивіденди

майбутнього року, грн.   

Бета

PR

ROE

Фірма A

38

3,50

1,00

0,8

0,25

0,15

Фірма B

41

2,75

0,80

0,2

0,35

0,10

Фірма C

23

4,14

0

1,4

0

0,25

Розв’язання задачі:

Для фірми  А = 1/38 + (1 - 0,25) * 0,15 = 13,9 %,

                     В = 0,8/41 = (1-0,35) * 0,1 = 8,5%,

                     С = 0/23 + (1-0) * 0,25 = 25 % .

Висновок: Вартість акціонерного капіталу підприємства А = 13,9 %,

Вартість акціонерного капіталу підприємства В = 8,5 %,

Вартість акціонерного капіталу підприємства С = 25 %.

Задача №13

За даними горизонтального і вертикального аналізу підприємства   А та В відповісти на поставлені питання

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

(Зміни від року до року)                                                %

 

 

 

Підприємство А

Підприємство В

Роки

Роки

04

05

06

07

08

04

05

06

07

08

Виручка від реалізації                  

(20)

5

15

0

15

-

-

-

50

45

Собівартість реалізованої продукції  

(22)

8

18

3

17

-

-

-

53

48

Експлуатаційні витрати

(10)

(28)

12

(37)

(8)

-

-

-

75

(17)

Збутові й управлінські витрати       

12

13

12

10

10

-

-

-

100

100

Дослідження і розробки                

5

10

10

5

10

-

-

-

25

25

Інші витрати                           

7

7

6

0

0

-

-

-

23

18

Чистий прибуток                         

(28)

12

20

(1)

17

-

-

-

47

40

                    

ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

(Компоненти у відсотках від обсягу реалізації)

 

 

 

Підприємство А

Підприємство В

Роки

Роки

04

05

06

07

08

04

05

06

07

08

Виручка від реалізації, тис.грн.                 

1800

1887

2170

2174

2500

-

-

1840

2760

4000

Собівартість реалізованої продукції  

58

60

61

63

64

-

-

59

59

60

Експлуатаційні витрати

12

8

8

5

4

-

-

6

7

4

Збутові й управлінські витрати       

9

10

9

10

10

-

-

8

10

14

Дослідження і розробки                

10

10

10

10

10

-

-

17

14

13

Інші витрати                           

6

6

6

6

5

-

-

2

2

1

Чистий прибуток                         

5

6

6

6

6

-

-

8

8

8

 

          

  Яка з фірм:

 1) має більш якісну (тимчасову) структуру збуту?

 2) має більш зростаючу виручку від реалізації?

 3) більш успішно регулює собівартість  своєї  продукції?

 4) накладні витрати має більш зростаючими, чим  витрати від реалізації?

 5) зуміла знизити норму витрат на  дослідницьку діяльність і розробку нових виробів?

Розв’язання задачі:

Враховуючи аналіз:

1) Виручка від реалізації на підприємстві  А не стабільна (скаче), виручка від реалізації краще на підприємстві В.

2)  Виручка реалізованої продукції  більше на підприємстві В.

3)  Більш успішно регулює собівартість  своєї  продукції підприємство В.

Ріст 50 – 53 ( на підприємстві В ) в 2007 році, ріст 45 – 48 ( на підприємстві В ) в 2008 році – собівартість на 3% більше. В порівнянні з тими ж роками на підприємстві А вона більше.

4) Накладні витрати має більш зростаючими  підприємство В.

5) Норма витрат на  дослідницьку діяльність на 25% більше на підприємстві В, а зріст на 50%.

Норма витрат на  дослідницьку діяльність на 15% більше на підприємстві А, а зріст на 10%. Висновок: підприємство А зуміло знизити норму витрат на  дослідницьку діяльність і розробку нових виробів.

 

Задача №16

Провести прогноз звіту про доходи корпоративного підприємства на два роки, використовуючи наступні вихідні дані:

1.  За останні три роки обсяг реалізації збільшувався в середньому на 8% у рік.  Можна  чекати такого ж росту в доступному для огляду  майбутньому.

2. Собівартість  реалізованої  продукції коливалася в межах  54-60% від обсягу реалізації. При прогнозуванні  розумно припустити, що собівартість реалізованої  продукції складе 57% від обсягу реалізації.

3. Експлуатаційні витрати мають деяку фіксовану складову, а також частку, що прямо залежить від обсягів реалізації. Фіксовані  експлуатаційні  витрати  склали  в 2003 р. 100 000 тис.грн; у прогноз розумно включити  щорічний індекс інфляції в розмірі 5%.  Інша частина експлуатаційних  витрат змінюється пропорційно рівню продажів.

4. Виплати відсотка по заборгованості будуть зростати пропорційно росту доходу від реалізації. Це припускає сталість співвідношень, що складають формулу Дюпона, і  незмінність ставки відсотка.

5. Ставка податку дорівнює 40%.

6. Звіт про доходи за попередній (2003) рік. 

(Відповідь округліть до тис. грн.)                                                                                     

 

                                                                                                                                Тис. грн.

Найменування показника

Реальність

Прогноз

2003

2004

2005

Виручка від реалізації

920

 

 

Собівартість реалізованої продукції

500

 

 

Валовий прибуток

420

 

 

Експлуатаційні витрати

(включав амортизацію 100 грн.)

280

 

 

Прибуток до сплати процентів та податку

140

 

 

Сплата процентів

46

 

 

Прибуток до сплати податків

94

 

 

Прибутковий податок

38

 

 

Чистий прибуток

56

 

 

 

   Розв’язання задачі:

Використовуючи  вихідні дані, виконаємо наступні розрахунки.

1. Прогноз рівня доходів від реалізації:

 На 2004 р. 920*1,08 = 994 тис.грн.  На 2005 р. 993,6*1,08 = 1073 тис.грн.

2. Прогноз собівартості реалізованої продукції:

На 2004 р.  994*0,57 = 567 тис.грн.  На 2005 р. 1073*0,57 = 612 тис.грн.

3. Прогноз валового прибутку:

На 2004р.  994 – 567 = 427 тис.грн.  На 2005р. 427*1,08  = 461 тис.грн.

4. Прогноз експлуатаційних витрат:

 На 2004 р. 100 *1,05 +175*1,08 =299 тис.грн.  На 2005 р. 105*1,05+195*1,08  = 321 тис.грн

5. Прогноз процентних виплат:

На 2004 р.  994 *0,05 = 50 тис.грн.  На 2005 р. 1073*0,05  = 54 тис.грн.

6. Оцінка податкових  виплат:

На 2004 р.  78*0,4 = 31 тис.грн.  На 2005 р. 87*0,4  = 35 тис.грн.

7. Оцінка чистого прибутку:

На 2004 р. 78 - 31 = 47 тис.грн.  На 2005 р. 87 - 35 = 52 тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Підсумковий прогноз  доходів на 2004 та 2005 роки., показано в таблиці.                                                                   

  Тис.грн.

Найменування показника

Реальність

Прогноз

2003

2004

2005

Виручка від реалізації

920

994

1073

Собівартість реалізованої продукції

500

567

612

Валовий прибуток

420

427

461

Експлуатаційні витрати

(включав амортизацію 100 грн.)

280

299

321

Прибуток до сплати процентів та податку

140

128

141

Сплата процентів

46

50

54

Прибуток до сплати податків

94

78

87

Прибутковий податок

38

31

35

Чистий прибуток

56

47

52

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика