prepod

Путь к Файлу: /Дипломні роботи / Маг. раб. Бондаренко / розділи / зміст 2.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   63.0 КБ
СКАЧАТЬ

АНОТАЦІЯ

 

У даній магістерській роботі проаналізовано теоретичні аспекти управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичних об’єднань ВВ МВС України, якими визначені територіальні командування. Використовуючи методи узагальнення теоретичних положень автор дійшов висновку, що завдання тилового забезпечення ТрК ВВ МВС України повинен виконувати оперативний тил, який містить у собі органи управління тиловим забезпеченням (штаб тилу, служби тилу), підрозділи матеріального забезпечення з запасами матеріальних засобів, які б складались з рот підвозу матеріальних засобів, рухомих складів та інших об’єктів тилового забезпечення (польових їдалень і лазень, рухомих майстерень та інш.), підрозділів зв’язку та охорони тилу.

Для вирішення задачі визначення та оцінки раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України автором розроблена методика, яка дозволяє за допомогою наукових методів теорії моделювання організаційних структур підвищити ефективність системи управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичних об’єднань внутрішніх військ при виконанні ними службово-бойових завдань та надані рекомендації щодо застосування елементів запропонованої оргструктури.

Магістерська робота складається зі вступу, 3-х розділів,  висновків, переліку посилань і додатків. Повний обсяг роботи складає 140 сторінок, містить 8 рисунків, 8 таблиць та 11 формул. Перелік посилань налічує 64 найменування.

Ключові слова: внутрішні війська МВС України, оперативне застосування внутрішніх військ, оперативно-тактичний рівень управління, територіальне командування, оперативний тил, тилове забезпечення, організаційна структура, теорія моделювання оргструктур.

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Стор.

ПЕРЕЛІК  УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ТИЛОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СЛУЖБОВО-БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.1 Теоретичні аспекти службово-бойового застосування внутрішніх військ МВС України оперативно-тактичного рівня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.2 Теоретичний аналіз системи управління тиловим забезпеченням  оперативно-тактичного рівня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

1.3 Особливості тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

56

РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТИЛОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТрК ВВ МВС УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

2.1 Методика визначення раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

2.2 Алгоритм визначення раціональної структури органа управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України з використанням методів рішення задачі синтезу організації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.3 Приклад застосування теорії моделювання організаційних структур для обґрунтування необхідних сил та засобів тилового забезпечення ТрК при виконанні службово-бойових завдань оперативно-тактичного рівня . .

76

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

83


 

РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТИЛОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТрК ВВ МВС УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

3.1 Оцінка ефективності розробленої моделі організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України. . . . . . . . .

86

3.2 Економічна оцінка розробленої моделі організаційної структури системи управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України. . . . .  . . .

92

3.3 Рекомендації щодо використання розробленої організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ МВС України

95

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

108

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 

 

ВВ

– внутрішні війська

МВС

– міністерство внутрішніх справ

ТрК

– територіальне командування

УТрК

– управління територіального командування

ОК

– оперативне командування

ЗСУ

– Збройні Сили України

ВПС

– військово-повітряні сили

ВМС

– військово-морські сили

СБУ

– Служба безпеки України

ДПСУ

– Державна прикордонна служба України

НГУ

– Національна гвардія України

СМВЧМ

– спеціальні моторизовані військові частини міліції

ЗіЧОП

– з’єднання і частини оперативного призначення

ВЧСП

– військові частини спеціального призначення

ЧОВО

– частини з охорони особливо важливих об’єктів державної власності та спеціальних вантажів

ОДПіКУ

– охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав

СБД

– службово-бойова діяльність

СБЗ

– службово-бойове завдання

НЗФ

– незаконні збройні формування

ТПУ

– тиловий пункт управління

ОЗС НАТО

– об’єднані збройні сили НАТО

МТЗ

– матеріально-технічне забезпечення

БОЦТЗ

– багатонаціональний об’єднаний центр тилового забезпечення

ЗООТ

– захист, охорона і оборона тилу

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика