prepod

Путь к Файлу: /Дипломні роботи / Маг. раб. Бондаренко / розділи / мр_Бондаренко_дипломная робота_2009-10.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   84.0 КБ
СКАЧАТЬ

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

 

Кафедра менеджменту та військового господарства

 

„Затверджую”

завідувач кафедри №8

канд. ек. наук доцент                     М. В. Черкашина

 

“____” листопада 2009 р

 

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

 

слухачу

майору     Бондаренко О. Г.

 

(військове звання, ініціали, прізвище)

       

Керівник

професор кафедри менеджменту та військового господарства АВВ МВС України        доктор військових наук професор В. П. Городнов

 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, військове звання, ініціали, прізвище)

 

Тема:

Методика визначення і оцінки раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням Територіального командування внутрішніх військ  МВС України

 

Мета:

1. Розробка штабної методики оцінки раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України

 

2. Дослідження переліку функцій, факторів і параметрів процесів управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України, котрі дозволяють своєчасно і ефективно вирішувати задачи тилового забезпечення дій частин і підрозділів ТрК в умовах мирного і воєнного часу.

 

Перелік питань, які підлягають розробці:

Вступ (обґрунтування актуальності теми роботи, практичної значимості обраної теми, а також чітке формулювання мети, завдання, об’єкту, предмету, методів дослідження, інформаційні джерела і коротка інформація про роботу)

Розділ 1. Змістовний  опис та теоретичний аналіз процесів роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України

1. Цілі, завдання, функції, умови, роль і місце роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України.

2. Змістовний опис роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України.

3. Склад чинників та можливі значення параметрів роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України.

4. Методологічні підходи та сучасні тенденції організації роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України.

5. Висновки (за розділом)

Розділ 2. Аналітичне дослідження та моделювання роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України

1. Показники та критерії ефективності роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України.

2. Формульна схема розрахунку параметрів та показників  ефективності роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України.

3. Методика і алгоритм розрахунку раціональної структури та показників ефективності роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України.

4. Висновки (за розділом)

Розділ 3. Оцінка ефективності методики та рекомендації з формування раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК Внутрішніх військ  МВС України

1. Оцінка ефективності розробленої методики (теоретична та в порівнянні з прикладом існуючої структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК Внутрішніх військ)

2. Рекомендації щодо використання розробленої методики та кращих варіантів раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України

3. Висновки (за розділом)

ВИСНОВКИ (містять короткий виклад найбільш важливих, з погляду досягнення мети і вирішення поставлених у вступі завдань, теоретичних положень дипломної роботи. Вказуються елементи наукової новизни і пропозиції щодо удосконалення досліджуваного процесу роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України)

 

Перелік обов'язкового графічного матеріалу:

1. Склад, завдання, функції, умови, показники та критерії ефективності і параметри роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК Внутрішніх військ.

2. Формульна схема й алгоритм штабної методики оцінки раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням Територіального командування Внутрішніх військ  МВС України

3. Приклад виконання розрахунків з використанням штабної методики оцінки раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням Територіального командування Внутрішніх військ  МВС України

4. Результати дослідження ефективності штабної методики оцінки раціональної структури органу управління тиловим забезпеченням Територіального командування Внутрішніх військ  МВС України

 

Вихідні дані:

1. Склад, завдання і функції роботи органу управління тиловим забезпеченням ТрК ВВ  МВС України в умовах мирного і воєнного часу.

2. Існуючі та можливі потреби тилового забезпечення дій частин і підрозділів ТрК в умовах мирного і воєнного часу.

 

Консультанти із зазначенням розділів роботи, що до них відносяться.

 

Рекомендована література:

1. Городнов В. П. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посібник / В. П. Городнов. – Х.: Акад. АВВ МВС України, 2009. – 208 с.

2. Городнов В. П. Теоретические основы моделирования микроэкономических и других процессов и систем. Монография / В. П Городнов – Х.: Вид.Ак. ВВ МВС України. − 2008. − 484 с..

3. Лавніченко О.В. Основи тактики дій внутрішніх військ МВС. Посібник. – Харків: Військовий інститут ВВ МВС України МВС України, 2002. – 68 с.

4. Статут бойової служби спеціальних частин ВВ МВС.

5. Полторак С.Т., Лавніченко О.В., Чупрун В.Т. Основи застосування внутрішніх військ МВС у спеціальних операціях. Навч. посібник. – Харків: ВІ ВВ МВС. – 2003. –  116 с. Секр.

6. Сушков В.М. Борьба с диверсионно-разведывательными формированиями. Учебное пособие. – М.: КГБ СССР. Часть I. – 1973. – 108 с. Часть II. – 1974. – 129 с. Секр.

 

 

 

Дата видачи завдання

20.11.2009

Строк подання завершеної роботи

20.05.2010

 

 

Керівник

доктор військових наук професор                                         В. П. Городнов

 

(науковий ступінь, вчене звання, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

Завдання прийняв до виконання: 

майор                                              О. Г. Бондаренко

 

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Найменування етапів виконання

магістерської роботи

Строк виконання

етапів роботи

Примітка

1.

Збір, аналіз та узагальнення теоретичного матеріалу

20.11.2009-20.01.2010

 

2.

Написання 1 розділу магістерської роботи

21.01.2010-31.01.2010

 

3.

Збір та аналіз експертно-аналітичного та статистичного матеріалу

1.02.2010-07.03.2010

 

4.

Розробка методики, алгоритму та формульної схеми визначення та оцінки оргструктури управління ТЗ ТрК

09.03.2010-14.03.2010

 

5.

Проведення необхідних розрахунків та синтез оргструктури управління ТЗ ТрК

15.03.2010-28.03.2010

 

6.

Написання 2 розділу магістерської роботи

29.03.2010-18.04.2010

 

7.

Проведення розрахунків щодо оцінки оргструктури управління ТЗ ТрК та оцінки ефективності та витрат на утримання запропонованої моделі

19.04.2010-2.05.2010

 

8.

Написання 3 розділу магістерської роботи

03.05.2010-14.05.2010

 

9.

Формулювання та написання вступу та висновків

15.05.2010-17.05.2010

 

10.

Приведення тексту магістерської роботи до вимог ДСТУ 3008-95 та кінцеве оформлення

18.05.2010-19.05.2010

 

11.

Представлення магістерської роботи керівникові, завідувачу кафедри та рецензенту

20.05.2010-26.05.2010

 

 

Керівник

доктор військових наук професор                                         В. П. Городнов

 

(науковий ступінь, вчене звання, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

Слухач магістратури: 

майор                                                                 О. Г. Бондаренко

 

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика