prepod

Путь к Файлу: /ВЕА для заочників / ВЕА - посібник для самостійної роботи.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   450.0 КБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ  ВНУТРІШНІХ  ВІЙСЬК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

 

ПОСІБНИК

для самостійної роботи слухачів магістратури

    

 Спеціальності: “Менеджмент організацій”,

    “Автомобілі та автомобільне господарство”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2004

 

         Воєнно-економічний аналіз: Посібник для самостійної роботи слухачів магістратури. Спеціальності: “Менеджмент організацій”, “Автомобілі та автомобільне господарство” /  В.П.Василенко - Харків: Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – 32 с.

 

 

 

         Посібник призначений для надання допомоги слухачам магістратури спеціальностей „Менеджмент організації” і “Автомобілі та автомобільне господарство” у вивченні курсу „Воєнно-економічний аналіз ” і містить загальні методичні вказівки, тематичний план, основні положення лекційних тем, рекомендацій щодо виконання слухачами різних видів самостійної роботи, плани семінарських занять, додаткові питання для самоконтролю, варіанти контрольних завдань для слухачів заочної форм навчання і методичні рекомендації по їх виконанню.

 

                 Посібник  розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економіки, менеджменту та військового господарства (протокол № 3 від 25 листопада 2003 р.)

 

 

         Автор:     В.П. Василенко, доцент кафедри економіки, менеджменту та

                          військового господарства, кандидат технічних наук, доцент.

 

Рецензент: Альбощий О.В., заступник начальника кафедри           економічної   теорії і воєнної економіки Харківського військового університету, кандидат воєнних наук, доцент.

 

 

          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Військовий інститут внутрішніх військ МВС України, 2004

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Лозунг: “На все, що стосується оборони, коштів не жаліти", що визначав підходи до оборонного будівництва в радянський час, сьогодні не діє. У процесі становлення ринкових відносин в Україні створилася складна фінансово-економічна ситуація, в якій державі неймовірно важко виділяти кошти на військові цілі у великій кількості.

У цих умовах  суспільству загалом і, військовим насамперед,  необхідно вирішити складну проблему - навчитися ефективно вирішувати оборонні задачі в умовах жорстких фінансових обмежень. Сьогодні основоположним для організації  діяльності оборонних структур стає принцип ефективності і економічністі використання бюджетних коштів, коли уповноважені органи і одержувачі даних коштів  повинні мати за мету необхідність досягнення заданих результатів з використанням найменшого об'єму коштів або досягнення найкращого результату з використанням певного бюджетом об'єму коштів.

Успішно вирішувати позначену проблему зможуть лише ті слухачі, хто добре засвоїли курс “Військово-економічний аналіз".

Мета курсу – навчити слухачів  методам  військово-економічного аналізу, що застосовуються у військовій ланці, сформувати вміння застосувати їх у практичній діяльності; організувати воєнно-економічну діяльність; прищепити  слухачам практичні  навички  щодо застосування методу порівняльного оцінювання воєнно-економічної ефективності  оборонних витрат; виховувати  у слухачів тверді переконання у тому,  що застосування  кількісних  методів обґрунтування рішень ефективно лише при правильній постановці задачі аналізу та виборі адекватних  методів рішення задачі.

Задача курсу полягає в тому, щоб вивчити теоретичні і практичні питання військово-економічного аналізу в умовах конкурентної (тобто ринкової) економіки з урахуванням специфіки діяльності в Україні.

 Для слухачів денної форми навчання на вивчення цього курсу відводиться 36 годин, в тому числі за темами: тема 1 - Теоретичні основи  воєнно-економічного аналізу - 10 годин; тема 2 - Воєнно-економічний аналіз  заходів  щодо  забезпечення  бойової  готовності  військ - 8  годин;

тема 3 - Воєнно-економічний аналіз бойових дій військ - 8 годин; тема  4 - Воєнно-економічна оцінка ефективності заходів щодо підвищення якості повсякденної діяльності військ - 8 годин. По закінченні курсу слухачі складають екзамен.

Для успішного вивчення всього курсу слухачам денної форми навчання  необхідно з великою увагою слухати і конспектувати кожну лекцію викладача, самостійно у час самопідготовки і в інший можливий час вивчати свої конспекти лекцій, а також літературу, рекомендовану і самостійно підібрану до кожного семінару, ретельно готуватися до кожного практичного заняття. При відсутності на лекції необхідно переписати її текст у товариша чи вивчити її з використовуванням  електронного варіанту. У разі виникнення необхідності з’ясування якого-небудь питання, а також для здачі заборгованості з семінару звертатися на кафедру економіки, менеджменту та військового господарства.

Слухачі заочної форми навчання вивчення дисципліни здійснюють за два   семестри – 11,12, у продовж – 32 годин.

У 11 семестрі на установчій сесії вивчається матеріал першої та частково другої тем курсу у продовж - 16 годин, після чого слухачі отримають завдання на домашню контрольну роботу. Ці  завдання приведенні у даному посібнику.

У 12 семестрі на підсумковому зборі слухачі:

1. Звітують за результати виконання завдання контрольної роботи.

2. Вивчають останню частину курсу (теми 3 та тему 4) у продовж - 16 годин.

3. Здають екзамен за матеріалом  всього курсу дисципліни.

В посібнику подано перелік літературних джерел. Основні положення з дисципліни викладені у літературі [ 1,2 ]. Крім того, кожний слухач має можливість отримати на кафедрі №6 електронний варіант усіх лекцій з дисципліни.

Безповоротно пішов час ігнорування економічних факторів у сфері військової діяльності. Кризові явища  в української економіки, крайнє незадовільне становище фінансування оборонних відомств, проведення заходів з їх реформування лише підкреслили необхідність  воєнно-економічного аналізу, уміння оцінювати результати військової діяльності з урахуванням витрат на їх досягнення в установлений термін.

Автор сподівається, що даний методичний посібник дозволить слухачам  більш плідно вивчати курс „Воєнно-економічного аналізу”, а це дозволить їм у майбутньому якісно виконувати їх службові обов’язки.      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ( 36 годин )

 

з/п

№ тем і

занять

 

Найменування питань занять

 

Всього

годин

В тому

числі

Лек.

Прак.

зан.

1

2

3

4

5

6

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1

 

Лекція 1.1

 

 

 

 

 

Семінар1.2

 

 

 

 

 

Лекція 1.3

 

 

 

 

 

Лекція 1.4

 

 

 

 

 

 

Групове

заняття 1.5

 

 

Тема 2

 

 

Лекція 2.1

 

 

 

 

 

Групове

заняття 2.1

 

 

 

Лекція 2.3

 

 

 

 

Групове

заняття 2.4

 

 

 

Групове

заняття 2.5

 

 

 

Тема 3

 

Лекція 3.1

 

 

 

 

Групове

заняття 3.2

 

 

 

Лекція 3.3

 

 

 

 

 

Групове

заняття 3.4

 

 

 

Тема 4

 

 

Лекція 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 4.2

 

 

 

 

 

Групове

заняття4.3

 

 

 

Групове

заняття4.4

 

 

 

 

 

Екзамен

Теоретичні основи  воєнно-економічного аналізу (ВЕА)

 Предмет і методичні основи ВЕА.

1. Предмет і основні методичні положення ВЕА.

2. Системний підхід до рішення задач ВЕА.

3. Методичні рекомендації до організації аналітичної роботи.

  

 Основні методичні положення ВЕА.

1. Жорсткі бюджетні обмеження – основа актуальності

ВЕА.  Об’єкт, предмет та задачі ВЕА.

2.  Зміст основних методичних положень ВЕА .

3. Зміст системного підходу  до рішення задач ВЕА.

  

 Ефект і ефективність оборонних витрат.

1. Поняття ефекту і ефективності.

2. Методичні основи оцінки ефективності оборонних     витрат.

3. Фактор часу у задачах ВЕА.

 

Оцінка ефективності  споживання кінцевого воєнного продукту.

1. Імовірний підхід до оцінки показників ефективності.

2. Фактори, які визначають бойову ефективність.

3. Урахування технічної готовності воєнної техніки та рівня спеціальної підготовки особового складу.

 

Оцінка вартості виконання учбово – бойової задачі.

1. Теоретичні питання оцінки вартості.

2. Рішення практичних задач по оцінки вартості.

 

Воєнно-економічний аналіз заходів щодо забезпечення бойової готовності військ.

 

Постановка задачі аналізу заходів по забезпеченню  бойової готовності військ.

1. Фактори, які визначають бойову готовність військ.

2  Оцінка показників результатів бойової підготовки.

3.  Оцінка витрат на бойову підготовку.

 

 Розрахунки при оцінки результатів бойової підготовки.

1.Визначення показників рівня навчання особового складу.

2.Рішення задач на визначення показників рівня навчання особового складу.

Методи оптимізації заходів бойової підготовки.

1.Методика вибору оптимального плану навчання.

2. Методика оцінки витрат на проведення військових навчань.

 

Розрахунки при вибору оптимального плану навчання особового складу.

1. Рішення комплексної задачі на вибір оптимального плану навчання особового складу.

 

Розрахунки при оцінки витрат на проведення військових навчань.

1. Рішення комплексної задачі при оцінки витрат на проведення військових навчань.

 

Воєнно-економічний аналіз бойових дій військ

 

Методичні основи ВЕА бойових дій військ.

1. Загальна постановка задачі ВЕА бойових дій військ.

2. Воєнно-економічна оптимізація  застосування озброєння.

 

Розрахунки при оптимізації  застосування озброєння.

1. Рішення комплексної задачі на оптимізацію  застосування озброєння.

 

 

Методи обґрунтування воєнно-економічних рішень в умовах невизначеності.

1.Основні поняття та визначення теорії гри.

2. Постановка та рішення задачі обґрунтування рішень в умовах невизначеності.

 

Розрахунки при обґрунтуванні воєнно-економічних рішень в умовах невизначеності.

1. Рішення задач у чистих стратегіях.

2. Рішення задач у змішаних стратегіях .

 

Воєнно-економічна оцінка ефективності заходів щодо підвищення якості повсякденної діяльності військ

 

 Методичні основи воєнно-економічного обґрунтування якості діяльності військ.

1.Характеристика  напрямків  обґрунтування якості діяльності  військ.

2.Воєнно-економічне обґрунтування удосконалення зразків ОВТ.

3.Обґрунтування  граничних вартості вироблення та об’єму програми випуску зразків ОВТ.

 

 

 

Програма зразка озброєння та її воєнно-економічне обґрунтування

1. Поняття  програми зразка озброєння та її характеристика.

2. Оцінка витрат на програму ОВТ.

 

Розрахунки при обґрунтуванні  організаційних  заходів у воєнної сфері діяльності.

1. Рішення комплексної задачі на воєнно-економічне обґрунтування організаційних  заходів.

 

Розрахунки при обґрунтуванні  економічних показників зразків ОВТ.

1. Рішення задач на воєнно-економічне обґрунтування удосконалення зразків ОВТ.

2. Рішення задач на обґрунтування граничних вартості вироблення та об’єму програми випуску зразків ОВТ

 

 

Усього з дисципліни

10

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

10

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

36

6

 

2

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

4

 

 

2

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

4

 

2

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

4

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

18

4

 

-

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

6

 

 

-

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

-

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

 

Тема 1. Теоретичні основи воєнно-економічного аналізу.

 

Лекція 1. 1.   Предмет і методичні основи воєнно – економічного аналізу

 Предмет та задачі навчальної дисципліни.  Структура дисципліни та особливості    вивчення.  Роль та місце навчально  дисципліни у загальній системі підготовки слухачів по спеціальності.

Воєнно – економічний аналіз (ВЕА) як науковий напрямок та його основні методичні положення. Сутність задач: оцінки показників та оптимізації.

Системний підхід до рішення задач ВЕА. Поняття системи. Класифікація систем. Задачі дослідження систем. Показники та критерії при рішенні задач ВЕА. Показники системи. Критерії вибору оптимального рішення. Загальна форма критеріїв привела заходів.

 Методичні рекомендації до організації аналітичної роботи у військовій сфері. Технологія аналітичної роботи і підготовка рішення. Організація сбіру, збереження і обробки вихідній аналітичної інформації.

 

Лекція 1. 3.  Ефект і ефективність оборонних витрат

 Поняття ефекту і ефективності та зв’язок між ними. Критерій „ефективність – вартість - реалізуємость”. Види показників ефекту і ефективності, що використаються при оцінках у воєнної сфері.  

Методичні основи оцінки ефективності оборонних витрат. Цільова направленість діяльності військ та окремих їх підрозділів. Ефективність діяльності бойових підрозділів, а також підрозділів розвідки, матеріального, технічного, продовольчого та інших видів забезпечення. Фактори, що впливають на ефективність діяльності підрозділів. Чотири основних рівня задач, що рішаються при оцінки ефективності оборонних витрат.   

Фактор часу у задачах ВЕА та форми його проявлення. Методика урахування фактору часу при розробки інвестиційних програм, довготерміновім плануванні. Приведення різночасових витрат до одного моменту часу.

   

Лекція 1. 4.  Оцінка ефективності  споживання кінцевого воєнного продукту

Імовірний підхід до оцінки показників ефективності. Загальні положення. Основні поняття теорії імовірності.

 Фактори, які визначають бойову ефективність: характеристика цілі; точність та купчисть  стрілянини; характеристика дії боєприпасу, що уражує;

віддаль стрілянини; бойова скорострільність. Показники бойової ефективності озброєння. Визначення потрібного наряду бойових заходів, що потрібно для виконання бойової задачі.

Урахування при оцінки бойової ефективності озброєння технічної готовності воєнної техніки та рівня спеціальної підготовки особового складу.

 

            Тема 2. Воєнно-економічний аналіз заходів щодо забезпечення бойової готовності військ

 

Лекція 2.1. Постановка задачі аналізу заходів по забезпеченню  бойової готовності військ

Фактори, які визначають бойову готовність військ: фактори, що характеризують якість воєнної техніки; здібність особового складу виконати поставлену задачу; організаційні фактори. Показники, що характеризують бойову готовність військ.

Оцінка показників результатів бойової підготовки: оцінка у балах; нормативно-бальні оцінки; імовірності оцінки та комплексні оцінки. Їх характеристика та порядок виміру.

Оцінка витрат на бойову підготовку. Натуральні та вартісні показники. Прями та непрямі витрати. Урахування витрати ресурсу озброєння та воєнної техніки. Дві форми забезпечення потрібностей військ – матеріальна та вартісна.

 

Лекція 2.3.   Методи оптимізації заходів бойової підготовки

Задачі оцінки воєнно-економічних показників планів навчання особового складу та задачі оптимізації планів навчання. Фактори, що впливають на вибір планів навчання особового складу. Методика вибору оптимального плану навчання – пряма і обратна задачі воєнно-економічного аналізу

Методика оцінки витрат на проведення військових учень.  Військове учення як важливий спосіб збільшення бойової готовності військ. Основні задачі, що рішаються у продовж учень. Вихідні дані для визначення витрат на проведення учень. Послідовність та зміст етапів  розрахунку витрат на проведення військових учень.  Планування  грошових коштів, що подрібни для проведення військових учень.

 

Тема 3. Воєнно-економічний аналіз бойових дій військ.

 

Лекція 3.1. Методичні основи ВЕА бойових дій військ

Загальна постановка задачі ВЕА бойових дій військ. Бойові дії – кінцева ланка у цепи заходів, що проводитимуся військами, ланка у якої утілюються результати  бойової підготовки і усі види забезпечення. Різни види підходу до формулювання вимог до оптимальності плану бойових дій при воєнно-економічному  обґрунтуванні рішення командира на бій. Три основних воєнно-економічних показника бойових дій: довготривалість; бойовий ефект і витрати у натуральному та вартісному виразі, їх зміст та порядок визначення. Методика визначення вартості бою.

Воєнно-економічна оптимізація  застосування озброєння. Постановка задачі. Вихідні дані для проведення розрахунків. Етапи формулювання цільової функції та рівнянь обмеження. Порядок рішення задачі та аналізу результатів, що отриманні.

 

Лекція 3.3. Методи обґрунтування воєнно-економічних рішень в умовах невизначеності

Основні поняття та визначення теорії гри. Гра як модель конфліктної ситуації. Приклади формулювання постановки воєнно-економічних задач обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Задачі з нульовою  сумою та задачі з рішенням у змішаних стратегіях. Алгоритм рішення ігрових задач. Загальний випадок рішення воєнно-економічних задач в умовах невизначеності. Постановка та рішення воєнно-економічних задач у термінах гри з „природою”. Рішення задачі за допомогою декілька критеріїв: максимінного  критерію Вальда; критерію песимізму – оптимізму Гурвиця; критерію мінімаксного риску Севіджа та порівняльна оцінка результатів  рішення задачі.

 

Тема 4. Воєнно-економічна оцінка ефективності заходів щодо підвищення якості діяльності військ.

 

Лекція 4.1.     Методичні основи воєнно-економічного обґрунтування якості діяльності військ

       Характеристика  напрямків  обґрунтування якості діяльності  військ. Обґрунтування доцільності проведення організаційних заходів: скорочення чисельності особового складу військ;  зміни організаційної структури підрозділів та інших. Позитивні і негативні  показники організаційних заходів та порядок їх оцінки. Приклади показників воєнно-економічного  аналізу різних організаційних заходів.

Воєнно-економічне обґрунтування удосконалення зразків ОВТ. Зміст показників воєнно-економічного  ефекту від збільшення якості воєнної техніки. Перелік робіт, що здійснюються при удосконаленні з зразків ОВТ. та оцінка вартості реалізації кожного з видів робіт. Ефекти у „споживача”  та „виробника” як складові загального ефекту від удосконалення зразків ОВТ.

Обґрунтування  граничних вартості вироблення, об’єму програми випуску зразків ОВТ та мінімально необхідного рівня збільшення якості воєнної техніки.

 

Лекція 4. 2.   Програма  зразка  озброєння та її воєнно-економічне обґрунтування

         Традиційний підхід до планування військового будівництва та його недоліки.  Поняття  програми зразка озброєння та її характеристика. Використання програмно – цільового підходу до формування програми створення систем озброєння. Система „планування – програмування – розробка бюджету ”.  Вітчизняний та зарубіжний досвід використання програмно – цільового підходу.

Оцінка витрат на програми озброєння і воєнної техніки. Воєнно-економічний аналіз варіантів програм розвитку озброєння і воєнної техніки. Оцінка реалізує мості програм. Урахування невизначеності при плануванні розвитку озброєння і воєнної техніки.

Перспективи розвитку  методів воєнно-економічного аналізу.

 

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ СЛУХАЧАМИ РІЗНИХ ВИДІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

3.1.Слухання і конспектування лекцій.

Необхідно точно записати назву лекції, питання (план лекції), список рекомендованої літератури.

Записуючи зміст лекції, доцільно скорочувати окремі фрази, слова, застосувати відому абревіатуру (наприклад, ВЕА, ОВТ, ВВ). Окремі, не головні пропозиції, поєднання слів можна і не записувати, але формулювання законів, принципів, визначення, формули треба записувати повністю. Бажано виділити їх, підкресливши звичайною ручкою або кольоровими олівцями. Креслення і схеми, написані викладачем на дошці або відображені в наочних посібниках, також доцільно замалювати в конспекті лекції.

Записуючи зміст лекції, бажано залишати широкі поля до 1/3 сторінки, щоб при відпрацюванні теми написати на них паралельно лекційному матеріалу додаткові відомості з наукових статей, навчальних посібників, газет і журналів.

Легше усього матеріал лекції засвоюється, якщо її доопрацьовувати в день прослуховування. У подальші дні навчальний матеріал швидко забувається і його відпрацювання стає все менш ефективним.

При відпрацюванні матеріалу лекції треба заповнити пропуски змісту, використовуючи конспекти товаришів, підручники (навчальні посібники), уточнити цифри, формули, графіки, креслення.

 

3.2.  Вивчення і конспектування навчальної і наукової літератури.

         Що значить вивчити рекомендоване або знайдене самостійно джерело інформації по темі лекції? Це означає уважно переглянути потрібний розділ, відзначити для себе глави, сторінки, абзаци, місця, що стосуються теми, яка вивчається або питання. Після цього уважно прочитати матеріал в цілому, або певні місця, осмислюючи суть висловлених там поглядів, основних положень.

Визначене і прочитане доцільно закріпляти конспектуванням, що упорядковує в свідомості матеріал, що вивчається. Конспект - це короткий, але досить повний виклад прочитаного матеріалу, відповідно до його внутрішньої логічної структури.

У конспекті повинні бути виділені питання і підпитання, які чітко розкривають суть теми, що викладається. Виклад в конспекті змісту теми повинен бути вільним, але з окремими дослівними виписками і цитатами, схемами, графіками, таблицями і формулами.

Схема конспекту:

указати прізвище, ініціали автора і повну (без скорочень) назву видавничого джерела;

указати дату виходу в світ, місце, назву видавництва;

дати коротку історичну довідку про видавничу роботу, про мету її написання автором;

якщо робота конспектується цілком, то записи необхідно вести по  главах, розділах;

зміст викладати своїми словами, стисло, узагальнюючи основні положення, цілком (дослівно) виписуючи лише визначення, найбільш важливі положення, формули, графіки, схеми;

залишати досить широкі поля для подальших нотаток.

 

3.3.Підготовка до семінарського заняття.

Семінар проводиться з метою перевірки рівня підготовки, закріплення і поглиблення знань, розвитку мислення і усної мови слухачів.

На семінарське заняття слухач повинен прийти підготовленим, тобто він повинен вивчити всі лекції, записані за темою семінару, відпрацювати рекомендовану літературу, відповісти не тільки на основні питання, що містяться в плані майбутньою семінару, але і на додаткові питання, приведені в даному методичному посібнику.

Оцінка слухачу виставляється за рівень знань з теми, вміння грамотно їх викласти, наводити необхідні аргументи, за активну участь в обговоренні питань.

         Підготовка з питань плану семінару проводиться в такій послідовності:  з'ясування теми занять, основних питань, проблемних ситуацій; читання і попереднє відпрацювання конспекту лекції;

         пошук і вивчення рекомендованої літератури, а також літератури в „розвиток" питань, що вивчаються,

остаточне доопрацювання конспекту лекції з внесенням в нього інформації з літературного джерела;

розробка плану відповіді на кожне основне питання семінарською заняття.

 

3.4. Підготовка доповідей,   і цільових виступів, виконання письмових відповідей на одне з питань семінару.

Доповідь - це заздалегідь підготовлений виступ по одному з питань семінару на основі вивчення рекомендованої або самостійно підібраної курсантом навчальної і наукової літератури. Підготовка доповіді може бути виконана в формі розгорненого плану-конспекту або повного письмового тексту. Виступ повинен розраховуватися на 10-12 хвилин у формі вільного викладу, а не монотонного читання тексту.

Працюючи над підібраною літературою треба щоб при цьому визначилася і позиція автора доповіді, аргументація на захист своєї думки.

Починаючи доповідь, треба назвати її тему, використану літературу, авторів. Закінчувати доповідь слід висновком, який витікає з її змісту.

Дещо відрізняється від доповіді цільовий виступ, підготовлений слухачем самостійно або з вказівки викладача. Він повинен являти собою або короткий (до 10 хвилин) виклад літературного джерела, яке висвітлює одне з питань теми семінару і відрізняється важливістю, новизною і актуальністю свою змісту, або висвітлювати одну з вузлових проблем теми семінару

Письмове опитування виконується у вільній формі по одному з питань, за вказівкою викладача без використання конспекту лекцій.

Оцінка за відповіді в усній і письмовій формі оголошується кожному слухачу наприкінці семінару.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. ПЛАНИ СЕМІНАРІВ

 

ПЛАН

семінару №1.2 (лекції 1.1) за темою “Основні методичні положення воєнно-економічного аналізу”

Час: 2 години

 

Питання семінару:

1. Жорсткі бюджетні обмеження – основа актуальності воєнно- економічного аналізу (ВЕА). Об’єкт, предмет та задачі ВЕА .

2. Зміст основних методичних положень ВЕА .

3. Зміст системного підходу до рішення задач  ВЕА .

 

 

ДОПОВІДІ:

1. Аналіз динаміки та структури бюджету МВС України та ВВ за останні п’ять років.

2. Характеристика продовольчої (речової, автомобільної, ПММ) служб бригади ВВ, як елемента складної військової системи.

 

Додаткові питання для самоконтролю з семінару № 1.2

 

По 1 учбовому  питанню

1. Дати характеристику зв’язку результатів діяльності структурних елементів воєнної організації держави з ефективністю використання ресурсів.

2. Що є об’єктом ВЕА?

3. Яка мета ВЕА?

4. Що є предметом ВЕА?

5. Фактори, що впливають на результати бойової діяльності військ?

6.  Дати характеристику основних задач ВЕА.

 

По 2 учбовому  питанню

1. Дати характеристику основних методичних положень ВЕА, як наукового напрямку.

2. Які дві групи показників треба оцінювати при ВЕА? Дати їх характеристику.

3. Що таке показник, та чим він відрізняє від критерію?

4. Якій аналіз більш об’єктивний якісний чи кількісний? Та чому так.

5. Дати характеристику елементів, з яких складається задача оцінки показників.

6. Дати характеристику елементів, з яких складається задача оптимізації.

7. Як керівник повинен використовувати результати ВЕА?

 

 

По 3 учбовому  питанню

1. Поняття системи. Характеристика воєнної системи.

2. Основні признаки системи.

3. Поняття воєнно-економічної системи.

4. Ієрархічність, як важливий признак воєнно-економічної системи.

5.  Класифікація систем та задачі їх дослідження.

6. Дати характеристику показників системи.

7. Критерії вибору оптимального рішення.

8. Способи укладення складних критеріїв.

9. Загальна форма критеріїв при воєнно-економічному аналізі заходів.

 

Підготуватися до письмового опитування за матеріалами семінару.

 

Література до семінару:

1. Василенко В.П. и др. Военно-экономический анализ, научно-техническое сопровождение разработки, производства и испытаний вооружения ПВО.- Харьков, ВИРТА, 1992, с. 272 - 294.

 2. Викулов С.Ф. и др. Военно-экономический анализ.- М.: Воениздат, 2001, с. 73-80.

3. Демидов Б.А. Методы военно-економического анализа. Часть 1. - Харьков, ВИРТА, 1986, с. 11-39.

 

 

5. КОНТРОЛЬНІ  ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

5.1 Загальні вимоги.

Використання контрольних робіт є обов’язковим елементом навчального процесу на заочній формі навчання. Згідно з навчальним планом слухачі повинні виконати одну контрольну роботу з курсу “Воєнно-економічний аналіз ”.

         Контрольна робота виконується за варіантом, що містить три ситуаційних завдання та 5 задач (табл. 5.1). Контрольна робота оформлюється в зошиті обсягом 12-18 сторінок з пронумерованими сторінками і полями. Під час виконання роботи спочатку переписується зміст завдання, а потім дається повна відповідь на нього, за можливістю, з використанням практичних прикладів діяльності служб та підрозділів. При використанні формул для розв’язання задач спочатку пишеться формула, наводяться пояснення показників, обов’язково наводяться одиниці виміру, потім робиться розрахунок. В необхідних випадках, коли вимагається за умовою, робиться висновок за отриманими результатами. В кінці роботи наводиться список використаної літератури, ставиться особистий підпис виконавця та дата виконання робіт.

         Робота повинна висилатись на перевірку в терміни, що передбачені навчальними планами та графіками навчального процесу.

 

                                                                                                        Таблиця 5.1

 Варіанти  завдань на контрольну роботу

 

Номер варіанту

Номера задач

1

1,5,8,15,18

2

2,6,9, 16,17,

3

3,7,10,15, 18

4

4,5,11, 16,17

5

1,6,12,15, 18

6

2,7,13, 16,17

7

3,5,14,15, 18

8

4,6,8, 16,17

9

1,7,9,15, 18

10

2,5,10, 16,17

11

3,6,11,15, 18

12

4,7,12, 16,17

13

1,5,13,15, 18

14

2,6,14, 16,17

15

3,7,8,15, 18

 

 

5.2. Ситуаційні завдання для контрольної роботи

1. Обґрунтувати показник (систему показників ) ефекту діяльності підрозділу (служби), у якому Ви служите. Показати (можливо якісно) зв’язок  знайденого показника з кінцевим результатом діяльності військової частини  в цілому.

                Розрахувати величину показника ефекту діяльності підрозділу за даними  поточного року.

 

2. Розрахувати вартість річного утримання підрозділу (служби), у якому (ій) Ви служите за даними 2003 року.

 

3. Обґрунтувати  показник ефективності діяльності підрозділу (служби), у якому (ій) Ви служите, та розрахувати його величину за даними  поточного року.

                Показати як дані отриманні  за п. 1, п. 2 та п.3 можливо використовувати для проведення аналізу тенденцій становища справ у підрозділу (служби), а також для проведення порівнянного аналізу цих діл.

 

 

 

 

5.3. Задачі до контрольної роботи

 

Задача №1

Витрати на розробку зразка бойового засобу складають 5 млн. грн., вартість виготовлення боєприпасів 550 грн., бойового засобу — 120 тис. грн. Технічний ресурс бойового засобу 2200 пострілів, обсяг програми випуску 250 одиниць. Витрати на експлуатацію бойового засобу протягом гарантійного терміну 75 тис. грн. Визначити вартість пострілу і вартість виконання вогневої задачі з гарантією Р = 0,85, якщо ймовірність поразки цілі при одному пострілі  Р1= 0,15.

 

Задача №2

Досліджувати залежність вартості виконання вогневої задачі при необхідних рівнях поразки мети 0,4; 0,6; 0,8; 0,9; 0,95; 0,99; 0,995, якщо ймовірність поразки цілі при одному пострілі  Р1= 0,1. Витрати на розробку зразка бойового засобу становлять 2,5 млн. грн., вартість виготовлення боєприпасів 230 грн., бойового засобу — 80 тис. грн. Технічний ресурс бойового засобу 1500 пострілів, обсяг програми випуску 400 одиниць. Витрати на експлуатацію бойового засобу протягом гарантійного терміну 58 тис. грн.

 

Задача №3

Досліджувати залежність рівня навченості військовослужбовців від кількості занять на тренажері при наступних Вихідних даних: початковий рівень навченості військовослужбовців Р0 = 0.2, швидкість навчання ВЕА - посібник для самостійної роботи=0.1, а адекватність тренажера  ВЕА - посібник для самостійної роботи=0.8.

 

Задача №4

Досліджувати залежність приросту вартості одиниці знань (умінь, навичок) військовослужбовця при збільшенні для нього  необхідного рівня навченості на тренажері. Вихідні  дані наступні: початковий рівень навченості військовослужбовців Р0 = 0.25, швидкість навчання ВЕА - посібник для самостійної роботи = 0.08, адекватність тренажера  ВЕА - посібник для самостійної роботи = 0.8, а вартість одного заняття на тренажері становить 30 грн.

 

Задача №5

За вихідними даними проведення показного батальйонного тактичного навчання з бойовою стріляниною ( див. Додаток А) пояснити методику оцінювання витрат на проведення військових навчань та розрахувати витрати на реалізацію задачі № 1 батальйонного тактичного навчання.

 

Задача №6

За вихідними даними проведення показного батальйонного тактичного навчання з бойовою стріляниною ( див. Додаток А) пояснити методику оцінювання витрат на проведення військових навчань та розрахувати витрати на реалізацію задачі № 2 батальйонні тактичні навчання.

 

 

Задача №7

За вихідними даними проведення показного батальйонного тактичного навчання з бойовою стріляниною ( див. Додаток А) пояснити методику оцінювання витрат на проведення військових навчань та розрахувати витрати на реалізацію задачі № 3 батальйонні тактичні навчання.

 

Задача №8

Дати поради по раціональному способі дій нашим військам (сторона А), що застосовує протитанкові засоби А1, А2 і А3, і супротивнику (сторона В), що використовує три типи танків В1, В2 і В3, якщо відомі  ймовірності поразки танків різними протитанковими засобами: для А1 — 0,8; 0,6; 0,7; для А2 — 0,6; 0,4; 0,5;  для А3 — 0,4; 0,5; 0,7.

 

Задача №9

       Гра задана платіжною матрицею:

Аi

 

Вj

В1

В2

В3

В4

А1

0,1

0,3

0,4

0,2

А2

0,2

0,3

0,5

0,3

А3

0,2

0,3

0,5

0,3

А1

0,5

0,3

0,4

0,1

 

       Знайти рішення ігрової матриці й ціну гри.

 

Задача №10

Є типові проекти гарнізонного готелю на 80, 90 і 100 місць. По досвідові експлуатації готелів в аналогічних гарнізонах відомо, що протягом половини днів у році буває зайнято 80 місць, протягом 30% днів зайнято 70 місць, а в інші дні потрібно 100 місць. Розрахунковий прибуток від експлуатації готелю в залежності від проекту й заповнюваності  готелю заданий таблицею .

 

Типовий проект

Заповненні

Заполнено 1 — —          

1        

70 міст

80 міст

100 міст

80 міст    

90 міст       

  100 міст

5     

 4            

          3

7

 6                    5

7 8 9

Потрібно вибрати кращий типовий проект готелю, використовуючи мінімум два критерії для рішення задач у термінах гри з «природою» .

 

Задача №11

Гра задана платіжною матрицею:

Аi

 

Вj

В1

В2

В3

В4

А1

0,25

0,35

0,4

0,1

А2

0,3

0,15

0,45

0,05

А3

0,4

0,5

0,25

0,15

А1

0,55

0,25

0,1

0,4

 

Знайти нижчу та верхню  ціну гри.

 

 

Задача №12

Гра задана платіжною матрицею:

Аi

 

Вj

В1

В2

В3

В4

А1

3

5

2

4

А2

2

6

1

1

А3

1

2

0

3

 

Знайти сідлову  точку.

 

Задача №13

Гра задана платіжною матрицею:

Аi

 

Вj

В1

В2

А1

1

-1

А2

-1

1

 

       Визначити частоти p1 і  p2  використання стратегій А 1 і  Адля оптимальної смішуванної  стратегії грака А.

 

 

Задача №14

Задана гра 2х2. Вектор платежів при використанні противником стратегії В1 складає {2,1}. Частота використання граком А чистих стратегій  А 1 і  А2   рівна та  складає 0,5. Знайти  ціну гри.

 

 

 

 

 

 

 

Задача №15

Задано план заміни зразків ОВТ, що являє собою табл. 1, у якій зазначені кількість зразків, що знаходяться на озброєнні у військах на кінець року .

 

Таблиця 1

Зразки

2001

2002

2003

2004

2005

А

300

300

200

100

-

A-I

-

-

100

200

300

Сума

300

300

300

300

300

Обґрунтувати вартість програми озброєння й розподіл витрат по роках по наступним вихідним даним:

вартість ДКР зразка A-I  Сдкр=310 тис.грн. і тривала вона 2000-2002р.р.;

вартість виробництва зразка незмінна по роках і складає: для зразка A-  150 тис. грн., для A-I —170 тис. грн. 

         витрати на експлуатацію зразків ОВТ складуть (у рік на одиницю): А- 3,0 тис. грн., А-1 — 3,5 тис. грн.

 

Задача №16

     Розглядаються два варіанти переустаткування споруджень навчального центра. Витрати по кожнім варіанті представлені в табл. 1. Порівняти варіанти по величині приведених сумарних витрат (Ен.п.=0,15).

Таблиця 1

 

Варіант

Витрати по рокам, тис.грн.

1

2

3

4

5

1

10

10

2

2

2

2

7

8

3

3

3

 

 

Задача №17

Досліджувати зміну сумарного річного економічного ефекту в залежності від обсягу програми випуску поліпшених зразків за наступними вихідними даними:

вартість  ДКР З дкр = 500 тис.грн. і тривала вона  2004-2008 р.р.;

витрати на додаткове технологічне оснащення З осн. =  200 тис.грн.;

зміна середньорічної вартості витрат (у порівнянні з базовим зразком) на: виробництво – 2500 грн.; експлуатацію – 6500 грн./рік.;

кількість циклів корисної роботи зразка: базового - 5; удосконаленого -  3;

технічний ресурс удосконаленого зразка – 1800 пострілів, а вартість одного пострілу базового зразка – 18 грн.

 

 

 

Задача №18

 Комплексний показник якості виробу Wк  надається у вигляді лінійної комбінації  окремих показників:

 

Wк=ВЕА - посібник для самостійної роботи,

 

де  ВЕА - посібник для самостійної роботи i-й ваговий коефіцієнт, Wi - i-й окремий показник якості виробу.

         Для визначення вагових коефіцієнтів використано метод експертного оцінювання. Результати оцінки 4-х показників якості запропоновані 3-а експертами в балах, приведені в таблиці.  

 

        

Експерти

Оцінки показників Еі (балах)

Е 1

Е 2

Е3

Е4

I

0

3

0

3

II

1

2

1

1

III

2

1

2

2

 

Визначити вагові коефіцієнти ВЕА - посібник для самостійної роботиВЕА - посібник для самостійної роботиВЕА - посібник для самостійної роботи,ВЕА - посібник для самостійної роботи

 

 

5.4. Методичні вказівки.

 

5.4.1.  Методичні вказівки з рішення ситуаційних завдань.

Рішення ситуаційних завдань спрямовано на набуття слухачами заочної форми навчання практичних навичок щодо застосування методу порівняльного оцінювання воєнно-економічної   ефективності  діяльності підрозділів (служб),  у яких слухачі проходять службу.

Для вирішення ситуаційних завдань треба використовувати  вихідні дані безпосередньо про діяльність підрозділів (служб) у поточний рік. При цьому, коли  якісь  вихідні  дані не вдається знайти, то такими даними треба задатися, обов’язково вказавши про це при вирішенні ситуаційного завдання.

При виконанні рішень ситуаційних завдань насамперед необхідно використати лекційні матеріали з теми 1, а також матеріали рекомендованих учбових посібників [1,2]. Крім того, у відповідях вітаються посилання на інші джерела: додаткову літературу, законодавчу базу України, накази Командувача внутрішніх військ, спеціалізовані видання.

Структура оформлення відповіді з рішення ситуаційних завдань повинна містити три основні елементи: вступ, основну частину і висновки.

 У вступі необхідно відмітити місце підрозділу (служби), що розглядається, як елемента складної військової системи, склад задач, які він вирішує на сучасному етапі розвитку організаційної структури військ.

У основній частині розкриваються: вихідні дані, порядок рішення ситуаційних завдань, які було б бажано проілюструвати таблицями, малюнками чи графіками, а також привести отримані величини ефекту і витрат діяльності підрозділу (служби).

У висновках необхідно дуже стисло прокоментувати отримані результати розрахунків, показати як ці дані можливо використовувати для проведення аналізу розвитку і тенденцій становища справ у підрозділу (служби), а також для проведення порівнянного аналізу його діяльності.

 

5.4.2.  Методичні вказівки щодо вирішення задач.

У контрольній роботі задачі для вирішення пропонуються з усіх чотирьох  тем дисципліни.   Тому кожний варіант контрольної роботи містить задачі, що відносяться до різних тем дисципліни.

Тому, перш  ніж починати вирішувати задачу, необхідно визначити до якої теми  вона відноситься. Це можна зробити за змістом задачі та тематичного плану ( див. Розділ 1) або за змістом лекцій, які треба отримати на кафедрі №6 у  електронному вигляді. 

Після того, як тема практичного заняття,  до якої задача відноситься, встановлена, необхідно ретельно вивчити матеріал відповідної лекції. Для цього можна використати лекції установчої сесії (якщо за даною темою вона була прочитана), електронний варіант лекції або навчальні посібники, що містять вивчаємий матеріал.

І тільки після цього можливо приступати до розв’язання  задачі.

При проведенні розрахунків, де треба розрахувати фактор часу можливо використовувати таблиці з складними процентними коефіцієнтами (табл. Б-1) та коефіцієнтами дисконтування (табл. Б-2), які приведені у Додатку Б даного методичного посібника.

Крім того, у методичному посібнику у Додатку А  приведені вихідні дані для задач №№ 5,6,7, а таблиця А-9 цього додатку необхідна для розміщення результатів розрахунку витрат  в цілому та окремо з кожної задачі.

Сумлінно виконавши запропоновані рекомендації, слухачеві нічого не залишається, як успішно вирішити  задачі його номера варіанту контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Василенко В.П. и др. Военно-экономический анализ, научно-техническое сопровождение разработки, производства и испытаний вооружения ПВО.- Харьков, ВИРТА, 1992, - 372 с.

2. Викулов С.Ф. и др.. Военно-экономический анализ.- М.: Воениздат, 2001, - 526 с.

3. Демидов Б.А. Методы военно-економического анализа. Часть 1. - Харьков, ВИРТА, 1986, - 618 с.

4. Демидов Б.А. Методы военно-економического анализа. Часть 2. - Харьков, ВИРТА, 1986, - 360 с.

 

 

 

 

 

 

 


Додаток А

Вихідні дані до комплексної задачі на оцінювання вартості проведення військового навчання

(до групового заняття 2.5)

Визначити витрати на проведення показного батальйонного тактичного навчання в бою.

 

Вихідні дані

1. Схема проведення навчання (рис.А-1).

2. Задачі навчання (табл.А-1) і мережевий графік (рис.А-2).

Таблиця А-1

Номер задачі

Зміст задачі

 

 

Номер події

Віддаль,

км

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

     Вихід батальйону із пункту постійної дислокації у вихідний район і рух до рубежу переходу в атаку

Транспортування гусеничної техніки батальйону з пункту постійної дислокації у вихідний район

Переїзд імітаційної групи з пункту постійної дислокації до рубежу імітації відступаючого «противника»

Транспортування танків імітаційної групи в район зосереджування танкового взводу

 

Артилерійська підготовка атаки

 

Атака та знищення «противника» на передовому рубежу оборони, відбиття контратаки

Відхід імітаційній групи та заняття оборони на водному рубежу

Переміщення танків імітаційної групи на водний рубіж

Переміщення трейлерів без вантажу з вихідного району в район навантажування

 

Розвиток наступу та переслідування  «противника», який відходить.

Переміщення  гусеничної техніки на трейлерах з району навантажування  в район герметизації

Форсування водної перегради та перехід до оборони в цілях відбиття наступу «противника», ведення захисного бою

 

(1,2)

 

 (1,3)

 

 (1,4)

 

 

(1,5)

 

 

(2,6)

 

(6,9)

 

(4,8)

 

(5,8)

 

(3,7)

 

 

(9, 10)

 

(7, 10)

 

(10, 13)

 

 

 

30

 

15

 

 15

 

 

25

 

 

-

 

15

 

20

 

5

 

   15

 

 

  20

 

20

 

10

 

 

 


Закінчення табл.А-1

Номер задачі

Зміст задачі

 

 

Номер події

Віддаль,

км

    5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Перехід імітаційній групи до атаки

Відхід імітаційній групи в район зосередження

 

Перегін гусеничної техніки на станцію навантаження (5 км) і від станції розвантаження у пункт постійної дислокації (5км)

 

Повернення трейлерів з району герметизації в пункт постійної дислокації

 

Повернення батальйону у пункт постійної дислокації

Повернення імітаційної групи у пункт постійної дислокації

Транспортування гусеничної техніки по залізничній дорозі

(8,11) (11,12)

 

(13,14) (12,14) (15,16)

 

(5, 16) (10,16)

 

(13,16)

 

(12, 16)

 

(14, 16)

5

15

 

10

 

 

 

25

 

 

30

 

30

 

155

 

 

3. Кількість особового складу, що  залучається на навчання (табл. А-2).

Таблиця А-2

Спеціальність військовослужбовців

Кількість особового складу

Основний

підрозділ

Група

посилення

Група

імітації

Усього

Автоматники Кулеметники Гранатометники

Інші

180

27

37

202

-

-

-

112

-

-

-

35

180

27

37

349

 

-

 

 

Усього (у т.ч. офіцери)

     446

112

35

593(28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕА - посібник для самостійної роботиВЕА - посібник для самостійної роботи

 

 

 

 

ВЕА - посібник для самостійної роботи
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблиця А-3

4. Витрати ресурсу бойових і транспортних засобів по задачам, що  представлені у табл. А-1.

 

Індекс

 

техні-

 

ки k

 

 

Найменування

техніки

Витрати ресурсу бойових і транспортних засобів по задачам

№ 1

№2

№3

№4

№5

№6

Усього

r k

Nk1

ВЕА - посібник для самостійної роботиk1

r k1

Nk2

ВЕА - посібник для самостійної роботиk2

r k2

Nk3

ВЕА - посібник для самостійної роботиk3

r k3

Nk4

ВЕА - посібник для самостійної роботиk4

r k4

Nk5

ВЕА - посібник для самостійної роботиk5

r k5

Nk6

ВЕА - посібник для самостійної роботиk6

r k6

 

1

2

3

4

5

 

6

 

7

8

9

 

10

 

11

12

 

13

 

14

 

 

 

9

 

10

11

13

 14

Основна група

Танкова гармата

 Гармата

Міномет

 ПТКРС

Гранатомет станковий

Гранатомет ручний

Кулемет ручний

 Автомат

Бронетранспортер

Автомобіль

 

Танк

Самохідна

 гаубиця

Трейлер з вантажем

Трейлер    без вантажу

 

Група імітації

Бронетранспортер

Автомобіль

 Танк

Трейлер з  вантажем

Трейлер   без   вантажу

 

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

40

 

10

 

-

-

 

10

 

-

 

 

 

4

 

2

-

3

-

 

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

30

 

30

 

-

-

 

15

 

-

 

 

 

15

 

15

-

25

-

 

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

1200

 

300

 

-

-

 

150

 

-

 

 

 

60

 

30

-

75

-

 

 

-

6

8

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

6

5

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

-

-

-

 

-

36

40

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

-

-

-

 

 

6

-

-

4

3

 

34

 

27

180

40

 

10

 

6

5

 

-

 

10

 

 

 

4

 

2

4

-

-

 

 

4

-

-

1

3

 

1

 

10

5

15

 

15

 

15

15

 

-

 

10

 

 

 

20

 

20

5

-

-

 

24

-

-

4

9

 

34

 

270

900

600

 

150

 

90

75

 

-

 

100

 

 

 

80

 

40

20

-

-

 

-

-

-

-

-

 

20

 

27

90

40

 

10

 

6

5

 

10

 

-

 

 

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

1

 

5

5

30

 

30

 

10

10

 

20

 

-

 

 

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

20

 

135

450

120

 

300

 

60

50

 

200

 

-

 

 

 

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

14

 

27

90

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

 

 

4

 

2

4

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

1

 

5

5

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

 

 

20

 

20

20

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

14

 

135

450

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

 

 

80

 

40

80

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

40

 

10

 

6

5

 

-

 

10

 

 

 

4

 

2

4

-

3

 

 

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

30

 

30

 

10

10

 

-

 

25

 

 

 

30

 

30

10

-

25

 

 

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

120

 

300

 

600

50

 

-

 

250

 

 

 

120

 

60

40

-

75

 

 

24

36

40

4

9

 

68

 

540

1800

4200

 

1050

 

210

175

 

350

 

400

 

 

 

340

 

170

140

75

75

 

 


5. Вартісні показники бойових засобів (табл. А-4). 

 

                                                                Таблиця А-4

Індекс техніки k

Бойові

засоби

Оптова ціна Сс, тис. грн.

Ресурс Rk, пострілів

Вартість середнього ремонту Cрем ,

тис грн.

Вартість боєприпасу Сб,

грн

 

1

 

2

 

3

 4

...

Танкова гармата Гармата -гаубиця Міномет

ПТКС

...

5,0

 

7,0

 

 7,0

1,5

2000

 

3000

 

5000

300

0,5

 

0,7

 

0,7

0,015

50

 

42

 

38

 120

 

6.Вартісні показники бойових і транспортних засобів (табл. А-5).                                                                

Таблиця А-5

 

Індекс техні-

ки k

Бойови і транспортні засоби

Оптова ціна, Сс,

тис. грн

Ресурс Rk,

тис км

Вартість середнього ремонту Срем, тис. грн.

9 10 11

БТР

Автомобіль

Танк

20,0 4,0 37,0

120,0

140,0

45,0

2,0

1,2

3,2

 

7.Вартісні показники мішеней (табл.А-6).

                                                                                                     Таблиця А-6

 

Вид мішеней

Кількість

Вартість,  грн

Сума, грн.

ai

А2

а3

А4

 

а4

 

40

20

16

 12

14

 15

7

12

560

300

112

 144

 

Усього

 

 

5315

 

8.Вартісні показники імітаційних засобів (табл.А-7).

                                                                               Таблиця А-7

Засоби

імітації

Кількість,

 шт

Вартість, грн.

Сума, грн.

Снаряд

Імітаційний засіб A12

Імітаційний засіб А13

Пакет

4

21

31

95

21

 29

15

 6

124

 609

465

570

Усього...

 

 

1864

 

      9. Додаткові виплати  — 1 грн. на 1 офіцера у добу,  витрати на додаткове харчування— 0,3 грн. на 1 військовослужбовця на добу.

      7. Тривалість проведення навчання — 3 доби.

        8. Вартість перевезення одиниці бойової машини на гусеничному ходу на залізничній платформі — 40 грн.

        9. Норми витрат і ціна пального (табл. А-8).

 

                                                            Таблиця А-8

Індекс техніки k

Бойові і транспортні засоби

Норми витрат, л/км

Ціна пального,

 грн.

Вартість пального,

 грн /км

9

 10

 11

12

 

БТР

 Автомобіль

 Танк

Самохідна гаубиця

0,6

0,56

 1,0

0,9

 

0,18

0,2

 0,1

 0,1

 

0,108

 0,112

0,1

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця А-9

Результати розрахунку витрат по задачам  і в цілому за навчання

 

Показники витрат

Витрати по задачам,  грн.

Питома

вага  витрат, %

1

2

3

4

5

6

7

Усього

Витрати моторесурсу  бойової техніки (транспортних засобів) і амортизація озброєння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У том числі витрати ресурсу техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати пального і мастильних  матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати боєприпасів і імітаційних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі боєприпасів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати матеріальних і грошових коштів  з підготовки навчання і устаткуванню району навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі на виготовлення  мішеней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда каналів зв’язку, з’єднуючих  ліній і радіозасобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на виплату на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі додаткова оплата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати по відшкодуванню збитку окремим особам та організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати грошових та матеріальних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі на додаткове харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага:  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б

Таблиця Б-1

Складні процентні коефіцієнти

__________________________________________________________________

Період      2%         4%        6%         8%         10%         12%         15%         20%

__________________________________________________________________

    1         1,0200  1,0400  1,0600    1,0800     1,1000     1,1200     1,1500      1,2000  

    2         1,0404  1,0816  1,1236    1,1664     1,2100     1,2544     1,3225      1,4400  

    3         1,0612  1,1249  1,1910    1,2597     1,3310     1,4049     1,5209      1,7280  

    4         1,0824  1,1699  1,2625    1,3605     1,4641     1,5735     1,7490      2,0736 

    5         1,1041  1,2167  1,3382    1,4693     1,6105     1,7623     2,0114      2,4883  

    6         1,1262  1,2653  1,4185    1,5869     1,7716     1,9738     2,3131      2,9860  

    7         1,1487  1,3159  1,5036    1,7138     1,9487     2,2107     2,6600      3,5832 

    8         1,1717  1,3686  1,5938    1,8509     2,1436     2,4760     3,0590      4,2998 

    9         1,1951  1,4233  1,6895    1,9990     2,3579     2,7731     3,5179      5,1598  

  10         1,2190  1,4802  1,7908    2,1589     2,5937     3,1058     4,0456      6,1917  

  11         1,2434  1,5395  1,8983    2,3316     2,8531     3,4785     4,6524      7,4301  

  12         1,2682  1,6010  2,0122    2,5182     3,1384     3,8960     5,3502      8,9161  

  13         1,2936  1,6651  2,1329    2,7196     3,4523     4,3635     6,1528    10,699  

  14         1,3195  1,7317  2,2609    2,9372     3,7975     4,8871     7,0757    12,839

Таблиця Б-2

Коефіцієнти дисконтування

_________________________________________________________________

Період      2%         4%        6%         8%         10%        12%          15%       20%

__________________________________________________________________ 

      1       0,9804   0,9615   0,9434   0,9259    0,9091   0,8929      0,8696      0,8333  

      2       0,9612   0,9246   0,8900   0,8573    0,8964  0,7972       0,7561      0,6944  

      3       0,9423   0,8890   0,8396   0,7938   0,7513   0,7118       0,6575      0,5787

       4        0,9238   0,8548   0,7921    0,7350   0,6830   0,6355       0,5718      0,4823 

      5       0,9057   0,8219   0,7473   0,6806    0,6209  0,5674       0,4972      0,4019  

      6       0,8880   0,7903   0,7050   0,6302    0,5645   0,5066       0,4343     0,3349  

      7      0,8706    0,7599   0,6651   0,5835    0,5132   0,4523       0,3759     0,2791  

      8      0,8535    0,7307   0,6274   0,5403    0,4665   0,4039       0,3269     0,2326  

      9      0,8363    0,7026   0,5919   0,5002    0,4241   0,3606       0,2843     0,1938 

    10      0,8203    0,6756   0,5584   0,4632    0,3855   0,3220       0,2472     0,1615  

    11      0,8043    0,6496   0,5268   0,4289    0,3505   0,2875       0,2149     0,1346  

    12      0,7885    0,6246   0,4970   0,3971    0,3186   0,2567       0,1869     0,1122  

    13      0,7730    0,6006   0,4688   0,3677    0,2897   0,2292       0,1625     0,0935  

    14      0,7579    0,5775   0,4423   0,3405    0,2633   0,2046       0,1413     0,07

 

 

 

ЗМІСТ

 

Загальні положення .................................................................................. 3

1. Тематичний план .................................................................................. 5

2. Основні положення лекційного курсу...............................................   7

3. Рекомендації щодо виконання слухачами різних видів

    самостійної роботи  ..............................................................................10

4. Плани семінарів.....................................................................................13

5. Контрольні завдання для слухачів заочної форми навчання............14

6. Список рекомендованої літератури ....................................................22

Додатки.......................................................................................................23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е    в и д а н н я

 

 

 

 

 

Валерій Петрович Василенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воєнно-економічний аналіз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск:  В.В. Сисоєв

 

Комп’ютерна верстка: О.А. Бондаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку                                                                   Формат 60х84 1/16

Об’єм   1   друк. арк.                                                                  Зам.

                                          Друкарня   ВІ ВВ МВС України

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика