prepod

Путь к Файлу: /ВЕА для заочників / ВЕА Тести для слухачів / Тести ВЕА Тема 4 для слухачів.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   130.5 КБ
СКАЧАТЬ

Тести ВЕА, тема 4 (для слухачів)

 

1.Проблема оцінки ефективності діяльності військ, підвищення якості роботи й військової продукції, що випускається, ускладнюється у зв’язку з:

1) своєрідністю результату бойової діяльності;

2)  недостатньо розробленою методичною базою;

3) не досить  налагодженою системою вартісного обліку;

4) відносять усе з перерахованого списку.

 

2. Підрахунок економічної ефективності  діяльності військ, на відміну від народного господарства, має специфічні особливості, що обумовлено:

1) недостатньо розробленою методичною базою;

2)  особливостями ведення військового господарства, як господарства якому притаманні в основному функції  споживача, а не виробника;

3) своєрідністю результату бойової діяльності;

4) не досить  налагодженою системою вартісного обліку.

 

3. До оцінки воєнно-економічної ефективності якості діяльності військ по першому напрямку - організаційні заходи не відносять задачі оцінки:

1) варіантів проведення елементів військової реформи;

2)  перетворення системи підготовки військових кадрів;

3) результатів здійснення позабюджетної діяльності;

4) відносять усе з перерахованого списку.

 

4. До оцінки воєнно-економічної ефективності якості діяльності військ по другому напрямку - оцінки заходів щодо створення ОВТ  не відносять задачі оцінки  заходів щодо:

1) створення ОВТ із певними характеристиками;

2)  удосконалювання ОВТ;

3) підготовки бойових підрозділів для ефективного використання нових ОВТ;

4) модернізації ОВТ.

 

5. У зв’язку з тим, що організаційні заходи  плануються й проводяться, як правило, при наявності строго обкреслених цільових настанов і на заданому відрізку часу, то при оцінки їх воєнно-економічної ефективності важливо забезпечити:

1) кількісну оцінку показників;

2) порівнянність показників, що формуються;

3) урахування як негативних, так і позитивні наслідки проведення  заходу;

4) урахування усього з перерахованого списку.

 

6. Перш ніж робити кількісну оцінку показників організаційного заходу, необхідно:

1) провести пробну реалізацію заходу у одному з підрозділів;

2) довести до особового складу військ про проведення заходу;

3) всебічно й об'єктивно якісно оцінити розглянутий захід і сформулювати три групи показників (ефекту, витрат і часу);

4) урахування усього з перерахованого списку.

 

7. Прикладами показників військово-економічного аналізу зміни  чисельності й реформування військ не можуть виступати:

1) час (Т) - роки скорочення  чисельності військ і певний час після його закінчення для ліквідації викликаних цим негативних наслідків і одержання позитивного воєнно-економічного ефекту;

2) ефект (W) - приведення чисельності військ у відповідність із погрозами (позитивний) і зменшення бойового потенціалу військ (негативний);

3) витрати (З) - зменшення витрат на склад особового складу, закупівлю й експлуатацію ОВТ (позитивні), виплати одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовців з військової служби, забезпечення безквартирних військовослужбовців, що звільняють у запас, і членів їхніх родин житлом, оплату проїзду військовослужбовців і членів їхніх родин до обраного місця проживання, виплати пенсій, а також витрати, пов'язані зі скороченням кількості ОВТ, консервацією військових городків, будинків, споруджень і інше (негативні);

4) кількість підрозділів, які необхідно скоротити.

 

8. До  негативних наслідків проведеного організаційного заходу не відноситься:

1) зменшення бойового потенціалу військ;

2) зменшення витрат на утримання особового складу, закупівлю й експлуатацію ОВТ;

3) необхідність виплати одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовців з військової служби, забезпечення безквартирних військовослужбовців, що звільняють у запас, і членів їхніх родин житлом, оплату проїзду військовослужбовців і членів їхніх родин до обраного місця проживання, виплати пенсій;

4) необхідність витрачати кошти на скороченням кількості ОВТ, консервацією військових городків, будинків, споруджень.

 

9. Об'єктивною основою збільшення необхідності з розвитком науково-технічного прогресу проводити удосконалення озброєння, навіть уже прийнятого в експлуатацію, є:

1) то, що зразки озброєння перебувають в експлуатації досить тривалий час, а вимоги до рівня бойової готовності збільшуються;

2)  потреба в заміні морально застарілих зразків або в їхньому вдосконаленні;

3)  потреба у підвищенні якості озброєння, що визначає удосконалення його показників бойової ефективності;

4) урахування усього з перерахованого списку.

 

10. Що не відноситься до факторів, які супроводжують удосконалення зразків озброєння?

1) необхідно проведення додаткових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДКР);

2) виникнення труднощів з забезпеченням виконання особовим складом військових частин своїх основних обов’язків;

3) здійснення витрат на дооснащення технологічного процесу заводів-виготовлювачів;

4) подорожчання зразків озброєння з поліпшеною якістю в порівнянні з базовим.

 

11. Для ухвалення рішення про доцільність проведення заходів щодо вдосконалення ОВТ необхідно:

1) якісна  міра оцінки ефективності вдосконалення;

2) кількісна міра оцінки ефективності вдосконалення (критерії доцільності);

3) кількісна міра оцінки тільки ефекту вдосконалення;

4) кількісна міра оцінки тільки витрат на реалізацію вдосконалення.

 

12. Критерій доцільності ухвалення рішення про вдосконалення зразка озброєння повинен відповідати наступним вимогам:

1) містити кількісну оцінку, збільшення якості зразка озброєння виходячи з його цільового призначення, тобто оцінку якості як існуючого (базового),  так і зразка  вдосконаленого;

2) потрібно щоб характеристика  якості зразка озброєння відбивала вимоги до його кінцевого призначення, ураховувала зміну бойового ефекту та усіх видів додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням якості;

3) потрібно урахування  економічного ефекту, одержуваного у результаті вдосконалення зразка озброєння (ефекту від зниження витрат на експлуатацію озброєння та від зменшення  вартості виконання завдання у зв'язку з удосконаленням зразка);

4) урахування усього з перерахованого списку.

 

13. В показнику  оцінки воєнно-економічної ефективності вдосконалення озброєння й військової техніки Тести ВЕА Тема 4 для слухачіввеличина Вп  характеризує:

1) різницю у вартості виконання фіксованого  бойового завдання існуючим (базовим) і поліпшеним зразками озброєння;                                             

2) розмір воєнно-економічного ефекту;

3) вартість виконання вогневого завдання зразком з поліпшеними характеристиками;

4)  вартість виконання вогневого завдання існуючим (базовим) зразком.

 

14. В показнику  оцінки воєнно-економічної ефективності вдосконалення озброєння й військової техніки Тести ВЕА Тема 4 для слухачіввеличина Ві  характеризує:

1) різницю у вартості виконання фіксованого  бойового завдання існуючим (базовим) і поліпшеним зразками озброєння;                                             

2) розмір воєнно-економічного ефекту;

3) вартість виконання вогневого завдання зразком з поліпшеними характеристиками;

4)  вартість виконання вогневого завдання існуючим (базовим) зразком.

 

15. Якщо  в результаті розрахунків вийде, що Тести ВЕА Тема 4 для слухачів (розмір воєнно-економічного ефекту вдосконалення озброєння й військової техніки, що виміряється як різниця у вартості виконання фіксованого  бойового завдання існуючим (базовим) і поліпшеним зразками) істотно менше нуля, то:

1) вдосконалення доцільно;

2) вдосконалення недоцільно;

3) то рішення повинне прийматися головним чином з врахуванням інших, неекономічних, факторів;

4) нема вірної відповіді.

 

16. В показнику  оцінки воєнно-економічної ефективності вдосконалення озброєння й військової техніки Тести ВЕА Тема 4 для слухачів =  Тести ВЕА Тема 4 для слухачіввеличина nі характеризує:

1) вартість виконання вогневого завдання зразком з поліпшеними характеристиками;

2) кількість циклів корисної роботи, необхідних для виконання поставленого типового (умовного) вогневого завдання зразком з поліпшеними характеристиками;

3)вартість виконання вогневого завдання існуючим (базовим) зразком;

4) кількість циклів корисної роботи, необхідних для виконання поставленого типового (умовного) вогневого завдання існуючим (базовим) зразком.

 

 

17. При оцінки воєнно-економічної ефективності вдосконалення озброєння й військової техніки за формулою Тести ВЕА Тема 4 для слухачів воєнна направленість забезпечується, шляхом  урахування:

1) для зразків озброєння  базового і з поліпшеними характеристиками виконання одного і того ж  бойового завдання;

2) фактору часу;

3) як капітальних вкладень, так і експлуатаційних витрат;

4) нема правильної відповіді.

 

18. В чому різниця між показниками воєнно-економічної ефективності Тести ВЕА Тема 4 для слухачів, Тести ВЕА Тема 4 для слухачів =  Тести ВЕА Тема 4 для слухачівТести ВЕА Тема 4 для слухачів=Тести ВЕА Тема 4 для слухачівспожив.- Тести ВЕА Тема 4 для слухачіввиготов. ?

1) різниці не має, вони використаються для різних зразків озброєння;

2) різниці не має, вони використаються для різних стадій життєвого циклу;

3) різниці не має, це показники для яких зроблено перетворення формули;

4) різниці не має, вони зроблені для використання різними рівнями штабів.

 

19.  До вимог порівнянності порівнюваних варіантів не відноситься:

1) при проведенні розрахунків показників воєнно-економічної ефективності підвищення якості озброєння варто забезпечити урахування фактору невизначеності;

2) критерієм доцільності вдосконалювання ОВТ є величина ефекту, обумовленого на річний обсяг виробництва в розрахунковому році, тобто річний економічний ефект;

3) якщо поточні (експлуатаційні) витрати змінюються в часі, а капітальні вкладення здійснюються протягом ряду років, то враховується фактор часу.

4) відноситься  усе з перерахованого списку.

 

20. Закінчена формула для оцінки доцільності удосконалення зразків ОВТ має вигляд:

1) Тести ВЕА Тема 4 для слухачів =  Тести ВЕА Тема 4 для слухачів;

2) Тести ВЕА Тема 4 для слухачівррRТести ВЕА Тема 4 для слухачів

3) Тести ВЕА Тема 4 для слухачів =  Тести ВЕА Тема 4 для слухачівТести ВЕА Тема 4 для слухачів;

4) Тести ВЕА Тема 4 для слухачівррRТести ВЕА Тема 4 для слухачів 

21. Це є графік:

Тести ВЕА Тема 4 для слухачів
 

 

 

 


           

 

 

1) зміни сумарного річного економічного ефекту залежно від вартості виробництва поліпшених виробів;

2) зміни сумарного річного економічного ефекту залежно від обсягу програми випуску поліпшених  виробів;

3) знаходження припустимої нижньої межі підвищення якості виробів;

4) знаходження припустимої нижньої межі сумарного річного економічного ефекту.        

 

 

 

22. На графіку зміни сумарного річного економічного ефекту залежно від обсягу програми випуску поліпшених  виробів величина відмічена знаком «?» є:

Тести ВЕА Тема 4 для слухачів
 


                                                                         

                                                    

 

 

 

           

 

 

 

1) граничне значення максимально допустимого обсягу витрат на НДКР і оснащення;

2) сумарний річний економічний ефект залежно від обсягу програми випуску поліпшених  виробів;

3) граничний обсяг програми випуску зразків озброєння;

4) граничне значення максимально допустимої вартості витрат на виготовлення поліпшеного виробу.

23. Це є графік:

Тести ВЕА Тема 4 для слухачів
 

 

 

 


           

 

 

1) зміни сумарного річного економічного ефекту залежно від вартості виробництва поліпшених виробів;

2) зміни сумарного річного економічного ефекту залежно від обсягу програми випуску поліпшених  виробів;

3) знаходження припустимої нижньої межі підвищення якості виробів;

4) знаходження припустимої нижньої межі сумарного річного економічного ефекту.       

 

24. На графіку зміни сумарного річного економічного ефекту залежно від вартості виробництва поліпшених виробів величина відмічена знаком «?» є:

Тести ВЕА Тема 4 для слухачів
 


                                                                          

                                                    

 

 

 

           

 

 

 

1) граничне значення максимально допустимого обсягу витрат на НДКР і оснащення;

2) сумарний річний економічний ефект залежно від обсягу програми випуску поліпшених  виробів;

3) граничний обсяг програми випуску зразків озброєння;

4) граничне значення максимально допустимої вартості витрат на виготовлення поліпшеного виробу.

25. Показник  оцінки воєнно-економічної ефективності вдосконалення ОВТ враховує ефект:

1) тільки „споживача”;

2) тільки „виробника”;

3) разом „споживача” та „виробника”;

4) тільки при експлуатації ОВТ.

 

26.  До недоліків традиційного методу планування не відносять:

1) по кожному виду збройних сил задавалися контрольні цифри по обсязі асигнувань на майбутній фінансовий рік на основі попередніх років;

2) планування розвитку збройних сил не ув’язувалось  з фінансовими ресурсами;

3) при розробці планів військового будівництва встанавливалися  критерії достатності рівня розвитку збройних сил і їхньої відповідності поставленим завданням;

4) спостерігалися непогодженість і дублювання досліджень і розробок, фінансованих різними видами збройних сил.  

 

27. Програма зразка озброєння це упорядкований комплекс заходів, який направлень на:

1) зменшення  витрат на утримання зразка;

2) збільшення бойового ефекту використання зразка;

3) досягнення цілій управління;

4) досягнення критерію  достатності рівня розвитку зразка.

 

28. В основі програмно-цільового методу планування лежить поняття:

1) ціль;

2) програма;

3) ресурси;

4) усе з перерахованого списку.

 

29. Сутність програмно-цільового методу планування полягає в:

1) обґрунтуванні й виборі за критерієм, заданому керівництвом, програми розвитку, що раціонально погоджує ціль розвитку згодом їхнього досягнення й потрібними для цього ресурсами;

2) виборі по кожному виду збройних сил контрольних цифр по обсязі асигнувань на майбутній фінансовий рік на основі попередніх років;

3) плануванні розвитку збройних сил з встановленими  критеріями достатності рівня їх розвитку;

4) нема правильної відповіді.

 

30.  Яке з названих вимог до   цілі програмно-цільового планування є невірною:

1) ціль повинна бути реалістичною;

2) ціль повинна встановлюватись з урахуванням міста даній системи у ієрархічної структурі системи більш високого рівня;

3) ціль повинна характеризуватися певними кількісно-якісними показниками, по яким можна виносити судження о досягненні встановлених цілей;

4) ціль обов’язково повинна бути досягнута за 3-5 років.

 

31. До перших трьох із шості етапів процесу планування, заснованого на програмно-цільовому підході, не відноситься:

1) установлення цілей розвитку складної системи;

2) визначення кількісних критеріїв досягнення цілей;

3) визначення обсягів фінансування;

4) визначення альтернативних варіантів досягнення цілей.

 

32. До останніх трьох із шості етапів процесу планування, заснованого на програмно-цільовому підході, не відноситься:

1) виявлення повного комплексу заходів технічного, соціального й організаційного характеру, які необхідно виконати в рамках кожного з варіантів для досягнення цілей;

2) визначення альтернативних варіантів досягнення цілей;

3) оцінка всіх витрат, необхідних для реалізації кожного з варіантів досягнення цілей;

4) воєнно-економічне обґрунтування й вибір раціонального варіанта програми.

 

33. Під системою зброї розуміється:

1) комплекс озброєння, здатний виконувати певні завдання;

2) зразок, що включає в себе, озброєння або військову техніку (наприклад, бомбардувальник або станція далекого радіолокаційного виявлення);

3) все те, що необхідно для приведення зразка озброєння в дію (особовий склад, допоміжне устаткування, засоби управління й забезпечення);

4) усе з перерахованого списку.

 

34. Життєвий цикл зразка озброєння це:

1) етапи розробки, виробництва і капітального будівництво спеціальних об'єктів;

2) відрізок часу від початку НДР з обґрунтування ТТХ до зняття його з озброєння й утилізації;

3) етапи експлуатації  і зняття системи зброї з озброєння;

4) відрізок часу до досягнення граничного обсягу програми випуску зразків озброєння.

 

 

35. Програма розвитку системи зброї охоплює:

1)  всі етапи життєвого циклу вхідних у систему технічних засобів;

2) етапи розробки, виробництва і капітального будівництво спеціальних об'єктів;

3)  етапи експлуатації  і зняття системи зброї з озброєння, і його найбільш дорогу складову частину – утилізацію;

4) усе з перерахованого списку.

 

36. При розробці програм розвитку Збройних Сил ураховують:

1) основні положення Військової доктрини держави, що визначає пріоритети забезпечення національної безпеки, внутрішні й зовнішні погрози;

2) основи (концепцію) державної політики держави по військовому будівництву та бойові завдання видів Збройних Сил і родів військ;

3)обмеження по можливості реалізації програм (економічний потенціал, бюджетні обмеження) та стан технології виробництва, конструкторських розробок;

 4) усе з перерахованого списку.

 

37. Це є модель:

Тести ВЕА Тема 4 для слухачів
 

 


                  

 

 

 

 

1) програми зразка озброєння;

2) виробництва зразка озброєння;

3) поставки до військ зразка озброєння;

4) життєвого циклу зразка озброєння.

 

38. Воєнно-економічна складова воєнної доктрини визначає:

1) пріоритет невоєнних способів рішення міждержавних протиріч;

2) завдання збройних сил, інших військ і формувань;

3) загальні напрямки військово-технічної політики й способи її реалізації;

4) основні принципи економічного забезпечення військового будівництва.

 

39. Діаграми витрат на складний зразок ОВТ представляють розподіл витрат по:

1) капітальним вкладенням і поточним витратам;

2) складним частинам зразка ОВТ;

3) стадіях життєвого циклу зразка ОВТ (розробку, виробництво, капітальне будівництво спеціальних об'єктів,  експлуатацію озброєння та його утилізацію);

4) статтях калькуляції.

 

40. Воєнно-економічний аналіз програм зразка озброєння за воєнною складовою припускає:

1) у собі фундаментальні-пошукові дослідження, НДР, ДКР (у т.ч. підготовку експериментально-іспитової бази, випробування й оцінки);

2) розглядання сукупності заходів, конкретизованих по цілям, строкам і розташовуваним ресурсам, спрямованим на виконання бойових завдань;

3) перевірку програм (планів заміни) з погляду виконання бойових завдань зразків і систем зброї по всіх періодах (рокам);

4) усе з перерахованого списку.

 

41.  Воєнно-економічний аналіз програм зразка озброєння за  економічною складовою включає:

1) оцінку можливостей реалізації програм по сумарних витратах та по окремим складовим (по ДКР, серійним поставкам, капітальному будівництву, критичним технологіям і ін.);

2) аналіз структури витрат по зразках і системам зброї, виявлення, найбільш дорогого,  порівняння їхнього внеску в рішення бойових завдань та аналіз структури витрат по видах витрат;

3)виявлення найбільш ресурсномістких програм (наприклад, голографія, волоконно-оптичні системи передачі даних, гіроскопи й ін.) і критичних технологій (лазерні, комп'ютерні, інформаційні й ін.).

4) усе з перерахованого списку.

 

42. Основним напрямком оцінки реалізуємості програм є:

1) оцінка можливостей науки й техніки по створенню зразків ОВТ із необхідними тактико-технічними характеристиками;

2) оцінка відповідності сумарної потреби в асигнуваннях на програми розвитку ОВТ лімітам, які виділяються видам збройних сил на рішення бойових завдань;

3) оцінка можливостей реалізації програми наявними ресурсами промисловості;

4) усе з перерахованого списку.

 

43. При плануванні розвитку ОВТ до невизначеностей не відносять:

1) зміни військово-політичної обстановки у світі, що викликають необхідність внесення відповідних уточнень у зміст бойових завдань військам;

2)  невизначеність  у діяльності противника;

3) невизначеність в оцінці дійсного рівня науки, техніки й економіки;

4) відносять усе назване.

44. Воєнно-економічний аналіз спрямований на те, щоб всі військові фахівці, а не тільки економісти, були здатні:

1) проаналізувати фактичний стан справ;

2) оцінити ефективність планованих і проведених заходів у військовій і виробничій сферах діяльності;

3) підготувати обґрунтовані рекомендації, що сприяють доцільному використанню всіх видів ресурсів і в остаточному підсумку підвищенню бойової готовності  всіх силових структур  держави;

4) усе з перерахованого списку.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика