prepod

Путь к Файлу: /ВЕА для заочників / ВЕА Тести для слухачів / Тести ВЕАТема 2 для слухачів.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   108.0 КБ
СКАЧАТЬ

Тести ВЕА. Тема 2 (для слухачів)

 

1. Бойова готовність військ – це їхня здатність:

 1) у будь-яких умовах обстановки почати воєнні дії через 1 час після поступлення відповідної команди;

2) у будь-яких умовах обстановки зібратися у встановленому місті за визначений термін;

3) у будь-яких умовах обстановки почати воєнні дії у встановлений термін і успішно виконати поставлені завдання;

4) успішно виконати поставлені завдання у будь-яких умовах обстановки.

 

2. До груп факторів, що впливають на рівень бойової готовності військ, не відносяться:

1) фактори, що характеризують якість військової техніки;

2) здатність особового складу виконувати поставлені завдання;

3) організаційні фактори;

4) впливають усі названі фактори.

 

3. До організаційних факторів, що впливають на рівень бойової готовності військ, не відносяться:

1) організаційна структура військ, її відповідність вимогам сучасного бою й операції;

2) рівень організаторських здатностей і спеціальної підготовки керівного складу;

3) бойова виучка, психологічний стан і дисципліна особового складу;

4) рівень всіх видів забезпечення та організація служби військ і побуту військовослужбовців;

 

4. Головним фактором бойової готовності військ є:

1) відповідність вимогам сучасного бою й операції організаційної структури військ;

2) люди;

3) рівень всіх видів забезпечення та організація служби військ і побуту військовослужбовців;

4) рівень організаторських здатностей і спеціальної підготовки керівного складу;

 

5. До методів  навчання не відноситься сукупність прийомів і способів, за допомогою яких досягаються:

1) встановлені терміни виконання поставлених завдань;

2) передача й засвоєння військових знань;

3) формування навичок і вмінь, високих морально-вольових якостей;

4) забезпечення бойового узгодження підрозділів, частин і з'єднань.

 

6. Лекції, семінари, групові вправи, індивідуальні заняття, летючки, тактико-стройові заняття, штабні тренування, командно-штабні навчання, тактичні навчання, тактичні заняття є прикладом:

1) методів навчання;

2) форм навчання;

3) видами занять;

4) принципів організації навчання.

 

7. Основним принципом військового навчання є:

1) навчання в умовах, максимально наближених до бойового (заняття в поле, на море, уночі й т.д.);

2) організація навчального процесу залежно від групи тих, яких навчають;

3) використання прийомів і способів, за допомогою яких забезпечується бойове узгодження підрозділів, частин і з'єднань.

4) усе з перерахованого списку.

 

8. Навчанню військовослужбовців у польових умовах, як правило, передує:

1) індивідуальні заняття, летючки;

2) забезпечення бойового узгодження підрозділів, частин і з'єднань;

3) вивчення дисциплін у певній послідовності на теоретичних і практичних заняттях у навчальних класах;

4) обов’язкове використання різноманітних тренажерів, що імітують бойову техніку.

 

9. Підготовка у військах фахівців широкого профілю потрібна для:

1) координування й контролю дії вузьких фахівців;

2) заміщення фахівців різних профілів;

3) зменшення кількості військовослужбовців у підрозділах;

4) усе з перерахованого списку.

 

10. Оцінки в балах застосовуються головним чином для:

1) характеристики повноти теоретичних знань окремих військовослужбовців;

2)  оцінці результатів вогневої підготовки;

3) тих  видів підготовки, де  встановлюються нормативи, яким відповідає оцінка в балах;

4) тих випадків, коли рішення основних завдань у ході бойової підготовки (наприклад, стрільби, пошуку, водіння) багато в чому залежить від випадкових факторів.

 

11. Імовірнісні оцінки використаються для:

1)  комплексної оцінки бойової виучки й злагодженості підрозділів, частин і з'єднань;

2) тих випадків, коли рішення основних завдань у ході бойової підготовки (наприклад, стрільби, пошуку, водіння) багато в чому залежить від випадкових факторів;

3) характеристики повноти теоретичних знань окремих військовослужбовців;

4) тих  видів підготовки, де  встановлюються нормативи, яким відповідає оцінка в балах.

 

12.  Для оцінки  стрільби військовослужбовця з автомата одиночними пострілами по грудній фігурі потрібно використовувати оцінку:

1) бальну;

2) нормативно-бальну;

3) імовірністю;

4) комплексну.

 

13. Для оцінки витрат на бойову підготовку використаються:

1) тільки вартісні показники;

2) тільки натуральні показники;

3) як натуральні, так і вартісні показники;

4) натуральні, вартісні й комплексні показники.

 

14. Основним методичним положенням при оцінки витрат на бойову підготовку є:

1) показники витрат формуються по цільовому принципі, тобто в кожному показнику враховуються всі види витрат для виконання того або іншого заходу;

2) витрата ресурсу бойових і навчальних засобів багаторазового використання розраховується на один цикл корисної роботи (на 1 постріл, на 1 км шляху, на 1 заняття);

3) витрати на бойову підготовку за структурою підрозділяються на прямі й непрямі;

4) усе з перерахованого списку.

 

15.  До прямих витрат відносяться ті, які:

1) пов'язані зі змістом особового складу й забезпеченням побуту військ;

2) робляться безпосередньо в процесі бойової підготовки - витрата моторесурса техніки, боєприпасів, пального, мастильних матеріалів, електроенергії, спожитої навчальними центрами, зношування будинків, устаткування навчальних об'єктів і їхній поточний ремонт, витрати коштів на проїзд у відрядження, пов'язаних з бойовою підготовкою;

3) йдуть на виробництво військової техніки, учбово-тренувальних засобів, устаткування навчальних класів, споруджень;

4) йдуть на боєприпаси, пальне, мастильні матеріали, запасні частини, інструмент, електроенергія, що  пов'язані з обов’язковими поставками до військ.

 

16.  До непрямих витрат відносяться ті, які:

1) пов'язані зі змістом особового складу й забезпеченням побуту військ - витрати на продовольство, речове майно, грошове постачання, зношування казарменого й житлового фонду;

2) робляться безпосередньо в процесі бойової підготовки;

3) йдуть на виробництво військової техніки, учбово-тренувальних засобів, устаткування навчальних класів, споруджень;

4) йдуть на боєприпаси, пальне, мастильні матеріали, запасні частини, інструмент, електроенергія, що  пов'язані з обов’язковими поставками до військ.

 

17.  До довгострокових витрат відносяться ті, які:

1) пов'язані зі змістом особового складу й забезпеченням побуту військ;

2) робляться безпосередньо в процесі бойової підготовки;

3) йдуть на виробництво військової техніки, учбово-тренувальних засобів, устаткування навчальних класів, споруджень;

4) йдуть на боєприпаси, пальне, мастильні матеріали, запасні частини, інструмент, електроенергія й ін.

 

18.  До поточних витрат відносяться ті, які:

1) пов'язані зі змістом особового складу й забезпеченням побуту військ;

2) робляться безпосередньо в процесі бойової підготовки;

3) йдуть на виробництво військової техніки, учбово-тренувальних засобів, устаткування навчальних класів, споруджень;

4) йдуть на боєприпаси, пальне, мастильні матеріали, запасні частини, інструмент, електроенергія й ін.

 

19. До числа завдань оцінки воєнно-економічних показників планів навчання не відносяться:

1) визначення вартості одного заняття або витрат на навчання в одиницю часу,

2) оцінка результатів навчання після одного заняття, після декількох занять (рівень навченості, кількість помилок, тривалість виконання завдання й ін.);

3) визначення обсягів витрат на виробництво військової техніки, учбово-тренувальних засобів, устаткування навчальних класів, споруджень;

4) оцінка вартості військового навчання.

 

20. До числа завдань оптимізації планів навчання  відноситься:

 1) вибір оптимального плану навчання особового складу за військово-економічним критерієм;

 2) визначення оптимальної границі переходу в навчанні із тренажера на штатну техніку;

 3) вибір оптимального за вартістю навчання виду учбово-тренувального засобу;

 4) усе з перерахованого списку відноситься.

 

21. У формулі для рівня навченості військовослужбовців Тести ВЕАТема 2 для слухачів величина Тести ВЕАТема 2 для слухачів це:

1) адекватність тренажеру  штатній техніці (повний обсяг знань (навичок), які може дати тренажер);

2) частка знань (навичок), які засвоюються тими, що навчаються (підрозділом), за чергове заняття від усього обсягу знань (навичок);

3) рівень знань (навичок) з урахуванням забування;

 4) це частка військовослужбовців, здатних виконати завдання без навчання.

 

22. У формулі для рівня навченості військовослужбовців Тести ВЕАТема 2 для слухачів величина Тести ВЕАТема 2 для слухачів це:

1) адекватність тренажеру  штатній техніці (повний обсяг знань (навичок), які може дати тренажер);

2) частка знань (навичок), які засвоюються тими, що навчаються (підрозділом), за чергове заняття від усього обсягу знань (навичок);

3) рівень знань (навичок) з урахуванням забування;

4) це частка військовослужбовців, здатних виконати завдання без навчання.

 

23. У формулі для визначення кількості потрібних занять на тренажері Тести ВЕАТема 2 для слухачів величина  Рзад  це:

1) ймовірність того, що навчаємий виконає те або інше завдання, не приступаючи до навчання на даному тренажері;

2) потрібний  рівень навченості;

3) задана кількість занять на тренажері;

4) частка знань (навичок), які засвоюються тими, що навчаються, за чергове заняття від усього обсягу потрібних знань (навичок).

 

24. У формулі для визначення кількості потрібних занять на тренажері Тести ВЕАТема 2 для слухачів величина  Р0  це:

1) ймовірність того, що навчаємий виконає те або інше завдання, не приступаючи до навчання на даному тренажері;

2) потрібний  рівень навченості;

3) задана кількість занять на тренажері;

4) частка знань (навичок), які засвоюються тими, що навчаються, за чергове заняття від усього обсягу потрібних знань (навичок).

 

25. В оптимізаційної задачі визначення максимального рівня навченості особового складу, яка має вигляд

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

                                                              Тести ВЕАТема 2 для слухачів 

 друга  строчка  є:

1) обмеженням на зміну перемінних;

2) цільовою функцією;

3) обмеженням на час виконання плану занять;

4) обмеженням на вартість виконання плану занять.

 

26. В оптимізаційної задачі визначення максимального рівня навченості особового складу, яка має вигляд

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

                                                              Тести ВЕАТема 2 для слухачів 

 третя   строчка  є:

 

1) обмеженням на зміну перемінних;

2) цільовою функцією;

3)обмеженням на час виконання плану занять;

4) обмеженням на вартість виконання плану занять.

 

27. В оптимізаційної задачі визначення максимального рівня навченості особового складу, яка має вигляд

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

Тести ВЕАТема 2 для слухачів

                                                              Тести ВЕАТема 2 для слухачів 

 четверта строчка  є:

1) обмеженням на зміну перемінних;

2) цільовою функцією;

3) обмеженням на час виконання плану занять;

4) обмеженням на вартість виконання плану занять.

 

28. В оптимізаційної задачі визначення максимального рівня навченості особового складу, цільова функція має вигляд:

1) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

2)Тести ВЕАТема 2 для слухачів

3) Тести ВЕАТема 2 для слухачів

4)  Тести ВЕАТема 2 для слухачів  

 

29. При визначенні вартості витрат на проведення військових навчань розрахунок вартості пального здійснюється за формулою:

1)  Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

2) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

3) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

4) Тести ВЕАТема 2 для слухачів.

 

30. При визначенні вартості витрат на проведення військових навчань розрахунок вартості витрат одиниці ресурсу  техніки здійснюється за формулою:

1)  Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

2) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

3) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

4) Тести ВЕАТема 2 для слухачів.

31. При визначенні вартості витрат на проведення військових навчань розрахунок вартості витрати ресурсу для кожного виду техніки rk по всіх завданнях  здійснюється за формулою:

1)  Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

2) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

3) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

4) Тести ВЕАТема 2 для слухачів.

32. При визначенні вартості витрат на проведення військових навчань розрахунок вартості боєприпасів   здійснюється за формулою:

1)  Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

2) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

3) Тести ВЕАТема 2 для слухачів;

4) Тести ВЕАТема 2 для слухачів.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика