Скачиваний:   1
Пользователь:   prepod
Добавлен:   29.12.2015
Размер:   60.0 КБ
СКАЧАТЬ

1. Консультативна допомога і підтримка професійна інновацій вітчизняних підприємств існувала і активно розвивалася і в соціалістичній період країни. Численні економічні та галузеві науково - дослідні інститути розробляли й удосконалювали методологію управління виробництвом, впроваджували нові принципи організації виробництво, що забезпечувало зростання ефективності праці, використання матеріальних та інших ресурсів.

Умови розвитку економіки, що змінилися; процеси роздержавлення і приватизації власності надали управлінському консультуванню новий імпульс.

Сьогодні в Україні працює понад триста вітчизняних консалтингових фірм, які є продуцентами консалтингового продукту. Продуктом виробничої діяльності консалтингової фірми є консультаційна послуга, яка є товаром і маг конкретне матеріальне втілення.

Особливості функціонування даного ринку в цілому визначаються специфікою самого продукту - консультаційною послугою.

 

Консалтингова послуга - інтелектуальний продукт, що залишається у володінні клієнта після завершення консультування.

 

Як правило послуги охоплюють широкий діапазон галузей та функцій підприємства:

- загальне керівництво;

- управління фінансами;

- управління виробництвом;

- маркетинг;

- управління працею та кадровим потенціалом;

- корпоративну стратегію.

 

 

        Специфіка консультаційної послуги полягає в:

-  удаваній невідчутності послуги, що пропонується;

-   складності кількісного виміру корисності товару та вигаду споживача;

-   неможливості реалізації у його завершеній формі без наявності індивідуального споживача; -   унікальність кожної послуги; безпосередня залежність якості консалтингової послуги від особистої майстерності консультантів.

        Виходячи з специфіки консультаційної послуги ідентичності консалтингові продукти, виконані двома фірмами, можуть відрізнятися не тільки за формою, але й маже різну методологію розробки та зміст.

        Оцінка наданої послуги може бути здійснена як після завершення процесу консультування так і через деякий проміжок часу.

        Якість послуги залежить від професіоналізму конкретного консультанта, а також взаємо порозуміння консультанта і клієнта.

          Ринок консультаційних послуг чітко сегментовано і конкуренція між продавцями консалтингових продуктів, в основному, ведеться усередині свого сегменту. Серйозний рівень конкуренції наданому ринку дозволяє зробити висновок про значний рівень рентабельності послуг.

          Кон'юнктура ринку консультаційних послуг визначається співвідношенням попиту і пропозиції, рівнем ціноутворення і стратегією поведінки продавців та покупців на цьому ринку.

          Зараз у діяльності консультаційних фірм України намічаються якісні зміни, пов'язані зі зміною спеціалізації послуг, що надаються.

Основні види консультаційних послуг.

- постприватизаційна підтримка підприємств;

- маркетингові дослідження;

- організація маркетингу на підприємствах;

- розробка ділових стратегій розвитку;

- пошук партнерів та інвесторів;

- формування public relations;

- проведення рекламної компанії

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що:

1. Консалтингова послуга є особливим продуктом, оцінка вартості та корисності якої ускладнюється специфічними ставленнями споживачів до «удаваної невідчутності та унікальності.

2. Попит на консультаційні послуги залишається в Україні низьким з причин складної макроекономічної ситуації та низької ділової активності, відсутності досвіду та культури роботи з незалежними консультантами, неспроможність клієнтів оцінити корисність консалтингової послуги.

3. Успіх консультаційної послуги залежить від готовності до ново введень, підвищення професіоналізму консультантів, пошуку нових ринків, дотримання конфіденційності застосування нових сучасних методів.

1.


 

2. Задача: Розрахувати вартість людино-дня консультаційної послуги.

 

Вихідні дані.

 

№ з/п

Найменування

Од.вим.

Кількість

 

Матеріальні витрати

грн/міс

20

 

Зарплата з нарахуванням

грн./міс

700

 

Витрати на відрядження

 

 

 

- проїзд (в один бік)

грн.

10

 

- готель

грн./доб

15

 

- добові

грн./доб

20

 

Строк відрядження

Діб

30

 

Накладні витрати

%

300

 

Рентабельність

%

15

 

1.     Вибір метода визначення вартості людино - дня.

 

Враховуючі вихідні дані слід використовувати для розрахунку калькуляційний метод, тобто розрахунок вартості по статтям калькуляції.

 

 

 

 

 

2.     Для рішення задачі слід скласти калькуляцію за наступною формою:

 

Статті  калькуляції

Сума

(грн..)

1 Матеріальні витрати

0-91

2.3арплата з нарахуваннями

31-82

3 Витрати на відрядження

48-82

4.Накладні витрати

95-46

5. Прибуток

26-65

Вартість людино - дня

203-56

 

См = 20 : 22 = 0,91(грн.)

Сз = 700 : 22= 31,82 (грн.) Св = Сд + Ст + Спр     

Сд = (29x 30): 22 = 27,27 (грн.)

Ст= (15 х 30) : 22 = 20,45 (грн.)

Спр = (10 х 2) : 30 = 0,67 (грн)

Св = 27,27 + 20.45 +0,67 = 48,39 (грн.)

Си = (31,82 х 300) : 100 - 95,46 (грн.)

Сп = (( См + Сз + Св + Си) х 15) : 100

Сп = (177,01х 15): 100- 26,65 (грн.)

 

З Вартість людино-дня консультаційної послуги за вказаними даними складає 203 грн. 56 копійок.

Аналіз: Вартість людино-дня роботи консультанта залежить від: строку відрядження , віддалення проїзду та накладних витрат.

 

 

 

Слухач магістратури

                                             майор                                 В.В. Бурков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

Кафедра економічних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи управлінського консультування»

 

 

 

 

Виконав: слухач магістратури

майор Бурков В.В.

група 579

 

Перевірив: доцент кафедри, кандидат економічних наук Осипенко С.М.

 

 

 

м. Харків

ЗМІСТ

 

1. Поняття, специфіка та види консультаційної послуги

2. Розрахункова задача

3. Завдання навчально-прикладного характеру

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика